44 45 No. NAMEN EN BEROEPEN. No. No. 148 tot 161. Groeneweg. No. 77 tot 114. Baanstraat. No. 115 tot 118a Geuzestraat. No. 127 tot 147. Weeserf. No. 162 tot 182 Muilepoort. f 106 107 108 109 110 111 112 113 114 P. Holthuijsen los werkman. Wed. K. de Boer—Vergeer. 152 153 117 118 No. 66 68 69 70 71 72 73 74 148 149 150 151 48 49 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 61 65 119 120 121 122 123 124 125 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 43 45 46 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 26 27 28 34 38 39 40 41 42 140 141 142 143 144 145 146 154 155 156 157 158 159 160 161 NAMEN EN BEROEPEN. A. Moleveld kistenmaker. G. H Walthie arbeider. Wed Bekkers—Blank J. Verborg fabriekswerken. H. G. Brinkman Wed. P. Souffreu—Meijer. W. F. Schouten arbeider. P. Klerks bleekersknecht Wijk L. No. 18 19 21 22 23 24 25 NAMEN EN BEROEPEN. Wed. Montagne—Koppendraaier. M. Kastelein suikerwerker. J. G. Overkamp behanger. A. de Koning timmerman. A. de Gruijl fabriekswerken. Ie Burgerschool voor Jongens. H. J W. Huber hoofd d. school. M. J. Huber onderwyzeres. J. G. Huber kantoorbed. No 26 tot 76. Geuzenstraat. P. J. de Reus sigarenmaker. P. Spruit schippersknecht. C. Loendersloot fabriekswerken. A. M. Pinkse naaister. D. de Gruil sjouwerman. L. van Ryswyk metselaar. J, Snel varensgezel. D. Lorius schilder. J. C. de Beun winkelbediende, kïa Antje Moleveld winkelierster. 1). Binee zadelmaker. J. van Duin bankwerker. A. Nonner koekbakker. Kla A. Elshout bleekersknecht. Wed. W. van Eijsden—Schenkel. Jannigje Visser Wed. N Melkert—Oosterbout. W. Verbrugge koopman. B. Boef werkman. Wed. W. de Vroom—Tuiloo. G. de Jong arbeider. P. Laurier sjouwerman J. Broer sjouwerman G. H. Walthie arbeider Wed. S. Snel—Boot. J. G. Verkerk kistenmaker J. Slegt timmerman J J. Ze verboom fabriekswerken. J. van der Laan timmerman S. van Loon fabriekswerken. H. J. de Knoop sigarenmaker. J. Nobel pijpmaker. A. Weggen visscher. 151a Ta. Gla. Sanders. B. D. van Tijn koopman. J. Spoor vleeschhouwer 153a J. Oudijk besteller. L. Koutstaal brievenbesteller. L Zinkhaan los werkman. L. Koot timmerman. J. J A. Fratacolla kleermaker. M. van Es smid. C. Verschut veerman. A. Verstoep arbeider. Th. Steenwinkel schoenmaker. G. de Vroom fabriekswerken V. de Keizer pijpmaker. C. A. Brem blikslager. W. de Vroom werkman. A. van der Zaan kuiper. A. van Reeden sjouwerman. P. den Haag timmerman. C. Bruikman metselaar. A. K. Koning fabrieksw. Wed. de Weger—Batting. J. Kwinkelenberg houtzager J. van der Stam sigarenmaker» J Schenk schipper. Wed. II v. d. Heuvel-Punselie. Wed G. W Hensbroek—Frie. H. Brouwer sjouwerman. P. A Jaspers vrachtrijder. J P. Snel stoker. S Koot heihaas Wijk L. NAMEN EN BEROEPEN. J. van Waas bleekersknecht. J. S. van Waas stoffeerder. L. Nieuwenhuijzen pijpmaker. W. Matse werkman. J. J. van Waas bediende. J. J Bakker pettenmaker. J. Lekkerkerk fabriekswerken. G. de Grauw timmerman. A. Kwinkelenberg smid. No. 119 tot 229. Groeneweg tot de Doelesteeg. T. Boshoff arbeider. G J. van Waas opperman. J. van der Winden smid. Wed. A. Spree—de Waal. D A. Nieremeijer pijpmaker. J. van der Winden opperman. E. II. van Beek arbeider. M Kastelein visscher. W. van Oosten bleekersknecht. G. N Kroon arbeider. L. van der Togt pakhuisknecht. F. B Scholten sjouwerman. M. van Draanen koopman P. A. Verbrugge fabrieksw. Wed. J. v Klaveren— Knoers. A. van der Laan mandenmaker. F. Anker fabriekswerken D. v. d Sloot smid. A G van der Horst sigarenm. G P. Broer pijpmaker. J Jongkoen pakhuisknecht. II. Hooimeijer smidsknecht Wed. D. v. d Sloot—Zinkhaan. N. H. v. d. Wouden pakhuiskn. P. J. Melkert pakhuisknecht. A. Verbruggen verver. A Rabouw fabriekswerken. G. van Hoorn schilder. P. Boef fabriekswerken. W. Hoegee opperman. F. van Waas verver. J. Furrer sjouwerman. J. Ernst schepenjager C. v d. Nieuwendijk bleekerskn C. v Ardenne metselaar, M. J. Reurings smid. H K. Brouwer sjouwerman. A. van Hoorn werkman. H. van Loon stoker. A. Burghoorn fabriekswerken. A. F. Ernst los werkman R. v. Wegteren schildersknecht. W. F Meijer opzichter werkinr. J. Soet werkman L. van Eikel werkman. E. B. Verkalk arbeider. A G. Schouten arbeider P. J. van derTuijn touwspinner. C. de Vos schipper. 126 'M. Bakker fabriekswerken.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 24