301 300 Pavoordt (B Oskam (C.) commissionnair in kaas St. Anthonieslraat G 139. Oskam (D.) koopman Derde Kade R 386. Oskam (G koopman Ridder van Catsweg S 302. Oskam (W.) kaashandelaar Karnemelksloot R 372. Ouden (A. den) koopman Varkenmarkt M 231 Ouden (G. den) boekdrukker Varkenmarkt M 236 Ouden (R. A. den) onderwijzer Cornells Ketelstraat R 339». Oudenalien (wed. J. van) geb. Hageman, Spieringstraat R 31. Oudendijk Pieterse (J. M v. d Ie luit inf. Turfmarkt H 46a Ouderkerk (H.) gymnast onderwijzer Fuweelensingel R 635. Ouderkerk (J kantoorbediende Lange Tiendeweg D 70a Ouderkerk (J.) metselaar Fluweelensingel R 633. Oudheusden (wed van) geb. Koerts Gouwe C 72a. Oudijk (C.) bouwman Moordsche Tiendeweg T 38 Oudijk (J Groeneweg L 153a. Oudijk (N.) groenteboer Kleiwegsleeg N 310. Oudjjk (N hekelaar Boelekade R 201. Oudijk (N.) bouwman Voor Willes S 23 Oudijk (W G verver Peperstraat K 228 Oudshoorn (wed. van) geb. Blok Kleiwegsteeg N 11. Oudsten (M. den) onderwijzer Fluweelensingel R 693. Ouweneel (wed. J geb. de Bruin koopvrouw Heerenstraat P 617. Ouweneel (Lschipper Turfmarkt H 32. Ouwerkerk (G. W. van) bakker Vorstmanstraat P 421. Ouwersloot (J.) brugwachter Goejanverwelledijk S 1. Overbosch (E.) rijksveearts Bleekerssingel R 233. Overboscb (H. W.) rijksveearts Bleekerssingel R 233. Over de Linden (R schipper Turfsingel P 86. Overeijnder (wed H.) geb. Koster Kattensingel Q 30 OVEREIJNDER (P. G.) grutter, Peperstraat K 221. Overgauw (wed.) winkelierster Onder de Boompjes P 260 Overkamp (J.) timmerman Cornells Ketelstraat R 341/ Overkamp (J.) smid Raam O 494. Overkamp (J. C behanger Groeneweg L 21. Paauw (P. J. van der) verver Gouwe C 31 Palm (L. van der) besteller Ridder van Catsweg S 191. Palm (T. A.) machinist Prins Hendrikstraat P 480. Pals (J. W. P. van Ede van der) koopman Markt A 102. Palsgraaf (J. M.) electricien Veerstraat P 104» Palsgraaf (M.) bouwman Heerenstraat P 484, Panne (M van der) reiziger P. C Bothstraat S 122. Pannevis (P.) directeur van de stoomsleepbootdienst Turfsingel P 126. Pannevis (W.) kantoorlooper P. C Bothstraat S ito. Pape (C.) koopman Stoofsteeg A 81a Papierstucfabriek (Goudscbe) directeur M. Crommelin Keizerstraat K 171. 150. Paridon (A.) sigarenmaker Karnemelksloot R 342. Pateer (A.) opz. waterstaat Krugerlaan SS 2. Pater (J. de) bakkersknecht Boomgaardstraat RR 45. Pavoordt (de Erven van de) in goud en zilver Dubbele Buurt B 3. Pavoordt (A. F. van de) in goud en zilver Zeugstraat G 38 W. van de) behanger, sto/feerderij en meubelmagazijn Korte Tiendeweg D 79 en 80 Pavoordt (F. J. van de) horlogemaker Korte Groenendaal I 197. Pavoordt (J. H. van de) kleermaker en tapper Zeugstraat G 88. Peek (Ca Wa.) Bleekerssingel R 240. Peer (G. H. de) blikslager Jeruzalenistraat F 3 Peer (J. A. de) b. m pakhuisknecht Gouwe C 2a Peereboom (F.) horlogemaker Wijdstraat A 138. Peelers (F. H.) Fluweelensingel R 718. Peeters (G. M.timmerman Markt A 68 Peeters (J. J.) bleeker Fluweelensingel R 713 Peeters (J. W.) sigarenfabrikant Kleiweg E 79 Peeters (J. W.) koopman Gouwe C 70 Peeters (M.) wijnhandelaar Wijdstraat A 167 67. Peeters (M. kuiper Boelekade R 2l3d Peeters (Th. W. J.) wijnhandel Wijdstraat A 167 Peijl (G G van der) schoenmaker Spoorstraat Q 191. Peijl (G J. van der) schoenmaker Kleiweg E 72 Peletier (E. R. C onderwijzer Turfmarkt II 77a. Peppel (G. van de) spoorbeambte Spoorstraat Q 193. Peskens (J. A L Kattensingel Q 60 Peters (J bediende Lange Groenendaal I 117a. Petit (wed.) geb. Polderman, Markt A 50. Petit (K.) confectiemagazijn „Mercurius” Markt A 50 Petzchen (B J.) plateelvormer Boelekade R 181. PiefTers (H bakkersknecht Erasmusstraat P 112r/. Pieper (3 koetsier Boelekade B 223. Pierscbil (J. J. van) stoker Schelteinastraat P 359. Pieters (wed.) geb. Berntsen, Groeneweg L lla. Pieters (W.) verlakker Wilhelminastraat M 98. Pieterson Moens (J.) bool'd vrije ger. school Keizerstraat K 110.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adres_Gouda | 1905 | | pagina 152