47 4Ó NAMEN EN BEROEPEN. No. No. NAMEN EX BEROEPEN. No. No. 248 291 No. 183 tot 187 Groeneweg No. 188 tot 206 Wijde Poort. No. 262 tot 322 T uinstraat. No. 230 tot 261. 317 230 231 183 184 185 180 187 207 208 209 210 211 No. 207 tot 229. Groeneweg. F. Hooggeboren zeilmaker. C. L. de Bruijn timmerman. T. .1. Lugthart pottenbakker. C. van der Weijde brievenbest. R. van Veen Doelesteeg tot de Tuinstraat. Wijk L. NAMEN EX BEROEPEN. 212 213 242 243 W ijk IN NAMEN EN BEROEPEN. 203 203 206 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 273 276 277 278 279 280 281 236 257 238 259 260 261 292 293 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 173 176 177 178 179 180 181 182 223 224 223 226 227 228 229 282 283 284 283 286 287 288 289 P M 232 233 254 233 191 192 193 194 193 196 197 198 199 202 214 213 216 217 218 219 221 222 236 237 238 239 240 241 232 233 234 S. Bruijniks tapper. P. Vering turfboer. R. van den Oever fabrieksw. 185a Wed l.v Oosten-de Frankrijker G. Vergeer winkelier. J. Furrer baggerman. F. A. de Vries letterzetter. T. de Bruin arbeider. J. Raapis olieslager N. J. Starreveld—de Bruin. Wed. D.v.d.Pool-Uit'enbogaard A. Tuiloo uitdrager. C. van der Post schoenmaker. P. Swanenburg tuinier. J. Dongelmans vleeschhouwer. G. van Hoorn barbier. F. Valke opperman. A. A. van Leeuwen bierbrouw. Wed. Stalenburg—Sas. J. Verhart arbeider L. Honkoop schipper. G. J. Bouwman arbeider. H. de Jong fabriekswerker. Wed. H. Verkerk—Wilhelmus. J. Geervliet schipper. P. Sjardijn sigarenmaker. W. den Eedel hekelaar. J Jannes smid D. Tuinenburg borstelhoutmak. A. Spee pijpmaker. D. van Dam pakhuisknecht. P. J. van Kersbergen verver. Wed. Flux—Spieringshoek. C. J. van der Want fabrieksopz. Wed. H. Spruijt—Nieuwveld. W Snaterse fabriekswerker. Wed. Sparnaaij—Montagne. M. van Egk metselaar. C. M. Kulik fabriekswerker. A. J. Larieveld uitdrager. J. van As smid. Portland mandenmaker. R. B. Zinkbaan—van der Burg. 316b A. van Eijk metselaar. W. van den Berg touwslager. C. de Ruiter sjouwerman. Th. Bron touwslager. H. Jansen loopknecht. M. Verlaan arbeider. J. v. d Wittenboer sjouwerm. J. Nieuwenhuizen pakhuiskn. J. A. Dulir fabriekswerker. J. Kerrebijn sigarenmaker. 290a W. I.eininga scheepstimmerman. A. N. de Rotte fabriekswerker 291a C. de Ruwe mandenmaker. P. Bruikman fabriekswerker. Wed. J. Boot—van Hoorn. W. Bouwman metselaar. A. Alfenaar. J. J. van der Hooft werkm. I. Doeland-van Leeuwen. H. Vos verver. K. Rook arbeider. J. van der Maas visscher. H. van der Maas sjouwerm. J. van der Valk fabriekswerker. M. J. Flux brugwachter. D. van Reede koopman. Wed. van Tok—Jansen 306a M. Visscher werkster. 307 3 >8 309 310 311 312 313 314 313 316a Wed. B. J. Boer pakhuisknecht. Wed. H. J. Tennissen—van den Hondel. B. J. van der Bree verver. J. Glasbeek pijpmaker. A. van der Stam fabrieksw. B. Boer verversknecht. S. M. de Goeije kaasknecht. W. Verkalk koopman. R. C’ de Bruin bouwknecht. 11. Piket brievenbesteller. 222a E. Jaspers—van Beuzekom. P. den Hertog blikslager. C. J. van Leeuwen sigarenm. C. van Leeuwen A. Nieuwenhuisen pakhuiskn. G. G. Bik koopman. L. Schaap fabriekswerker Wed. Bakker—van der Pol hoeden en pellen. T. A. van Eijk koopman. I). van den Broek pakhuiskn. 231a Wed. C. Vlak—Fokkers. 11. C. van Bunde bierboltelaar. M. Donk sigarenmaker. H. van Eijk werkman. 235a A.M. J M Beaumont kleermak. H. Zandvoort verver. J. A v. d. Valk loodgieter. 1’. Bosman tapper H Tempelman mandenmaker. D. van Dijk koekbakker. J. A. Fennet sigarenhandel. 241a Grietje Hazebroek. A. Gras timmerman. A. van Es machinist. 245 J. Vermeulen schippersknecht 245a J.L.W.v.d. Pool zeepziederskn. 246 W. van den Heuvel koopman. 246a A. Melkert pakhuisknecht. 247a W. H. Knapen bleekersknecht. C. L. Taminiau koopman. 248a K. Keg pakhuisknecht. K. van Ham sjouwerman. J Keij schipper. C. P. Steenwinkel sjouwerman. D. van Dam schoenmaker. 235a Lena Spieringshoek. A. Jansen verver. A. J. Verschut metselaar. H. H. Kok smid. Wed. v. d. Werken—Slegh. Wed. Gestel—Blok. G. Slugs winkelier. W. F. Pouw schipper. G. Brouwer pollenbakker. B. Weeldenburg fabrieksw. B. Snel sjouwerman. A. van der Laan opperman. J. van Maaren kleermaker. J Hornes fabriekswerker. W.Noordergraaf bakkersknecht. Wed. F. H de Moree-Schouten Wed. J. 11. van Draanen— Kisman. J. Bindervoet arbeider. J. IJpelaar koekbakkerskn J. van der Zaan kuiper.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 25