38 39 WIJK K- No No- NAMEN en BEROFPEN. NAMEN EN BEROEPEN No. No. 149 No. lol 189 152 No. 17 tot 46. Komijnsteeg. Io8 No 194 tot 205. K Groenendaal z. z. 161 194 162 197 200 205 177 153 154 155 156 157 Wijk I. NAMEN EN BEROEPEN. 198 199 190 191 192 193 195 196 168 186 187 17 19 No. I tot 16 Peperstraat tot de Komijnsteeg. J. P. Mul stoffenverver en tapper. G. de Raadt koopman. N. Hessing meubelmaker. P. H Jansen schoenmaker. J M W.T.Opterbeek borduurster A. de Jong bakker. J. Snelleman pijpmaker. 68 69 R van der Poll slaapsteêhouder. H. L Blok fabriekswerker. J. Tersmitten koopman. S. Schiebroek sjouwerman. 11. van Drielen arbeider. 162a 163 164 165 64 65 67 70 71 72 73 75 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 4 8 12 14 14a 15 16 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 202 203 204 42 43 44 45 46 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 62 No. 47 tot 63. Simonshofje. J. de Jong koopman. J P.v. Houten—Wieser hekelster J. Ineigen bleekersknecht. Wed J. van der Kint—Lorié. Wed. J. de Brutfn—van der Kint. M. Schuuring koopman. H. van Os orgeldraaier. E. J. van Dort koopman. Wed. P. v Gassei—van der Koek. J. Meivogel—van der Velden. Wed. G den Heid—Prins. Wed C. Peute—van der Ploeg. Wed.J.Broekhuizen-Swanenburg Wed. L.H v.Leeuwen-v.d Broek. Centraal Telephoon Bureau. Mej. R. Scheringa—Bakker. J. van Gent timmerman. A. de Jong fabriekswerker. M. Vermeij zeilmaker. A van Hertum letterzetter. 193a L Vermij schipper. 193b A. J. Roos hoofdagent v. pol. B. Vergunst schilder. D. Schaap werkman. Wed. J. T Imholz—Sira ver. 189 tot 193b Achter de Visch- markt z. z. Wed. J. P. Spruijt—van Velzen winkelierster. N. P. Spruijt bediende. A. Hendrikse koopman. Wed. v. Deth-de Gidts goud en zilver. F. J. van de Pavoordt horlogem. 197a P A. J. van Dam reiziger. I. Duys winkelier. P. C. Verhoef banketbakker. 199a J. Ferwerda fabriekswerker. W. den Boer koopman in geldersche waren. Jan Rond in ijzerwaren. J W. de Bruyn kuiper. A. den Broeder koopman in geldersche waren. M. v. Vliet metselaar en tapper. 148a C. Groeneweg timmerman. L. Verjaal onderwijzer. H. van Monnikendam blikslager. 150a W. L. J. v. Kersbergen verver. C. Rietveld pakhuisknecht. 151a J. Jongkind schipper J. J. de Jong broodslijter. 152a A. van der Bijl pakhuisknecht. V. Berlijn timmerman. Wed H. Bouwer—de Jong. J. T. Imholz gabelgaarder. F. K. Urbanus sigarenmaker. Wed. I. T. Berlijn—Koppen draaier. E. C. van der Kleij arbeider. 159a J. Koppendraaier schipper. B. Bouwman koopman. 161a J. van Zon arbeider. W. F Steenbergen couranten bezorger. A. J. N. E Menet bediende. Wed. J. C. de Bruin—Anker. T. de Hoog schipper. P. Berlijn los werkman. 165a H J. Kort. N. Kunst handelsreiziger. J J. van Duin tuinman. T. J. Zuidveld timmerman. G. Tempelman mandenmaker. Petra J. J. van Wezel. Wed. v. Weesel—de Vos. W. den Os blikslager. J. Vossa ert fabriekswerker. J. Nobel pottenbakker J. de Grauw pakhuisknecht. A. W. Wassing fabriekwerker. No. 177 tot 193. Vischsteeg. J. Smit—Koopmans. No. 64 tot 67 Komijnsteeg. J. H. Bekkers bleekersknecht P. M. Holthuijsen sjouwerman. C. Beerthuyzen schipper. üla C. Leurs schipper. No 68 tot 81. Peperstraat tot de Kuiperstraat n. z. Mej. A. Scheltema. F. van der Ploeg koekbakker. 69a B. H. Groenendaal kantoorbed. J. J. Duim aannemer. D Schotel verlakker. A. van Maaren schoenmaker. W. Vonk timmerman Militair Te Huis. W. K. Schneijder huisvader. NAMEN EN BEROEPEN. C. van den Hondel olieslager. Wed. Hajama—Kooiman. 19a W. F Bakker slagersknecht. 19b Wed. W. Jansen—van Blokland 20 C. Verhoeven fabriekswerker. 20a Wed. v. d. Sloot—den Outer. 21 J. de Keizer pottenbakker. ■22a Wed. H. Harreman—van Yperen P Broekhuyzen los werkman. P. M van Waas. H. Blok schoenmaker. J. den Haag touwslager. F. Bruijstens fabriekswerker. L. A Wittenburg metselaar. N Sluijter sjouwerman. H. Wiers verlakker C. Grendel pottenbakker. P. J. Boot bediende. Wed. Anker—Hoogendoorn. H Goudriaan kaasknecht. M IJsselsleijn kuiper. B. H Gerbrands borstelmaker. G. Brenkman pottenbakker. J P van der Pool metselaar. W. Keiler brugwachter. S. Jansen metselaar.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 21