33° 33' 13. Want (wed. Want (J. D. dbrieven en tel besteller Groeneweg L 210. d arbeider S. S. Boelekade R 923. Want (O. A. v. d.) pijpmaker Houtmansgracht M 267a Warendorf (wed.) geb. Cats Spoorstraat Q 208. Wartena (A.) predikant Fluweelensingel R 651. Wassing (wed. G.) geb. Brouns naaister Walesteeg F 81. Wassing (J.) metselaar Bockenbergstraat P 860. Water (J. D Wateren (A. J d.) sigarenmaker Nieuwehaven N 109. van de) adj. and. Varkenmarkt M 236. Waterleiding-Maatschappü (Goudsche) kantoor Korte Tiendeweg D ^■3 20 Waterleiding-Maatscbappü (Goudsche) watertoren Rotterdamsche D(jk T 46 üjütj 54 Weck (A.) horlogemaker Keizerstraat K 190. Weck (H. H.) koopman Peperstraat K 78. Weelde (H. J. v.) tabaksverver Boelekade R 147. Weelde (.1. v con/feur, in kunsthaarwerken Turfmarkt II 101. Weelen (R. F. F. N.) koperslager Gouwe C 104. Weerd (C. v. d brievenbesteller Raam O 65. Weg (W. F v d) filter waterleiding Houtmansgracht M 265a. Wegenwijs (J. P bakkersknecht IJsellaan le Dwarsstraat R 618c. Weger (a. de) smid Bogen O 148a Weger (A. de) brieven en tel. besteller Boelekade R 162. Weger (A. F. de) timmerman Bockenbergstraat P 772. Weger (wed. D. de) geb Batting Groeneweg L 164. Weger (F. A. de) kantoorbediende Kattensingel Q 148a. Weger (J M. de) barbier Lombardswatertje G 105 Wegman (D.) bloemkweeker Heerenstraat P 642 Wedde (G. v Weüde (H. v. Weijden (A. v. d.) wagenmaker Nieuwsteeg E 14a. Wedden (A. C v. dbouwknecht Goudkade T 24. Weijer (wed. J. P) geb. van Trotsenburg apotheek Gouwe C 165 37. We(jer (p.) apotheker Gouwe C 165. Weil (F.) gemeente-bode en marktmeester Oosthaven B 112a Welter (firma J.) corsetten en ondergoederen W(jdstraat A 37. Welter (L. P.) koopman Gouwe C 233. Welzenis (G. C.) scheepmaker Bleekerskade P 19. Welzenis (M.) scheepmaker Bleekerskade P 18. Welzenis (M. H. van) timmerman Bockenbergstraat P 775. Wennink (Gebr.) kaashandel Kleiweg t^jfp 103. Werf (E. v. d.) plateelschilder Westhaven B 186a. Werk (J. de) fabriekswerker Bockenbergstraat P 884. Vroom (H. J de) stukadoor Vierde Kade R 452 Vroom (J F. de) timmerman Boomgaardstraat RR 92. Vuijk (H.) broodbakker Spieringstraat F 45. Vuijk (J.) broodbakker Spieringstraat F 44. Vuijk (J.) kantoorbediende Fhiweelensingel R 667. Vuuren (A. van) a. M. arbeider Kleiwegsteeg N 301. Waal (C. P. de) broodbakker Kuiperstraat K 95 Waal (H. van der) bouwk. opz. Gouwe C 43a Waal (H. K. de) broodslyter Raam O 223. Waal (J. de) schoenmaker Lange Groedendaal 1 79. Waals (P. v. d.) photograaf Wachtelstraat P 194 Waard (P. H. de) steenbakker Boschweg P 557. Waarde (H. v.) schrijnwerker Boelekade R 180. Waas (A. v.) tapper Gouwe C 67. Waas (G. v.) commissionnair Bogen O 141. Waas (H v stoker Bockenbergstraat P 855 Waas (P. M vtapper Wachtelstraat P 170. Waas (W. v.) fabriekswerker Vorstmanstraat P 454. Waeter (P L. van der) meubelmaker Vrouwenvestesteeg N 237. Wagenaar (Gez.) Oosthaven B 19a. Wagenaar (A.) reiziger Kuiperstraat K 202 Wagenaar (wed. B.) geb. Anders Kuiperstraat K 202 Wagenaar (C A.) kantoorbediende Karnemelksloot R 330a Wagenaar (D. L.) kantoorbediende Fluweelensingel R 631a. Wagenaar (G. J.) winkelbediende Gouwe C 63. Wagenaar (J. D.) kantoorbediende Turfsingel P 101. Wageningen (C van) bouwman Ridder van Catweg S 226 Wagter (G varensgezel Vorstmanstraat P 430. Wal (A. v. d.) schipper aan boord. Wal (J. van der) bakkersknecht Bockenbergstraat P 774. Wall (K. van der) sluiswachter Lethmaetstraat P 701. Waltz (J. P.) letterzetter Boelekade R 103 Wankum (L. v.) koekbakker Lange Tiendeweg D 63 Wankum (P H. J. v.) winkelier Oosthaven B 14. d.) geb. van der Want Turfmarkt H 69 Want (A. C. v d.) fabriekswerker Fluweelensingel R 702. Want (C. v. d.) violist Keizerstraat K 168a. Want (G. F. van der) pypenfabrikant Keizerstraat K 141. Want (C. J. v d fabrieksopzichter Tuinstraat L 307. Want G.Czn (G. v. d.) pypenfabrikant Turfmarkt H 69. d.) kantbediende Fluweelensingel R 661.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 167