P. J. BERTELS, lEïnis- en. IDecozra-tiescliilcLeiL A. QUAftT, Droge en Bereide Verfwaren, r KLEIWEG E 76. KLEIWEG E 76. GOUDA. KLEIWEG E 99, en Teekenbehoeften. Koffers en Luxe-Artikelen. --- Magazijn van Kantoor-, School- VERNISSEN, STANDOLIËN en Aanverwante Artikelen. en erwciren, ir.' I 40 NAMEN EN BEROEPEN. No. NAMEN EN BEROEPEN. 76 77 78 80 81 No. 82 tot 99. Kuiperstraat n. 82 BORSTELWERK IN SOORTEN. 92 127 99 No. 100 tot I36. Keizerstraat o z. G) No. 137 tot 141. 7 1 1 3 131 135 HANDEL IN 100 101 102 103 104 106 107 108 109 110 Remonstranlsche Kerk. L. Hogenelst tapper en stijter. Wed. L. Steenwinkel-Heetman. Keizerstraat w.z. tot de Lange Willemsteeg. 129 130 117 118 120 121 122 123 124 125 137 138 83 84 86 111 112 112a 113 114 95 96 97 98 88 89 90 91 Wijk K. No. J. M. van Hofweegen koetsier. M. A II Schouten werkman. W. F P. Verkerk fabrieksw. M M. Belonje Jr. bierbottelaar. N Nibberii.g paardenslachler. 10ia Gez. de Zeeuw naaisters. J. Kasbergen pakhuisknecht. 82a J. van Waas metselaar. A. A. Signer schoenmaker. A. A. Bezem fabriekswerker. D. Vermeulen broodventer. 86a Wed B.GroeneveldHeisterborg H. Vergoed pakhuisknecht. I). de Rek, smid. D Wildschut pijpmaker. J. W. Boerma arbeider. 91a F. Geukes kleermaker. S. Kelder smid. 92a J. H. van Ham scheepmaker. C. P. de Waal broodbakker A. Revet fabriekswerker. B Boelens logementhouder. F. Sloof stoelenmatter. 98a P. Schoonderwoerd fabrieksw J Sluijter schoenmaker. Job. M. Spruyt modenaaisler, 76a Wed Oosterling—Wout. R. van der Vlist koetsier 77a F H. Weurman stalhouder. H. H. W eck koopman. F. W. C. Sanderus plateelschil- deres. A. Snoek melkboer. 80a P. van Eijk stalknecht. D. de Bruijn sigarenmaker. C. de Jong boekbinder. P. Boot pgpmaker. 107a J. Knor fabriekswerker. A. Zegveld smid School op Ger. Grondslag. J. Pieterson Moens hoofd Vrije Geref. school P. J Spee loodgieter. A. van Eek melkboer. Wed. I), Prins—Hoogendoorn. Gez van Rijk in garen en band. C. J. Reebeen verver. Ilia F. A. J Beaumont boekhouder. 11a T. Binnendijk koperslager. 116a P. den Hoet schoenmaker. H. J. de Beer koopman. J. G. van Harten—Boelens. School v. g. 1. 0. No 3 Wed. F. H. Prinsenberg-Jansen. P de Mol pijpmaker J. Smits boekdrukker A. Zandvoort koopman Wed de Jong—Smits. 123a Wed. J. A Heerkens—Colliné. 126 J. van den Heuvel melkslijter. 126a J. Smits boekbinder. A. de Wilde, spekslager. 128a Gez.v Dongen-Boldingnaaisters J. M Scholten koopman J. Faay spekslager. 132a H. Vergeer brievenbesteller M. A. Cats koopman. J. de Koogel pakhuisknecht.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 22