295 294 metalen, en Melkert (A.) pakhuisknecht Groeneweg L 246fl. Melkert (C.) postbeambte Nobelstraat O 254 Melkert (L.) schoenmaker Boelekade K 167. Melkinrichting .Goudsche) Turfsingel P 100 21. Melkinrichting (Nieuwe Goudsche) Kleiweg E 4 en Nieuwsteeg E 11. Menet (A. J IS. F.) hofmeester Achter de Vischmarkt I 102a. Menge (J. C magazijnmeester Bleekerskade P 31a. Menken (G.) 2e luit. inf. Krugerlaan SS 11. Mensch (J. van) timmerman Tuinstraat L 322 Mensch (P. van) timmerman Karnemelksloot R 330a. Merkestijn (D.) schuitenjager Goejanverwelledijk S 3. Merks (P. A.) timmerman Ketelstraat R 540. Mes (A.) schipper Wilhelminastraat M 77 Mes (N.) schipper Robaarsteeg M 136. Messemaker (C.) Fluweelenslngel R 684a. Mets (P. J.) winkelier Spieringstraat F 25. Meurs (erven A. van) slijterij Oosthaven B 72 Meurs (H G. van) kapitein der infanterie Wachtelstraat P 216. Meurs (N. A. P.) goudsmid Markt A 148. Meurs (J. F.) likeurstoker Crabethstraat Q 247. Mica (Wplateelschilder Erasmusstraat P 112e. MICHAEL (Gez.) in modes Kleiweg E 66. Michaelis (C.) schoenmaker Boelekade R 190 Middelkoop (C.) timmerman Derde Kade R 381. Middelkoop (G. van) timmerman Krugerlaan SS 10. Middelveld Viersen (W.) districts schoolopziener Kattensingel Q 58. Middelweert (J.) pakhuisknecht Lange Noodgodsteeg B 65. Middelweerd (W. J pakhuisknecht Bleekerssingel R 246. Mierop (C. C. J. van) candidaat notaris Crabethstraat Q 252. Mighout (A.) mandenmaker Jaagpad Q 20. Mikkers (A.) pakhuisknecht Boomgaardstraat RB. 77. Mikkers (J.) pottenbakker Vlamingstraat O 386. Mild (E. H. van) winkelier Veerstal B 126. Mimpen (J. L.) broodbakker Kuiperstraat K 194. Mink (A. de) koperslager Nieuwehaven N 45. Mink (A. I. de) letterzetter Spoorstraat Q 204. Mink (mej. A. C. de) Gouwe C 63. Mink (J. J. de) kantoorbediende Buurtje P 32. Mink (P. de) Crabethstraat Q 254. Mirandolle (J. F.) rijksontvanger Crabethstraat Q 240. Moerkerk (R.) hoofdcomm ter secret. Wachtelstraat P 222. Moerman (J kleermaker Lange Groenendaal I 60. Moes (M.) stoker Bogen O 133. Mogendorfl (Ikoopman Houtmansgracht M 239a MogendorlT (N.) koopman Karnemelksloot R 361 137. Mokkenstorm (J timmerman Korte Tiendeweg D 96, Mol (J. de) kleermaker Turfmarkt H 73 Mol (J. G. de) onderwijzeres Keizerstraat K 122. Mol (P. de) pijpmaker Keizerstraat K 122 Mol (W. de) lid der firma Goedewaagen y Zonen Markt A 97a. Molenaar (wed J.) eeb. van der Poort Crabethslraat Q 217. Moleveld (A kistenmaker Geuzenstraat I. 66. Molijn Co technisch bureau Westhaven B 160. Molün (J. W.) fabrikant Westhaven B 160. 45. Monasch (M.) koopman Turfmarkt II 174. Monasch (M.) goudsmid Markt A 90a. Monnikendam (II van) blikslager Achter de Vischmarkt I 149. Monningh (I.) klerk Byks bel. Lange Groenendaal I 22. Montagne (wedgeb. Koppendraaier in lompen Groeneweg L 18 Montagne Iz. (Dr. A.) arts Markt A 143a. Montagne (N. J hofmeester Peperstraat K 13. Montjjn (.1. A. P.) assuradeur Kleiweg E 21. MONTIJN (J. J. A.) notaris, agent assurantie-compagnie Crabethstraat Q 262. Montjjn (P. M.) oud-notaris Bleekerssingel R 247. Mooij (A. de) likeurstokersknecht (Nieuwehaven N 87. Moo|j (R conducteur S. S. Graaf Florisweg S 106. Moo(j (W. 1. de) smid Raam O 16 Moons (A.) bouwman Graaf Florisweg S 101. Moons (J.) bouwman Voor Willes S 27. Moons (J M vleeschhouwer Raam O 303. 15. Moons (wed J. M.) geb. van Veldhuizen Ridder van Catsweg R 2. Moons (M. T.) bouwman Graaf Florisweg S 97. Moor (mej. M. J de) Houtmansgracht M 263. Moree (H. M. G. de) sigarensorteerder Oosthaven B 44. Moree (J de) schipper Onder de Boompjes P 266. Mossel (J. S) koopman Korte Groenendaal I 10 Mossel (mej M P. J.) correspondente plateelfabr. Kleiweg E la. Mourik (C. van) klompenmaker Boomgaardstraat BR 34 Mujjen (wed G C. van) geb. van Pijlen, Veerstal B 129

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 149