298 299 Vest der) bakkersknecht Spieringstraat F 58 der) broodbakker Boomgaardstraat KR 88 der) grafmaker Graaf Florisweg S Ti Nibbering (N paardenslachter Keizerstraat K 105. Nichting (Maria) Houtmansgracht M 265 Nldek (C van) gep militair Karneinelksloot R 331. Nidek (M J B. van) fabriekswerker Heerenslraat P 390. Nieburg (wed. M.) geb. van Wijngaarden Spieringstraat F 42a. Nieholl (J. H. C.(gen. Werning) manufacturier Markt A 139 Niemeijer (Dr. J. H. Bakker) arts Oosthaven B 76. Niemans (wed. A. G.) Ooslhaven B 111 Mermans (mej A. H. J onderwijzeres Oostliaven B 111. Nieuwendijk (J van den) bleekersknecht Ridder van Catsweg S 190. Nieuwenhuis (E. J opz. kaarsenfabriek Oostliaven B 13a. Nieuwenhuizen (B.) in visch en fruit Wijdstraat A 42. Nieuwenhuizen (J A.) fabriekswerker Boelekade R 169 64 en Nus (J. van) schipper Nieuwe Haven N 65. Nuvelstijn (F. J koopman Wiihelininastraat M 113 Oei (J. van) winkelier Veerstal B 127. Oei (W. C. van) broodbakker Lange Groenendaal I 52. Oever (C. van den) schoenmaker Boelekade R 196. Ogier Co. (M. J kassiers en in e/fecten Turfmarkt II 233. 11- Ogier (M. J.) kantoorbediende Lange Groenendaal l 117a. Oije (wed. C. van) ivinkelierster Kleiweg E 2 Oije (D. A. van) bierhandelaar St. Anthoniestraat G 133a. Oije (J. van) agent brandverz. Kleiweg E 2. Okkerse (B.schipper Cornells Ketelstraat R 351d. Okkerse (Gbouwman Winterdijk Q 83. Olifiers (H. P.) goudsmid Markt A 31. Olinan (J.) ryksklerk Lange Groenendaal I 79a. Olman (S.) 2e commies ter secretarie Lange Groenendaal I 79a. Ooinens (F.) timmerman St. Anthoniestraat G 138. Ooms (C smid Raam O 404 Ooms (P.) koopman Spoorstraat Q 207. Ooms (P.koetsier Graaf Florisweg S 93. Oorschot (A. J. C. van) vischhandet Bleekerssingel R 238. Oorschot (L P. A. van) vischhandelaar Bleekerssingel R 310. Oosten (wed. J. van) geb de Frankrijker baker Groeneweg L 183a. Oostenrijk (E machinist stoomgemaal Hanenpraai R 729. Oosterbeek (L P melkverkooper Turfmarkt II 173. Oosterbeek (M. P.) melkboer Turfmarkt H 173. Oosterhout Hess (mej M. van) Kattensingel Q 33. Oosterling (A. J.) pakhuisknecht Cornells Ketelstraat R 3390. Oosterling (M. J slijter Hoogstraat A 113. O 621 57. Oosterling (W. J. .1.) sigarenfabrikant Lemdulsteeg M 203. Oosterom (A. van) landbouwer Slngelstraat P 383. Oosterom (A. T. van) sergl maj. inf Kuiperstraat K 208a. Oosterom (J. van) ploegbaas Slngelstraat P 385 Oosterom (T metselaar Lange Groenendaal I 650. Oosterwijk (C.) fabriekswerker Slngelstraat P 383. Oosterwijk (J.) fabriekswerker Slngelstraat P 382. Oosterwjjk (J.) tolgaarder Goejanverwelledijk S 8. Oostrom (D. W broodbakker Nieuwe Haven N 80. Opterbeek (J. M W. T.Peperstraat K 14a. Os (A. van) schipper Bogen O 118a Os (J. van) winkelier Kleiweg E 73. NIEUWERKERK (N.) firma J van Zonneveld, schoen en laarzen-magazijn Lange Tiendeweg D 71 Nieuwland (J brieven- en lel besteller Waaierstraat H 30. Nieuwveld (A.) verver Nieuwehaven N 78a Nieuwveld (J) mandenmaker Spieringstraat F 119. Nieuwveld (1. A.) metselaar Raam O 39a. Nieuwveld (S metselaar Spoorstraat Q 192. Nieuwveld (W koopman Wilhelminastraat M 58. Nieveld (D kerkknecht Achter de kerk A 26 Nieveld (L.) pijpmaker Vlamingstraat O 361 Nijkamp (E J.) boekdrukker Waaierstraat II 31a. Nijkamp (H J) portier station Graaf Florisweg S 80. Wolte (A. F. C kantoorbediende Wijdstraat A 135. Nonner (A.) baleinwerker Boelekade R 123. Wonner (A koekbakker Geuzenstraat L 46 Nooij (J. F. de) horlogemaker Kleiweg E 7. Noordegraalf (B.) arbeider Boomgaardstraat RR 103. Noordegraaiï (Pbroodbakker Spieringstraat F 116 Noorderman (J. M reiziger Gouwe C 85a. Nooten,(U. W .1. vani inspecteur der reg. Turfmarkt H 247. Wootenboom (A) fabriekswerker Heerenslraat P 331. Notenboom (J. J bouwkundige Prins Hendrikstraat P 313. Neerscholten (B. J.) smid Bogen O 113. Neerscholten (M. II.) koopman Bogen O 132. Neumeier (P J.) parapluiemaker Raam O 533 Weut (C. van Neut (G. van Neut (T. van

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 151