r W. B R A K E L, Ulmcbbouwer, Gouwe, beveelt zich aan voor de levering van: Kantoor: GOUWE 209 C 41. -3 Gwidsdpe (Siroopfaêriefö. Voorbeen schoneveld westerbaan. 3 Rund= en Kalfsvleesch, en 2 ~®e Prima Rolpens, voorhanden van OCTOBER tot en met MAART. Zwarte Siropen, Blanke Likeur en Glucose Siroop, Massé of Druivensuiker, Biet kleur of Caramel. Aardappelmeel. Sago, Parel-Sago, Tapioca Maïs-Zetmeel. ROOKSPIEREN. 24 o, NAMEN EN BEROEPEN No. NAMEN EN BEROEPEN 33 31 Fabriek -van. 43 71 72 73 53 54 80 81 82 85 86 87 88 69 70 A W 74 75 76 77 79 50 51 45 46 47 48 49 57 58 59 60 J A W ijk E. No. No. 36 tot 42 36 37 38 39 40 41 42 No. 62 tot 101 Kleiweg J. H. van der Torren. A. G de Goeü stalhouder. G\ B$~ fe- W’S Kfctr- Be- Bs— 13= Pk*' - f»S- gj- II. H. van der Wolf slager. 33a Wed. v. Berkel—de Vos. J P Lugthart verver. A van Duin smid. G. H. Forsthöfel kleermaker en confectie-magazyn. No. 57 tot 60 Vest G. Kielliger bleekersknecht. A. Smient schildersknecht. A. Burger timmerman. M. Rademakers scharenslijper. Haagsche Poortje Wed C. Broekhuizen—Boer. J. Anders touwspinner. J. de Jong werkman D. de Mol pakhuisknecht. Wed. M. A lleerkens—v. Asten. J. van den Heuvel spoorarbeider. J. Smient behanger No 43 tot 56. Kleiweg o z. G. Bruinjé rijwielhersteller. 43a W. A. van Gent 44a P. J. Huibers opz. prov. waterst. P. ile Haan sigarenhandel. J C. Verweg smid. G. N van Hooft zadelmaker. C. Boer schoenmaker en tapper. A. Lewenstein in naaimachines. G. H. Hagendorn. J. G. Potharst matrassenmaker. G. T. Steenland banketbakker. 51a W. Heetjans klerk ryksbel. G. H. Dulfer asp. opz. S. S. J S Karnpo koopman 53a B. van Leeuwen koetsier. P. A. J. Lafeber. 5ia J. G. de Jong koopman. 55 56 66 67 67a Wed 68 C 68a Wed. J. Klem—de Groot. D. E. Klem onderwijzeres. Wed. van der Wolf-Heetman. M. Heykoop brood- en banket bakker. H. P. van Wijngaarden coiffeur. 71a A. A. van Dortli le commies ter secretarie G. J. van der Peijl sshoenm 72a Wed J. Vermant—Willems. J. van Os winkelier. 73a D. Huisdier sigarenhandel. G Krook grutter. B van Rooselaar winkelier P. J. Bertels verver J. A P van Vliet smid. J. W. Peeters sigarenfabrikant. 79a L. D. Keus Jr. kaashandelaar. M. M. J. Goorissen tabaksfabrik. 80a C van Kekem aannemer G. C. Thoen fabriekswerker. H J Vonk behanger. J. T. Swartsenburg boekhandel. H. A Diestelhorst meubelmaker. A. D. Pensioen koperslager. Wed. Zonne—de Ruiter. 62 64 J 64a J F. Goddijn teekenonderwijzer. 65 A J J. de Ruiter smid W A Piets leeraar II B. S. 6öa Wed. J L. van Vreumingen de Ruiter. Gez. Michael modes. L. Binnendijk sigarenhandel. P. J Catz-Biezenaar. van Berkel ijzerwaren.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 14