3° WIJK H. 31 NAMEN EN BEROEPEN. No No. No. No. NAMEN EN BEROEPEN. 44 46 78 134 J No. NAMEN EN BEROEPEN. No. NAMEN EN BEROEPEN 83 20 der Ree—Beijen J. J 14 No. 34 tot 52. Turfmarkt 70 16 .1 37 18 122 123 10 11 13 7 8 5 6 137 138 139 140 141 142 143 98 100 102 104 49 50 51 52 Wijk H. NAMEN EN BEROEPEN. 35 36 47 48 71 72 40 41 72 73 74 75 76 77 77a 93 94 95 26 27 29 30 55 56 61 62 63 64 84 85 86 87 88 89 90 91 21 22 23 24 25 65 66 67 C. Jaske koopman F. Oomens timmerman. commissionnair in Wük G en II. NAMEN EN BEROEPEN. E v. d. Laan schippersknecht. F. Cozak fabriekswerker. 124a P. J. van Eijck metselaar. van der Want. d. Want G.Cz. pijpen- fabrikant. C. H. Wildenburg timmerman. IQa II J A. v. Rojijen boekhouder. J. Lafeber gisthandelaar. H. E, van der Roer onderwijzer. A. L. van der Linde onderw. J. H. Boersma scheik melk inrichting Wed. C. van koopvrouw. A. Groenendal groentenboer. P. Scholten groentenboer. L. Sanders koopman. W A. Kaars spekslager. D. van Vliet groentenboer. Wed. van Vliet—Poot. G. J. Sluiter in sigaren. Wed. D. Amesz—Lugthart. N. Kunsel schoenmaker. J. N. de Groot blikslager. 31a E J. Nijkamp boekdrukker. 32a A. Bontekoe winkelier. 79 80a J. H 81 No. 97 tot 123. Turfmarkt n. z. tot de Lange Dwarsstraat. J. L. Bruns manufacturier. E Kortenoever fabrikant. A. J. Vos grutter. Firma J van der Linden olie fabriek. J. L. van der Valk bediende. N Zaal koekbakker. P J. G. de Jong kantoorbed. J. de Mol kleermaker. Gez. van Sleinvoort naaisters. E. van Dantzig onderwijzer. E. R C. Peletier onderwijzer. P. den Hertog onderwijzer. J D. de Bock inspecteur eener brandverz. maatschappij. T. W de Bock onderwijzeres. A. J. de Bock Hooimeijer schilder. Grottendieck H. Hilgers schipper. 81a P. Hooimeijer bakkersknecht. Wed. T. van der Tooren— Boer. M Schoonderwoerd fabrieksw. A. Brussé pakhuisknecht. van der Heiden blikslager. J. Blanken varensgezel. Brugse touwspinner. M. Verheul winkelierster. G. G Langeraar koopman. M. L J. Bender hoofd 2e b. school voor meisjes. J. A. W. Taart leeraar LI. B S. N. van Krimpen commissionnair. Edauw Johannissen boekdr. 96a M. M Kijzer koopman z. tot de Geertje den Bultsteeg F. van Utrecht koopman. J. Fokker timmerman G. van Ackooij agent v politie. H. van Willigen koopman. 38a B. A Burger agent rijksverz. bank 39 J G. de Jong mandenmaker. G. Oskam kaas. A. Oskam commissionnair in kaas. P. Jansen verver. M. Groenendaal pijpmaker. N. van der Wouden tuinman Jannetje van der Horst in visch en zuur. 143a Mej. G. Kraneveld in modes. No. I tot 13. Blauwstraat van de Hoogstraat tot de Naaijerstraat. 1 J. H. van de Werken tapper. 4a Wed. D. Ouweneel-Krugt G. IJsselStijn garen en band. Wed. B. L. van Veen—van der Pijl in aardappelen. P. Mul aardappelenschipper. W. Kreeuwen koopman. 9a B. L. van Veen Jr. schipper. B. Boon melkboer. J. van Leeuwen schoenmaker. C. D. van Willigen. No. 14 tot 33. Naaijerstraat. A. Koppendraaier koopman. 15a N. J. van Gorselen schoenmaker. G. J. Westerbeek van Eerten winkelier 17 J Hoebeek groentenboer. 17a K. Ven nik letterzetter. J. Manschot timmerman. 18a Henda. Ma. Kwakernaat. No. 132 tot 143a. St. Anthoniestraat. 132 G de Jong koperslager. 132a Wed. F. W. Essebaggers— de Jong. 133a D. A. van Oije, bierhandel. P. J. Rijnaarts parapluiemaker. 135a P. J. Honings metselaar 135ö N. J v. d. Wouden koekbakker. J. Amesz timmerman. L. M. Rood Israël. Godsdienst onderwijzer. A. KetellapperIsr Godsdienstond. Wfi J. G. de Beun reiziger. S. W. Wulffraat meubelmaker, ifia F. Boulogne mandenmaker. J. M. v. d. Oudendijk-Pieterse 2e luit. inf. J. D Woerlee smid. S. F. Teeling procuratiehouder firma Knox if Dortland. H. Smit metselaar. M. van Vclzen suikerballenmak. M. van Dantzig practizijn. L. Ouweneel schipper. No. 53 tot 64. Geertje den Bultsteeg. Wed. A. Rupke—Veerman. G. Nieuwland fabriekswerker. J G Kremp pakhuisknecht. R. Peek touwspinner. P. Koetsier metselaar. J. van Willigen blikslager. No. 65 tot 96. Turfmarkt z z. Wed. M. v. Deth—Kromme. P. den Hertog kunstlakker. J. J. van Velzen. 68a P. den Hertog fabr. bliktv 69 Wed G.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 17