WIJK 43 42 No. NAMEN EN BEROEPEN. No. NAMEN EN BEROEPEN. No. No. 202 139 lil No. 146 tot 161. Lange Willemsteeg. 226 206 228 230 233 133 213 189 217 190 218 163 tot 161 No. 166 tot 192 Keizerstraat 191 No. NAMEN EN BEROEPEN. No. Groeneweg. Van den 193 199 172 16 166 167 169 170 181 187 188 191 192 197 198 200 201 209 210 212 6 7 8 14 13 221 222 22 i 223 182a 183 203 201 173 171 133 136 137 138 139 173 176 177 178 179 180 181 182 230 231 146 117 148 119 130 131 132 9 10 239 240 211 217 218 No. 160 tot 165. Oude Walletje. Wed. de Jong—van der Kint. II Verkerk bleekersknecht. A. M Wiers verlakker. J. van Houten kleermaker. G. Reparon fabriekswerker. 168a C. van der Want violist. F. X. van Werkhooven smid P. Benschop mandenmaker. E. P. Benschop-Woerlee woedt, C. van Wingerden metselaar. 172a Wed. J. van Eyk-v. Leeuwen. J P. v. Leeuw'en vleeschh. Wed. van DamMichaelis. W ijk K en L. NAMEN en beroepen. Volksgaarkeuken. 139a J. F. Hermans keukenmeester. G. F. v. d. Want pijpenfabr. 8a. Wed. J. L. Cats-Wilstün. H. Jonkman bezembinder. W. van der Woude sjouwerman. Ila Wed. Pielers—Berntsen. 13a Wed M. van den Berg-van Tyn. D. Castelein houtdraaier. Wed. T. Straver—van Wyk. 13a D. Holthuysen stoker. J. F. Bruistens kleermaker. Wjjk K. NAMEN EN BEROEPEN. No. 154 tot 159. Keizerstraat w. z.tot het Oude Walletje. G. van der Kleijn pottenbakker. C. de Jong kleermaker. A. Brussé schoenmaker. Wed P. Jansen—v. Leeuwen. NV. van den Heuvel koopman. No 194 tot 216. Kuiperstraat de Peperstraat. J. L. Mimpen broodbakker 194a A. Dikhootl sigarenmaker. J. van der Starre koopman. 196a F. Bezem touwslager. I Bik Jr. kruidenier. A. de Moojj pakhuisknecht. 198a C. de Bruin bierbrouwerskn. T. Binnendijk verver. 199a H. B. de Graat pakhuisknecht. A. Melkert barbier A. Fokkers timmerman. C. van der Sloot pakhuisknecht. L. Buijtelaar arbeider. C. H. A. Kamermans schilder. E. Nathan koopman. M Boegheim pakhuisknecht. J G. Want kleermaker. H. van Asperen ryks sluisknecht. 152a H. Wiezer fabriekswerker. Wed. v. d. Hek—Kunst. C. J. v. d. Poel logementhouder. A. W. C du Chatenier. L van Vlaardingen tapper. M. J. van Loon schoenmaker. Wed. J. HagemanSmit. H. Spruijt pakhuisknecht. A. Kraan koopman. J. W. van Kersbergen schip persknecht. M. M. Belonje bruggaarder. J. Bos koopman. 183a W. Lammers winkelbediende. 183b Willem». Wildschut pijpmaak- ster. L. M. Kaptein schipper. A. Cabout colporteur. J. W. van Loon kaaspakhuiskn. 188a Wed R. B van Duijvenbode— Nieuwenhuijzen. W. M Elshout schipper. 189a J. P Bakker timmerman. A. Weck horlogemaker. 190a AH Vergoed fabriekswerker. J. de Koning mandenmaker. F. Sloof stoelenmalter. 220a J. C. v d Kasteden kleermaker. P. C. Overeijnder gtulter. G de Jong schoenmaker. C. W. v. d. Velde wijnkooper. Van de Velde Halewjjn wijnhandel J. Vermeü commies gem. bel. 227a G. II. Gorissen kantoorb. W. G. Oudijk verver. 228a M» van Nestelrode. T. van der Heiden melkboer. 231a Wed. II Groenendaal-de Gidts. G 11. Groenendaal timmerman. T. Bos sluisknecht. 233a Wed. Y D Buisman-Krahner M N. van Duin pijpmaker A. N. van Duin C. Schouten kuiper N. van den Berg los werkman. C. J Gladbach. 248a E. van Maaren. 249a Johanna Ma. Lugthart. J. Lugthart rijkskl. dir. bel. J. P. Delchambre conc. gymn. A. Fokkers timmerman. NAMEN EN BEROEPEN. No. 1 tot 25. C Tiendeweg tot de Geuzenstraat. 2 H. van Hattem schoenmaker. 2a E. C. van Willigen koopman. i W. Janssen kleermaker. 5a J. van Ettinger loodgieter. Wed. J. J. Roepers—Boone. M. Houdijk kaashandelaar. A. Appel kistenmaker. Wed. B. Wagenaar—Anders pij pen fabri kante. A. Wagenaar pijpenfabr. J. F. F. Vergoed bleekerskn. A. Slootjes slijter. 20ia P. J. van Loon fabriekwerker. 203a A. J. Koopman reiziger. N. A. van der Ree fabrikant van btikwerken. 206a H. Jansen meubelmaker. 2060 Wed. K. Wagenaar-van Wyk. 207 P. de Jong Jz. timmerman. 208 J. M. de Graaf winkelknecht. 208a A. T. v. Oosterom serg. maj inf. J de Jong Az timmerman. P. Herngreen reiziger. T. Binnendijk sigarenmaker. 21 ia S. Sanders mandenmaker. P. van Reeden vischkooper. No. 217 tot 250. Peperstraat tot den Veerstal. F. G. van Dam koetsier. 217a A. van Maaren stoffeerder. A. H. Kabel schipper. Wed. A. J. Bertels—Kabel. 219a J. Vergeer verver.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 23