29 28 NAMEN EN BEROEPEN. No. No, NAMEN en BEROEPEN. No. 78 81 J. 129 Kok koopman. 44 88 J. 45 No. 122 tot 132. Vijverstraat, Wed. AV. van Vliet-v. d. Pool. 122 WIJK Q. NAMEN EN BEROEPEN. NAMEN EN BEROEPEN. No. No. I tot 12a. Zeugstraat van den 20 16 36 37 38 Wijk G. NAMEN en BEROEPEN. 16 17 18 19 90 91 93 No 124 125 126 127 41 42 39 40 II B P. 110 113 115 116 P. H 11 12 82 83 81 84 96 98 96 101 102 103 104 105 107 108 109 114 115 116 117 118 119 120 121 21 22 23 24 25 26 27 31 32 33 46 48 49 50 52 53 55 56 57 53 59 60 61 62 63 6i 64 66 67 72 73 74 75 76 77 4 6 8 10 No Tiendeweg tot de Cappenersteeg. F. Kraneveld smid. Jongkindsholje. S. H. v. d. Kraals boekbinder. W. van Berkel suikerbakker. v. d. Klein broodbakker. 43 43a Wed. No. II4 tot 121. Spieringstraat tot de Vijverstraat. C. Wiézer fabriekswerken. Wed. J. A. Smient-Versluis. P. Noordegraaf broodbakker. II. J Luglhart schilder. H. Brouwer de Koning broodb. J. Nieuwveld mandenmaker. AV Verblauw sigarenmaker. Wed. G. Schieveen-Boer. P. Giesen kantoorbediende. 117 No. 118 tot 131. 120 J A. Brandt sigarenmaker. Wred. J. Hooimeijer—Kool. J Hooimeijer sigarenmaker. A. van Es fabriekswerker. 128a W'ed C. van Leeuwen—Breuk- lander. M. van Leeuwen kaashan delaar P. K. van Maaren schoenm. 129a Wed. C. Loendersloot—van C. Muilen. 130a J. M van Buuren steenhouwer. 132a G. van Leeuwen kuiper. A. F. van Maaren touwspinner. 1$a W. van den Eng koopman. No 81 tot 94 Zeugstraat tot het Agnita- of Lombardswatertje M. Mullaart smid. 81a Mej. M. de Koning II. Woerlee winkelier. L Bouwmeester winkelier. T. van Vliet, vleeschhouwer. II. van der Linden bierhandel. 86a J. H J. H. v. d. Pavoordt kleermaker en tapper. A. J. Willemars tapper. P. Rond Pz. in ijzerwaren. A. Abbema smid 95 tot 109 38a M. M. Hoefs naaister. D. K oo ij man melkverkooper. S. Katz koopman. 40a Wed. J. G. Boekamp-Reurings. Gezs Dekker. P. G. den Broeder koopman in Geld, waren. F. X. Daudt goudsm en winkel. van der Kind-van As opzich teres. Wed. C. J. Koot—van Wielin gen winkelierster. A. Verhoef melkboer. No. 46 tot 80. Speldemakersteeg. V. Lorjé opperman. T den Riet opperman van Vliet oppemnan. Verhart los werkman. S. de Jong pijpmaker. P. G. de Jong arbeider gasfabr. J Dijkman pijpmaker. P. Zorg fabriekswerker. P. S wanen burg touwspinner. H. Bakker fabriekswerker. J. J. Holthuiscn sjouwerman. Geertrui Vergeer. Wed. Verhart—van Houten. P. de Bruin metselaar. C. Wiezer touwslager. A. van Reeden touwspinner. A. P. de Jong werkman J. Hartog F. Hulst pottenbakker. J. de Lange fabriekswerker. J. van Veen sjouwerman G. van der Louw werkman. J. de Bruin touwspinner J. Mooijenkind arbeider. N. Broekhuizen touwslager. A P. J 10a P. Lafeber touwslager. B. H v. d. Werve deurwaarder. K. M de Bruin kleermaker 12a J. de Jong onderwijzer. No. 13 tot 35. Cappenersteeg. J Verkerk bouwknecht. 14a G. Fraikin stroohoedenmaker. 15a J. van Vlaardingen los werkman. P. van den Berg pijpmaker Wed. v. d. Wouden-v. d Meuten. J. H. v. d Vegt schoenmaker. A. M van der Pool kistenmaker. F. Bookholt koopman. Wed. de Gruil—Mopman. G. Nieuwveld pijpmaker. N. Stoppelenburg—Rondestein. P. van Hofwegen spekslager. W Gelderblom los werkman. Wed. A. F. Anders—de Vroege. P. van Eijck metselaar A. Hooimeijer winkelknecht. H. Spee arbeider. G. Zuidam arbeider. AV. Kwinkelenberg houtzager. No 36 tot 46 Zeugstraat tot de Speldemakerssteeg. C. A. Jaspers, timmerman 36a G. P. van der Loo sigarenfabr. L Gompers koopman. 37a W A van Soest huisschilder. A. F. v d. Pavoordt goud en zilver. Agnita- of Lombard- sche Watertje A H. Voorderhaak—Vooijs. G. Kooijman ziekenoppasser. C. van Eijk fabriekswerker. L. Boulogne mandenmaker. D. den Haag touwspinner. T. N. M. Kramer fabrieksw. P. Rijnhout hekelaar. J. M. de Weger barbier. M. van Vliet slager. G. Laurier koopman. G Bosch pakhuisknecht. 109a Wed. de Weger—van Tok. No. 110 fot 117 St Anthoniestraat tot het St. Anthonieklooster. C. J. de Groot direct, b.v.l. H J ‘ie Groot kastelein. AV. P. Snelleman timmerman. G. Berlijn schoenmaker. A. Vreeswijk ivoordraaier. A. J. F. Zoet barbier. St Anthonieklooster. den Outeren arbeider. Wijk F en G. No. NAMEN EN BEROEPEN.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 16