J. DE KOSTER. A. BOSMAN, I 1 Bonds-Motorrijwielhersteller, Handel in Steenkolen. OOSTHAVEN B 19. Agent F. N. Motorrijwielen. Stoom drukokerij KOCH KNUTTEK Turfmarkt 117. GOUDA. 33fi 22 Perforeer- en Stereotyp-inriehting. FRAAI WERK. LAGE PRIJZEN. BOGEN O 11T en 118. VLUGGE AFLEVERING. Zuidam (C winkelier Kattenslngel Q 160. Züidveld (J J.) postbode Walesteeg F 66 Züidveld (N P.) sluiswachter Moordrechtsclie Verlaat P 145. Züidveld (T. J timmerman Achter de Vischmarkt I 168. Zuidwijk (A.) pakhuisknecht Kattensingel Q 166 Zuljdatn (D bouwman Goejanverwelledijk S 8. Zuilen (J. R. van) borstelmaker Spieringstraat F 19. Zutphen (wed G. van) geb. Schonten Korte Tiendeweg D 72. Zutphen (G. H. van) kapper Korte Tiendeweg D 72. Zutphen (W K.) muziekonderwijzer Gouwe C 10. Zwaan (D.) tuinman Ridder van Catsweg S 310. ZWAANEVELD (E A Accountant Fluweelensingel R 652 Zwaaneveld (J. J.) kleermaker Achter de Kerk A 30. Zwaltn (wed. G. van der) geb. Sliedrecht Fluweelensingel R 712. Zwaluw (J. J. van der) schoenmaker Bogen O 116c. Zwanenburg A.) timmerman Turfslngel P 161 Zwanenburg (C.) timmerman Nieuwehaven N 77 Zwanenburg (P.) timmerman Usellaan R 612. Zwanenburg (T.) timmerman Lombardsteeg I 87. Zwart (C. de) tapper WHhelminastraat M 10 ZWART Pz. (Jan) in bouwmaterialen Bleekerssingel R 265. 5. Zwarts (J I..) smid Vrouwesteeg H 213.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 170