Rund- en Kalfsvleesch, prima Rolpens. J I C. VAN VEEN Azn., I i I J J. VAN UIJE, Gouda. I I HEINEKEN’S BIER, 1 telefoonnummer 4$, Gouwe loo, Agent der Glasverzekering-mij. „Prudentia” te Amsterdam. II® Echt Engelsch en Vollenhoven’s STOUT. 8 32 No. No. NAMEN EN BEROEPEN. VLEESCHHOUWER. 106 107 prijs voor slachtvee, het meest Landbouw, Afdeeling Gouda, Juli 1894 Okker 118 122 Filiaal VAN ALPHEN LEDEBOER. K’ 109 110 111 112 113 114 115 116 117 137 138 Wijk II. NAMEN EN BEROEPEN 104 105 134 135 136 Pakhuis GOUIUE G 35. 119 120 121 146 147 148 150 151 152 153 154 140 141 142 143 144 145 128 129 130 131 132 G. Kerkhof smid. Wed. Zijleman—Corel. J. van den Berg metselaar B. L. Polak koopman. Wed. Koren—van Zijl. C. van Vliet bakkersknecht. I). van Oudshoorn koopman. W. Bakker fabriekswerker 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 165a J 166 167 6.6 Limonades, Spuitwater en Medicinale Bronwateren. ■ij - SU S® S: 133a M. W. Schouten metselaar. A. van der Louw sjouwerman. Wed. v. d Bree—v d. Spelt. C. de Geus kleermaker. 136a Aullia. Meewezen W. de Gruijl bediende. J Cattei pakhuisknecht. 138a Wed. B. Blokland—Umans. C. A. Looyaard fabriekswerker. J. P. van der Voorden wagenm. Wed. Danens—v. d Hei. J. D. Sanders magazijnknecht. S Tim bergen sjouwerman. Wed. J Koppendraaier van Reeden. J K Lissendorp pakhuisknecht. Geertje Vlaskamp. Wed. J. de Gruijl B. van der Heij werkman. C. L Rietveld touwslager. .1. M de Jong behanger. H. de Gruil bleekersknecht W. Stolk schippersknecht. löiii R. van Weelden. M Danens blikslager. J. J. Vesseur bakkersknecht. H Vlag kleermaker D Hofstede arbeider. L de Vrind bleekersknecht. G. H. Spykerman sjouwerman. A Verblauw slager. J. C de Jong tuinman. Wed. D. Lorius—Lourier. A. Grendel—van Willigen. G. Brouwer arbeider van Leeuwen—Nonnen Wed. F Tempelman—Bennis. P. G. Schouten metselaar. 167a H. B. Slraver schipper. T v v v v v v -e v v v.v„v •.••.•vrrv.-TVrrvrvA Bekroond met den eersten geschikt voor de Vleeschhouwerij, op de Tentoonstelling der Maatschappij van Landbouw, Afdeeling Gouda, Juli 1894 en Augustus 1900. bwcélt zich aan voor de levering van J. de Jong oliehandel. B. Belonje schoenmaker. 105a P. van den End koopman. 1056 J. E. Belonje schoenmaker. H. Haverkamp boekbinder. Wed. Herman de Groot—van Dongen Bolding. G. Pu ijk kleermaker. J. Geest leeraar H. B. S. Mej E C de Backer. P. v d. Hoek kantoorbediende. G. Prince Zonen fabrikanten. k. J. J Vos papierfabriek Wed Beekman—Begeer. A. van der Star J R T Vos grutter. J. van Wijk grossier kol waren. Kantoor firma Koch Knuttel drukkers en uitgevers. 117a C. R. Verlooy corrector. J. C. Muller. H van Zanen Muller. J. G. Geelhuijsen predikant. J. J. van Wijngaarden. J. Griffioen gep. onder w. 121a G. van Schenderen kanloorbed. Wed G. P. Clemens— van Luijk. 122a T. Witmer kantoorbediende 123 P. A. Luiten broodbakker. 123a Th. Blom. No. 124 tot 168. Lange Dwarsstraat 126 127

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 18