3U 315 Kantoor Gouwe Simons (wed.) geb Hartog Lange Groenendaal I 61a. Simons (A.) tapper en slijter Gouwe C 132. SIROOPFABRIEK (GOUDSCHE) C 209. rtjjHffl 87 Slaman (D. A.timmerman Nieuwe Haven N 61. Slarnan (J timmerman Heerenstraat P 319 Slaman (J.) smidsknecht Raam O 441. Slangen (mej C. M Gouwe C 222a Slangen (R.) smid Lange Tiendeweg D 55a. Slappendel (J.) scheepmaker Turfsingel P 90. Slee (A. B G. van) onderwijzeres Fluweelenslngel R 690. Slegt (A.) broodbakker Nieuwehaven N 27. Slegt (J.) aannemer Geuzenstraat L 63. Slenters (H. J.) schoenmaker Wllhelmlnastraat M 207. Sliedrecht (A schoenmaker Lange Groenendaal 1 99. Sliedrecht (C.) schoenmaker Gouwe C 11. Sliedrecht (E) timmerman en aannemer Gouwe C 202. Sliedrecht (wed H geb van Heek Lange Tiendeweg D 70. Sliedrecht (H.) groentenverkooper Lange Tiendeweg D 70. Sliedrecht (W.) timmerman Lange Groenendaal I 69. Slinger (J.) spoorarbeider Zwarteweg S 33. Slingerland (B arbeider Turfsingel P 89. Sloof (F.) stoelenmatter Keizerstraat K 192. Sloof (F stoelenmatter Kuiperstraat K 98. Sloof (G.) stoelenmatter Heerenstraat P 595. Sloof (J.) stoelenmatter Boomgaardstraat RR 98. Sloot (J. S. van der) kleermaker Oosthaven B 42 Sloot (W. C. F. van der) kleermaker Oosthaven B 42. Slootjes (A.) slijter Kuiperstraat K 204. Slootjes (C.) tapper Nieuwsteeg E 17 Slootjes (Gpolderwerker Nieuwehaven N 16 Slootweg (J K metselaar Bockenbergstraat P 895 Slop (J.) hoofd eener school Punt B 115a. Slujjs (G.) koopman Doelesleeg L 261. Sluijter (A.) smid Jan van der Heidenstraat R 63. Sluijter (C.) kleermaker Boelekade R 161. Sluijter (J.) broodbakker Gouwe C 108. Sluijter (J.) schoenmaker Kuiperstraat K 99. Sluijter (J.) kleermaker Jan van der Heidenstraat R 41. Sluijter (S.) bleeker van Strjjenstraat Q 90. Sluijmer (A.) fabriekswerker Boelekade R 164. Sluiter (C. J.) sigarenmaker Naalerstraat H 26. Sluiter (J. M.) kantoorbediende Moordrechtsche Verlaat P 287. Smient (wed.) geb. Sclirlek Spieringstraat F 21a. Smient (A.) in sponzen Turfmarkt H 260. Smient (J.) behanger Haagsch Poort E 42. Smit (A.) letterzetter Kattensingel Q 111. Smit (A. M.) broodbakker Gouwe C 226. Smit (D. B.) Nieuwehaven N 204. Smit (G.) winkelier Gouwe C 14. Smit 1 H.) metselaar Turfmarkt II 49. Smit (J.) manufacturier Lange Tiendeweg D 31. Smits (C.) schoenhandel Kleiweg E 30. Smits (C.) koekbakker Wijdstraat A 43 Smits (C. C. M.) onderwijzeres Bleekerssingel R 310. Smits (J.) boekdrukker Keizerstraat K 123 Smits (J.) boekbinder Keizerstraat K 126a. Smits (M. A.) koopman Gouwe C 183. Snaterse (J. C.) schoenmaker Karnemelksloot R 336. Snel (J B.bode Karnemelksloot R 532. Snelleman (W. P.) timmerman St. Anthoniestraat G 115. Snoeij (wed. P.) geb. Hogensteger Snoystraat P 908. Snoejjenbos (W.) portier Turfsingel P 101a. Snoek (A.) melkboer Peperstraat K 80. Snoek (F bouwman Winterdijk Q 83. Sociëteit „Ons Genoegen” Boelekade R 89 30. „de Reunie” Oosthaven B 38. 86. „Vredebest” Markt A 91. Soer (D. L.) kantoorbediende Snoystraat P 905. Soest (W. van) newer Lange Tiendeweg D 33. Soest (W. A. van) huisschilder Zeugstraat G 37a. Soet (L.) smid Spieringstraat F H Sonsbeek (wed. van) geb. van Leeuwen Oosthaven B 82 Sonsbeek (wed.) geb. Heetman, Kleiwegsteeg N 307. Soos (G.) fabriekant Markt A 103. Soos (P P.) koperslager Lange Tiendeweg D 59. Souffré (T. M.) koopman Turfmarkt H 171. Souffré (N.) sigarenfabrikant Turfmarkt H 171. Souffree (H. F.) schoenmaker Lemdulsteeg M 198. Souffree (P.) koopman Nieuwehaven N 37. Soutendjjk (wed. C W geb. Hoogenboom Regentesse plantsoen 317. Spaanderman (J. H. B muziekonderwijzer Gouwe C 34,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 159