ERRATA. VERKLARING TEEKENS. 116. 126. 127. 134. 139- 142. 143- 149. 164. 164. Hulp- bank J. H. Teeling 114. Bladz 109 van Politie 3e klasse Ridder 4de kl. Militaire Willemsorde. rgs4 Officier der Orde van Oranje-Nassau. Ridder der Orde van Oranje-Nassau. e§jg.m. Gouden Medaille, Oranje-Nassau-Orde. t&z.M. Zilveren tgtB.M. Bronzen ■ft Legioen van Eer. (E. V.) Eervolle vermelding in den strijd (Ned. Indie.) (B. K.) Eereteeken met den gesp voor belangrijke krijgs bedrijven. (P. E. P.) Eerekruis Pro Ecclesia et Pontifice. (R. A. P.) Ridder in de Orde der Advocaten van St. Pieter. N. Cos, eervol ontslagen als Gemeente-Ontvanger. Benoemd tot Deurwaarder W. Boer. Benoemd tot Lid der Gezondheidscommissie J. de Bruyne. Eervol ontslagen als Agent C. A. van der Klis. Benoemd tot Regent van het Weeshuis S. D. Boon ter vervanging van Ds. T. Sap. Mevrouw Hoogendijkv. Wijk, Regentes van het Weeshuis, overleden. School voor g. 1. o. No. 3. Eervol ontslagen de onderwijzers J. D. Emeis en P. den Hertog. Benoemd tot onderwijzer aan de 2e Burgerschool voor Jongens P. den Hertog. Bij het Garnizoen bijvoegen als Kapitein, H. Koster. Bij de Landweer bij voegen als ie Luitenant K. Spoelstra. U. J. W. van Nooten, Inspecteur Registratie 3e klasse, benoemd tot 2e klasse. Bijvoegen als Bestuurslid der Kiesvereeniging „Burgerplicht” C. Witte van de Velde. Inplaats van J. van Tellingen benoemd tot Be stuurslid der Vrijz. Kiesvereen. „Gouda’r H. A. C. Brinkman. 167. Benoemd tot Commissarissen der Spaar-en bank J. H. Teeling en. A. C. Cosijn.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 177