36 37 NAMEN EN BEROEPEN. N). No. No. NAMEN EN BEROEPEN. No. 61 serg 63 P. Lange Groenendaal. No. 97 tot 123. No. 124 tot 176. Achter de Vischmarkt. Joosten. No. 47 tot 58. J Olman—Sanders. M. C in ’I Veld werkster. 111 D 112 No. 33 tot 96 No 59 117 100 101 104 105 106 107 108 109 110 120 121 122 123 129 130 131 132 41 42 43 83 84 85 86 87 67 68 69 70 71 72 97 98 99 47 48 49 50 52 53 54 55 56 26 27 28 23 24 25 80 81 82 29 30 32 33 35 36 37 38 39 90 91 92 94 95 96 134 135 137 138 139 149 141 142 143 144 146 147 Wijk 1. NAMEN EN BEROEPEN. 118 118a I. L. H. Spannenburg verver. P. Koppendraaijer touwspinner. M. Ravestijn fabriekswerkster. J. Neef werkman. J. Bojawal sjouwerman. Loon touwslager. Wijk 1. NAMEN EN BEROEPEN. Lombardsteeg. C. Zuydveld koopman. J. P. Bremmert schoenmaker. G. L. Nobel pakhuisknecht. J. Bremmert pottenbakker T. Zwanenburg timmerman. G. van Dam kleermaker. S. Elshout in aardappelen. A. Sliedrecht schoenmaker. J. van der Linde beambte griffie kantongerecht. Maartje Hardenbol. G. den Broeder winkelier. Th. den Riet smid. J. Horneman koopman. 104a H. Brunt. A. Lotman onderwijzer. H H Prummel ambt, rijks bel. H. A. Carlier timmerman. P. Boot hou (draaier. A. Boot H. J. van Schalen behanger en stoffeerder. G. van Velzen koopman Wed. J. Klingen—van Leeuwen in kledingstoffen. Wed. A Dries—Zuijdveld 119 119a P. J. T. A. Kuckülus ambt. ’s Rijks belastingen. A. Mullaart metselaar. W. de Wijs kleermaker. P. van der Draag koopman. B. L. Raastrop koopman in sigaren. 117a J. Peters pakhuisknecht M. J. Ogier kantoorbediende. L. A. Luijten boekhouder. J. Demenink serg maj. der inf P. van Hensbergen winkelier. A. Hornes winkelier. Wed. N. v. d. Pool—van Heek. W van Bokkunivleeschhouwer. 18a T. N 79 J. de Waal schoenmaker. 79a Wed. J. Olman klerk registratie. S. Olman 2e commies ter secret. G. G. Heijkoop reiziger. M van Hesse smid. J. H. van Let koopman. 82a G. C. H. van Hooiï sigarenmaker. W. den Hartog schipper. J. J. H. Suverijn koopman. I. van der Kleij touwslager. No. 26 tot 40. Looierspoort. G. van L »o koopman Wed J. van Dam—Verkerk. E van den Bovenkamp fabrieks werken. C. van Harten pottenbakker. C van Dijk touwslager. P. R Prevo blikslager G. W. de Keijzer sjouwerman. Wed. I. Jongerheld—v. (1. Broek. M. de Knikker koopman H. G. Flux arbeider Wed. J. Bakker—Lunenburg. M. A Holthuijsen. No 41 tot 45. Lange Groenendaal. M. Dekker winkelier. W G van Oei broodbakker. B. Hoogerwaard timmerman. 44a C E. A van As kantoorbediende.- M L. Steenwinkel winkelier. L B Nieuwenhuizen smid. 61a Wed. Simons—Hartog. 62 W. Koster bierhandelaar. 62a D. Davidson koopman. J. van der Post spekslager. Wed Steenwinkel—van Rooijen. 63a T. Nederhof sleeper. 64. W. J Borst behanger. 64a C. Lotz timmerman. 65 J. H. de Wilde timmerman. 65a G de Wilde. H. L Klingen kleermaker. Baartje Sanders erf. W. Sliedrecht timmerman. Wed Teepe-v.d.Berg-dir. crèche. W F. de Jong verver. L Begeer winkelier. Ha Maria van der Winde. 75a Wed. Jonkheid—van Eeuwen. 76 77 78 A tapster, A. Mulder bierhandelaar. 112a J. G. Vermeulen koopman. 113 J W. van Balgoy melkboer. 113a Wed. C. Borst—van Loon. 116 W. Boekraad kleermaker. 116a C. van der Klip meesterknecht mach fab. A. Groenendijk schoenmaker. Mathilda’s Hofje A. van der Laan sjouwerman. J. Nieuwveld touwslager A. van Leeuwen varensgezel. H. van Agten. Wed. P. Hoonhout—Bruistens. Wed. van Waas—Sterker. J. de Groot arbeider. Wed. G. Breekland—v. Maaren. W F. Wiltenburg verver. 59 tot 82a Lange Groenendaal. Wed J. G. Moerman—de Jong. 59a Wed. W. Hornes—Weiland. 60 J. Moerman kleermaker. 124 J. Schipper touwslager. 124a J. C. Leer in ’t Veld bleekerskn. 125a Wed. J. G. Warns— van der Meer. G. Schiedon A. Koot letterzetter. Befje Cats Ida Adra van den Ben. 132a Wed. T. v. d. End—Jongeneel. G. K. Nieuwland sigarenmaker. H. de Jong kleermaker. J. de Looij verver. G. S L. Groenendaal. A. de Hoog goudsmidsknecht. P. Abbema schoenmaker. A. Koot timmerman. C. Bron stoker. C. Knor metselaar. W. A Gersie koetsier. A. Boer bakkersknecht. lila T. Knor arbeider waterleiding. 148 M. van Rijk verver.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 20