ADRESBOEK i I i i I Bebangerij en Stoffeerderij. Firma B. de Jong. t r Ss- l^f 4 o. Magazijn van Verhuizingen zoowel binnen als buiten de stad. 1 I 1 t Aanbevelend, Gouwe 184—185, GOUDA. Tapijten en Loopers, Karpetten, Matten papieren enz. Gordijnstoffen, Linoleum, en Behangsel- 't -tCT> >xw>B- 1 VOOR DE GEMEENTE GOUDA KOCH KNUTTEL 1905 OOOOQ<X>O<><>OO<X><>O<XX>O<X><><>C>OO<><>QOQ<>O0<>O*0<>‘O<X><XK>OOOOOCm>P<><X>^<><X^><>OO<>O I s- E ■4

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 2