54 55 No. NAMEN EN BEROEPEN. Ni. No. NAMEN EN BEROEPEN. No. 138 218 139 No. 161 tot 223. No. 223 tot 243. Vrouwevestesteeg. E. J 232 Korte Dwarsstraat. 116 117 118 196 198 J. Stolwyk melkboer. van Willigen schilder. Wed Houdijk—Zwanenburg. J. A. Brenkman colporteur. 211 212 Wijk W. NAMEN en beroepen. Wiik X. NAMEN EN BEROEPEN. 136 137 150 131 161 162 163 161 163 166 167 168 169 172 173 171 219 220 221 222 223 152 153 131 173 176 177 178 179 181 182 183 181 185 189 190 191 192 193 191 193 221 225 226 227 228 229 230 231 199 200 211 215 216 217 231 235 236 237 238 239 250 211 212 213 201 202 203 201 203 206 207 208 210 Nieuwehaven tot de Vrouwesteeg. P. Brouwers metselaar. A. de Bruijn bakker. H. van den End schipper. C. Verheul schoenmaker. E. de Gruijl hekelaar Wed C. de Jong—Snel. J. de Vrind. G. van der Louw pypmaker. Nleuwveld opperman. P. van Leeuwen loodgieter R. Zandvoort koopman. A van Hoorn pypmaker: lila Wed. A. Schoonderwoerd— A. Wurtz. A. F. Kerper touwslager. M. Nabbe sjouwerman. A. van Dam touwslager. P. Signer orgeldraaier. Wed A. van Wijk—de Gruijl. G. P. M Sonnen smid. L Terlouw metselaar. G. van Gogh stukadoor.- H J Blok fabriekswerker. Wed. Boon—’s Gravenzande. A Leellang pottenbakker Wed. G. J. Hordijk—Paling. A. J. J. Groeneveld bleekerskn. J. van Roon touwslager. M. Stolwijk timmerman. Wed. C 11 Dernee—Heetman. Wed. v. Buuren—van den Berg. A. de Jong loodgietersknecht. H. van den Eng schoenm. F. de Gruijl H. van Maaren touwslager. D. C. Botterop smid. T. J. Dijkman opperman. H. Bosman meubelmaker. J. A Schneider tabakskerver. 231a S. Hofman schilder. Wed. van der Pool—Torné. 232a H J Begeer bakker. 233a W. van Loon sigarenmaker. A. van Es arbeider. J. de Jong fabriekswerker. P. J. T. Pieters spoorwachter. P. L. van de Waeter meubelm G. Blok smidsknecht. W. J. Jansen bakkersknecht. J. I. Dijkman koopman. J. A. Bron sjouwerman C. v. d Weijden boterwerker. Th. Straver fabriekswerker. 244 215a C. G. 247 248 H. van Maaren schoenmaker. H. de Zeeuw brugwachter. S van den Eng tuinman. 119a S. Streetland stukadoor. P. B. van den Broek pypmaker. Wed G. Blanken—Heij. A. Zegveld smid Th. van der Linden bakkerskn. K. van der Post slager. de Zeeuw kantoorbed. A. de Wijs fabriekswerker. A. Grendel metselaar. D Hollestelle G. de Wijs kleermaker. E. Bout schoenmaker. C. Mul smid. J. J. Verbij timmerman. H. Bosman sigarenmaker. C. J. van Blokland timmerman. J. Mul schipper. Wed. de Jong—Brulnix. Christ. Gijsbertshofje. D. Nieuwenhuizen touwslager W. Zeverboom in fruit. A. Rietkerk rijlwielhandel. Cinq-hofje P. Theussen kuiper. W. F. Jaarsveld loopknecht. Wed. H. van Ham—v. d. Staal. 131U C. D. Koster suikerwerker. T. C. Boot koopman. L. A. Lafeber sigarenmaker. T. Spoor vleeschhouwer. No. 155 tot I6O. 153a Wed. J van der Slujjs-de Groot. J. van den Heuvel pakhuiskn. G. van der Wal 157a Wed. J. B Jansen-Oosterling. L. Buurman boekdrukker. 138a Wed. W. van Wingerden— Woerlee. J. van Eijk metselaar. 139a Klaasje Bosman. M. Mallon boekdrukker. 218a P. van den End schipper. Wed. J. Verkaaik—de Pater. M. F Verzijl winkelier. A. M. Verkaaik pakhuisknecht. D. Schouten. H. J. Welter koetsier. 121 125 127 128 129 130a A. H. 132 133 134 133 138 139 140 141 142 143 144 143 146 147 148 149 No. 244 tot 250 Nieuwehaven tot de Kleiwegsteeg. B. van Roon touwslager. L. de Heij melkverkooper. 198a P. van Dam bakkersknecht. 1980 Wed. J. de Jong-Louwerenburg. H. Hofstede bleekersknecht. ’t Harterf. 200a P. Tom touwslager. 2000 M. Gibbon 200c Wed. C. de Gruil—van Waas. 200<( Wed. J. v. d. Wal—Hofstede. 200e K. Verhagen arbeider. 200/* A. W. Rinkel-van der Laan. 200g P. C. de Jong fabriekswerker. J. J. Stalenburg touwslager. J. Nieuwenhuijzen fabrieksw. N. A Hoogtes ling timmerman. D. B. Smit. W. den Os. G. van Ruiten arbeider. C. v. d. Heuvel brugwachter. J. Dernée pypmaker. Wed. T. N Reeheen—van der Noot vleeschhouwery. S. Tak touwslager. 'Luthersch Hofje. 212a M. Frie opperman. 212b J. Wassing touwslager. 212c Wed Reeheen—Rademaker pij pmaakster. 212<i F. J. v. d. Linden mandenmaker. 212e A. Spieringshoek fabrieksw. 2\if H. C. Hoogendoorn nettenbreier. 212g Wed. van Leeuwen—Reeheen 212/i Wed. L. Blonk—den Edel. 2121 J. H W. Klopper timmerman. J. van Leeuwen smid. J. van Leeuwen Jr. smid: M. Gibbon werkman. H. Toen winkelier.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 29