3o6 3°7 Raadt (firma Gebr. de) in manufacturen, Westhaven B 200. Raadt (wed. I’. de) gel) Crommelin, Oosthaven B 109. 24. Raat (J K. de) leeraar 11 13. S. Wjjdstraat A 161a. Raastrop (B. L koopman Lange Groenendaal I 123 Rabouw (wed. C.) geb. Scheepbouwer, Boelekade R 186. Rabauw (11. J.) loodgieter Raam O 446 Radder (J borslelhoutmaker Karnemelksloot R 347. Rademaker (G.) melkboer Vorstmanstraat P 437. Rademaker (W.) verver Heerenstraat P 645 Radix (G.) mil. ziekenoppasser Boomgaardstraat RR 17. Radix (wed. J.) geb. Commence, in visch Vrouwesteeg H 217. Reekers (K. L.) koekbakker Gouwe C 157. Reddingius (R. A.) oogarts Korte Noodgodsteeg B 173. Redegeld (J. F.) koopman Vrouwesteeg II 219. Reden (wed. W van) tapster Wachtelstraat P 169. Ree (wed. B. J. van der) geb. Flux, Veerstal B 131. Ree (wed. C. van der) geb. Beijen, winkelierster Naafjerstraat H 20. Ree (N. A. van der) fabrikant van blikwerk Kuiperstraat K 206. Reebeen (C. J.) verver Keizerstraat K 114. Reebeen (wed. T. N.vleeschhouwerij Nieuwehaven N 210. Reede (P. van) vischkooper Kuiperstraat K 215. Reenen (C. W. van) wisselwachter Ridder van Catsweg S 149. Regt (M. J. de) reiziger in naaimachines Ridder van Catsweg S 171. Reinders (wed. R.) Fluweelensingel R 634. Reiniger (J. F. P.) naaister Boelekade R 194. Rek (A de) gasfitter Gouwe C 130. Rek (D de) smid Kuiperstraat K 89. Rem (J.) commissionnair in kaas Stejjnkade S 52. Rennes (J. J. A. van) ambt. S. S. Houtmansgracht M 269a. Reparon (Gfabriekswerken Keizerstraat K 167. Reparon (L) kuiper Bogen O 137. Reparon (M J.) magazynknecht Raam O 298. Reparon (wed. J. G.) geb. Lateber, Nieuwehaven N 28. Reurings (J.) tapper Vierde Kade R 492 Reus (A. J. de) mandenmaker Moordrechtsche Verlaat P 146. Reus (A. J. de) brievenbesteller Spieringstraat F 44a, Revet (A.) fabriekswerken Kuiperstraat K 96. Revet (C. J.) verver Oosthaven B 106. Revet (J. F.) verver Veerstal B 133. Revet (K. J.) fabrieksopzichter Prins Hendrikstraat P 398. Revet (T.) timmerman Raam O 42. Rhön (C. van) bouwman Goudkade T 17. Rbijn Jr (D. van) bouwman Goudkade T 16. Rl>(jn (J. A. van) onderwijzer Prins Hendrikstraat P 476. Rhijn (K. van) koopman Prins Hendrikstraat P 476. Riet (Th. den) smid Lange Groenendaal I 101. Rietkerk (A.) rijwielhandelaar Nieuwehaven N 148. Rietkerk (P.) sigarenmaker Lange Noodgodsteeg B 60’ Rietkerk (P.) varensgezel Jaagpad Q 26. Rietveld (wed. A) in fruit Lange Tiendeweg D 21. Rietveld (wed. A.) geb Groenendaal, Stoofsteeg A 80a. Rietveld (A.) commissionnair Korte Tiendew'eg D 5a. Rietveld (A.) bleeketsknecht Vlamingstraat O 402. Rietveld (A.) Ie luit, der inf Krugerlaan SS 25. Rietveld (B slager Wachtelstraat P 219. Rietveld (C.) pakhuisknecht Achter de Vischmarkt 1 151. Rietveld (wed C.) geb. van den Heuvel, Karnemelksloot B 552. Rietveld (G koperslager IJssellaan B 748. Rietveld (G broodbakker Vorstmanstraat P 455. Rietveld (J groenteboer Dubbele Buurt B 6. Rietveld (J meesterknecht broodfabriek Karnemelksloot R 351. Rietveld (J.) bakkersknecht Vorstmansliaat P 456. Rietveld L.) koopman Korte Tiendeweg D 98 Rijk (wed van) geb. de Jager, Bogen O 102 Rijk (wed. van) geb. Zwanenburg, Turfsingel P 160. Rijk (M. van) verver Achter de Vischmarkt I 148 Rijk (Gez. van) in garen en band Keizerstraat K 113. Rijkaart (A.) Karnemelksloot R 603. Rijkaart (E Bleekerssingel R 315. Rijke (J. G. de) kantoorbediende Bleekerssingel It 240. Rijkelijkhuizen (wed.) geb Nieuwendijk, Karnemelksloot R 538. Rijkelijkhuizen (C.) bouwman Voorwilles S 12. Rijmenam (W. I. D. van) smid Veerstal B 136. Rijnaarts (P. J.) parapluiemaker St. Anthonlestraat G 134. Rijnbergen (J.) opz. kaarsenfabriek Fluweelensingel R 666. Rijnen (mej. L. M. E.) Oosthaven B 82 Rijnhout (H.) pottenbakker Vlamingstraat 0.392. Rijnhout (P.) hekelaar Lombardschwatertje G 104 Rijswijk (J. van) opz kaarsenfabriek Boelekade R 195. Ring (A. J. M. van de) koekbakker Turfmarkt 11 187. Ring (wred F. van den) geb Exalto, Gouwe C 159a. Ring 'wed. H. van den) geb Messer, Katlensingel Q 52,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 155