250 251 Botbstraat S 111. Eijk (C. L. van) pakhuisknecht Prins Hendrikstraat P 477&. Eijk (G van) bouwman Broekweg T 10. Eijk (G. van) fabriekswerker Lombardschwatertje G 99. Eijk (H. van) waschvrouw Vrouwesteeg H 196. Eijk (H. van) metselaar Doelesteeg L 234. Eijk (wed .1. van) geb. van Leeuwen, Keizerstraat K 172a Eijk (J. van) bouwknecht Lazaruskade P 243. Eijk (J. van) geb. Verdoold, P. G E(jk (J. van) schipper Heerenstraat P 629. Eijk (J. van) klerk ter secretarie Gouwe C 173. Eijk (J. van) metselaar Korte Dwarsstraat N 139. Eijk (J. van) arbeider Ridder van Gatsweg S 287. Eijk (J van) reiziger Boelekade R 183. Eijk (J. L. van) kaashandelaar Crabetbstraat Q 245. Ejjk (K. van) bleeker Boelekade R 137 Eijk (L. van) arbeider Lazaruskade P 244. Eijk (wed. L. van) geb. van Dam Vierde Kade R 483. Eijk (M. van) metselaar Tuinstraat L 311. Eijk (mej. M. S. van) onderwijzeres Oosthaven B 43. Eijk (N. van) melkboer Prins Hendrikstraat P 340. Eijk (N. van) smid Vrouwesteeg H 204. Ejjk (N. van) arbeider Karnemelksloot R 317. Eijk (N. J. van) varensgezel Vorstmanstraat P 431. Eijk (wed. P. van) geb. Barneveld, Nieuwebaven N 276. Eijk (P. van) onderwijzer Karnemelksloot R 317. Eijk (P. van) stalknecht Peperstraat K 80a Eijk (T. van) bediende Oosthaven B 43- Ejjk (T. A van) koopman Doelesteeg L 230. Eijk (W. van) winkelier Korte Tiendeweg D 97. Eijk (W J. van) arbeider Broekweg T 9a. Eijkhoff (J.) varensgezel Jaagpad Q 23. Eijkhofï (P.) vrachtrijder Jaagpad Q 23b. Eijnwachter (P. M meesterknecht azynfabr. Steijnkade S 34. Eij-den (Gez. van) modenaaisters Kattensingel Q 114. Eijsden (Gez. van) Bleekerssingel R 284. Eikenia (J.) machinist Prins Hendrikstraat P 372 Eilers (J.) stukadoor Karnemelksloot R 236. Eindhoven (Atimmerman Derde Kade R 402 Eisen (A.) meesterkn glucosefabriek Raam O 329. Eldik Thieme B. W. van) technoloog Wjjdstraat A 163a. Eigenhuizen (mej. M J. E.) Oosthaven B 82. Elk (H. van) kantoorbediende Crabetbstraat Q 234 Elk (J. van) tuinman Boomgaardstraat RR 47. Elk (J H. van) bloemist Jan van der Heidenstaat R 52. Elk (W. N. van) tuinman Snoystraat P 918. Elsbout (A.) kantoorbediende Bleekerssingel R 287. Elshout (A.) bleekersknecht Geuzenstraat L 47a. Elshout (J. W.) schipper aan boord. Elshout (S.) in aardappelen Lange Groenendaal I 98. Elshout (W. M.) schipper Vrouwesteeg H 203. Emets (A M.) onderwijzer Turfmarkt H 171a. Emeis (J. D.) G. M. onderwijzer Turfmarkt H 171a. Emeis (M. G) onderwijzer Karnemelkslo >t R 378 End (G, van den) koopman Nieuwebaven N 88. End (H. van den) schipper Nieuwebaven N 163 End (P. van den) koopman Turfmarkt 11 103a End (P. van den) schipper Nieuwebaven N 218a. End (T. van den) schipper Kattensingel Q 123. Endenburg (J. Mtimmmerman en winkelier Veerstal B 128. Endenburg (M. J. A.) zeilmaker Spieringstraat F 96. Endenburg (wed P. J.) geb. Flink Veerstal B 132a. Endenburg (W. J.) onderwijzer Veerstal B 132a. Eng (A. van den) koetsier Spieringstraat F 22. Eng (E. van den) sjouwerman Nieuwebaven N. 272. Eng (E. H van den) schoenmaker Vrouwevestesteeg N 225. Eng (J H van den) arbeider Spoorstraat R 12. Eng (W van den) koopman Speldemakerssleeg G 79a. Engelbrecht (N. M.) broodbakker Gouwe G 133. Engelbregt (A.) schrijnwerker Ridder van Gatsweg S 179. Engelhard (H schoenmaker Gouwe C 83a. Engels (C. H.) n. a. p wethouder, onto. Rijksbel. B. G. Crabetbstraat Q 214. Erberveld (C.) bouwman Voor Willes S 14. Erberveld (J.) bouwman Voor Willes S 21. Erberveld (L.) bouwman Voor Willes S 16. Erberveld (W stalhouder Lange Tiendeweg D 32. Erk Sr (A. van) houtdraaier Fluweelensingel R 706. Erk Jr. (A. van) timmerman Fluweelensingel R 706. Erk (J. van) scheepmaker Karnemelksloot R 361a. Erkel (G. van) koopman Wilhelmlnastraat M 82. Erkel (L. van) los werkman Groeneweg L 121. Ernst (A F.) arbeider Groeneweg L 104. Es (A. van) machinist Doelesteeeg L 243.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 127