ALPHABETISOH REGISTER 339 Bladz. Bladz. •297 DEH ADVEBTENTIÈN 199 Bladz Bladz. 131 1-23 17 337 193 243 J. F. F. J 81 349 123 123 214—217 73 249 pag. 3 omslag 293 Bahlmann Co. 89 i 235 E. A 123 Beschuitbakkerij. G. J. Goedewaagen Horloger. A Uittenbogaard Expediteur. Boon Co Fotograaf. W. J. van Zanen 81 25 199 103 Grutterswaren enz P. G. Overeijnder Hoeden (Heeren). Hoedenmagazyn Transvalia Hoeden (Dames). Gez. Michael Lakken en Vernissen. C. van Dillen Zonen Hotel. M. Vermaat Jr. Kantoor-, School- en Teekenbehoeften A. Quant41 177 153 97 49 281 343 73 281 33 123 297 89 137 235 97 49 181 249 137 •249 137 Bloemisten. Gebr. Steensina. 349 i Fabriek van Aardappelmeel, Sago enz. j De Goudsche Glucosefabriek De Goudsche Siroopfabriek Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen. G J. D. Arends Bedden. Dekens enz. Bahlmann Co. Bargedienst. Barge Gouda—Amsterdam Bouwmaterialen. A. Jonker Zonen Jan Zwart Pz. Glas, Porselein en Aardewerk. Erven M. Spruijt Jr. Huishoudelijke Artikelen C. van Berkel M. M. van Loon Jan Rond I P. Rond Pz I Th. Schmidt Landbouwgereedschappen Jan Rond P. Rond Pz Kassiers en Makelaars in Effecten. Wed. Knox Dortland Koffie en Thee. Boon van Ostade Behangerij en Stoffeerderij. pag. 3 omslag Firma B de Jong pag. 2 omslag Bierhandelaars. J. J. van Uye Wed. H. van Wijngaarden Costumes en Japonstoffen. D Samsom Gez. Michael 227 304, 305 Boekdrukkers. Koch Knuttel 275 i 161 I 117 193 117 57 i 33 i 227 313 304, 305 Accountants. A. de Goederen. E A. Zwaaneveld Honthandel Jan de Jong Zoon J Vergeer Fabriek van Goudsch Aardewerk. Corn Jonker Zoon Leeraars in het Boekhouden. j A. de Goederen Lzn. l Zwaaneveld Gedistilleerd. Firma C. Lourens Roest van Limburg Co. Van de Velde Halewjjn Wed. H. van Wijngaarden Kleermakers Gebr. Bisping 259 i P. J Kolijn I Wed. A. Pino Kaas. Goudsche Melkinrichting pag. 4 omsl. Broodbakkerij. G J. Goedewaagen Confectie Magazijnen. Gebr. Bisping i Wed. A. Pino Confiseurs, Koek- en Banketbakkers. J. C. Byl185 Gebr. Kamphuizen 65 T. Zaal Az243 Gasornamenten, Gasgloeilicht enz. C. van Berkel137 M. M. van Loon 235 N. S. Polak323 Agenten van Verzekering- Maatschappijen. J. B. Biezenaar Jz. Mr. D. N. Brouwer C. van Dillen Zonen H. Groenendaal P. van den Hoek D. Hoogendijk J. Kleefstra Wed Knox Dortland J. A. J. Mastink J. J. A Montyn J. J van Uye

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 171