53 WIJK N. 52 NAMEN EN BEROEPEN. No. No. No. NAMEN EN BEROEPEN. No. J. van der Valk schoenmaker. 73 No. 76 tot 154. Nieuwehaven z. en n. z. 267 269 262 263 270 NAMEN EN BEROEMEN. NAMEN EN BEROEPEN. No. No. 4 19 23 260 261 14 13 J. J. Heppener boekhouder. Zwemschool. 106 107 108 109 lil 112 114 76 77 9 10 11 Wijk N. NAMEN EN BEROEPEN. 16 17 21 23 26 27 28 103 104 103 3 6 7 47 48 49 50 52 53 54 55 36 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 74 87 88 90 92 93 91 93 96 97 98 79 80 81 82 83 86 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40 41 42 43 44 43 46 Wjjk M en W. NAMEN EN BEROEPEN. A. Sclioonderwoerd kleermaker. J. G. v. d Linden schoenmaker. A. H. Kulik metselaar. W. Zandijk touwslager. P. van Eek kleermaker. P. G. Koopman P. Soufflé koopman. D. L. Dijxhoorn grutter. Chr. van Balen touwspinner. W Kroeders loodgieter. B. de Jong touwslager. Bosch-hofje. Alida Ma. v. d Want F. A. Lobach koekbakker. A. de Mink koperslager. G. Lugthai't besteller. P. J. Babouw touwslager. A. Reparon werkman. M. C v. d. Melde—Westerman. J. van Geelen koopman. L. Kongnendijk sjouwerman. F. K. Kiene werkman. C. van den Heuvel Wed. J. Zorg—Blok. A. van Reede sjouwerman. C. G. Thoen koopman. M. Vredenburg tuinman. J. Luitjes sjouwerman. D. A. Slaman timmerman. Wed. A. M. Spee—de Gruil. W. de Gruil touwspinner. J. van Nus schipper. J. C. den Riet pijpmaker. E. de Jong touwslager. L de Gruijl fabriekswerker. A. Nieuwenhuizen touwslager. A. N. Snelleman pijpmaker. No. 1 tot 13a. Kleiwegsteeg z. z 3a D. van den Berg pijpmaker. J. H. Huisdier steenhouwer, ia E. Buurman. W. Idenburg stukadoor. Wed. Heij—Wgsman. W. L. van der Steen kleermaker. 8a C. A. Groenendal timmerman. G. C. Maree pottenbakker. B. Swanenburg timmerman. Wed. van Oudshoorn—Blok. 12a A. de Jong meubelmaker. 13a J. Lugthart schilder. No. 14 tot 46. Nieuwehaven z. z. tot de Korte Dwarsstraat. R. van Veen barbier. G. de Jong koopman. H. Tamse schilder. C. Zwanenburg koster R. K. Kerk. 78a A. Nleuwveld verver. K. F. Krijgsman koopman. D. W. Oostrom broodbakker. J. Kroeders tapper. A. H. Kulik metselaar. C. Reurings pakhuisknecht. Wed. J de Klein—Dekker winkelierster. A. de Mooö likeurstokerskn G. van den End koopman. T. van Tilburg opz. drukkerij. W. de Gruijl schoenmaker. J. A. v. Leeuwen pottenbakker. K. C Fanger touwslager. L. Binnendijk broodbakker. N. Vergeer melkslijler. C. de Jong los werkman. F. Dortland smid. 101a T. van Leeuwen metselaar. A. H. Doornik sigarenmaker. A. van der Laan turfschipper. J. Binee metselaar. 103a J. van Ballingen tabakskerver. 1036 H. Verschoor schipper. J. P. Isarin broodslijter. J. den Hertog fabriekstverker. D. Binée metselaar. 108a H. Swieb bode. Grietje van Es. J. D. v. d. Water sigarenmaker. Wed. J. Boekamp-v.Steinvoort. Wed. J. C. Bokhoven—Drost. J. Slaman timmerman. G. Slootjes polderwerker. A. J van Velzen fabrikant. N. F. van Duijn pijpmaker. Wed. J. v.Dorp—v. Riemsbergen tapster. 19a L. de Jong arbeider. 21 G. Verweij broodbakker. 21a E. Jaspers—van Beuzekom. 22a Wed. P.Uitendaal—Steenhouwer. J. J. Schuling stadswerker. Wed. G. de Gruijl—Lens V. M. de Jong metselaar. D. Sibbes pottenbakker. M. v Beuzekom beambte b. v. t. A. Slegt broodbakker. Wed J. G. Reparon—Lafeber. J. Reparon pakhuiskn. en tapper. No. 47 tot 75. Klooster. 266 Wed. J. A Schieveen-v.Luenen. 266a Joha. Gijsbertina van der Plank. W. S. Tuinzaad telegr.beambte. C. F Wildenburg. 267a O. A. van der Want pijpmaker. 268 Wed. J. v. d. Laan—Compier. 268a A. L. Gestel schilder. Wed. P. van der Klein-Verhoef. M. C. v. d. Klein onderwijzeres. 269a Wed. I. Brokaar—Dercksen. A. Evelens suikerwerker. A. Vink ambt. S. S Avondschool voor Ambachtsl. 270a J. Slmonis concierge R. II. B. 271 272 No. 257 tot 272. Houtmansgracht. 237 S. van Loon koopman. Wed. Lafeber—Sonnen. 239 Ellsab van Vliet. 239a I. MogendorlT koopman. A. Bloot bakkersknecht. L. Hoogensteger pakhuisknecht. 261a Wed M. J. Sanders-v. Danlzig. N J van Wijk metselaar. F. J. van Wijk 262a H. Ketel stoffeerder. Ma. Ja. de Moor winkeljuffrouw. 263a J. L Nobel pottenbakker. 264 Ma. Nichting. 26ia A. Willers onderwijzer. 263 A Gravesteijn in verhuizingen. 265a W. F. v. d. Weg fitter waterl.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 28