63 Ó2 No. NAMEN EX BEROEPEN. No. NAMEN EN BEROEPEN. No. No. •390 No. 356 tot 404. Vlamingstraat. 329 298 No. 406 tot 417 370 304 ill Raam. No. 350 tot 355. 352 290 291 Wijk O. NAMEN EX BEROEPEN. 294 295 296 297 299 300 301 303 311 314 .1. T. Jaspers timmerman. C. Nieuwveld pijpmaker. Oranje Hofje Wed. A. Zeverboom—Knijpers. T. W. de Keyzer. L. A Wiltenburg. J Engelhard kleermaker. 331 332 367 368 369 407 408 409 411 303 306 413 417 286 288 289 363 366 412 413 333 334 333 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 348 349 353 334 321 322 323 324 323 336 327 360 361 362 391 392 393 394 393 396 397 398 399 400 401 402 403 404 363 364 371 372 373 374 373 376 377 378 380 381 382 383 384 383 386 387 388 389 No. 419 tot 436. Jonkershofje. N. Jansen touwspinner. J. Blok sjouwerman. C. van der Wolf arbeider. Lena Karreman J. RijnhartStahlie. Wijk o. NAMEN EN BEROEPEN. No. 317 tot 328 317 318 319 320 419 420 421 422 423 Wed P. Schouten—Boere J. van Wijk sjouwerman No. 311 tot 3I7. Raam tot de Vlamingstraat. A. van Kersbergen blikslager. G. Veltman broodbakker. 314a Gez. van der Hoeven naaisters. 315 316 330a J. de Bruin touwslager. C. Vergeer bakker. 332a J. B. Timmermann schipper. P. A. Buffels schoenmaker. II. van den Heuvel gep. mil G. Brenkman fabriekswerken. J. Lourier touwspinner. Wed. P. M Happel—van der Kbit. A. Stoppelenburg blikslager. J. Tuiloo fabriekswerken. No. 294 tot 304 Raam tot het Jaapjeserf. P. Maree smid. Wed. J. van Gent—Fokkers. S. Seijllers vleesc.hhouwer. P. H. A. Berlijn stoffeerder. 297a Wed. A. Mul—van der Ree. Wed. Reparon—Boot. M. J Reparon magazynknecht. C. J. Looijaard smid. Wed. C Hoogervorst—Ouwel. Wed J. Boon—van Ham. J. M. Moons vleeschhouwer. 303a G. J. Flux bode levensverz. Wed. van Vliet—van Dijk. No. 305 tot 310. Jaapjeserf tot de Raam. C. Jansen blikslager. L. Nleveld pijpmaker. A. Nederhof schipper. 362a M. de Jong los werkman. G. Wiezer fabriekswerken. W. H. Happel sigarenmaker 364a G. Donk kuiper. Wed. v.Wijngaarden-v. Vliet A. Steenwinkel opperman Wed. R. Rogaarde Pater. G. Verschut koopman. M. J. v. d. Horst branderskn. B. van Loon pijpmaker. 369a A. Hartjesveld fabriekswerken. J Krujjsheer sigarenmaker, 370a W. den Hertog stoffeerder. T. Bos blokmaker. J. van der Klei) opperman. Wed. de Kejjzerde Groot. N. van der Heij pijpmaker. A. F. Nuvelstijn pottenbakker. J. Tuijnenburg bleekersknecht. G. van Goch metselaar. J. de Jong pijpmaker. J. Soulfree pijpmaker. L. Munter arbeider. Wed. S Hofman Boef. Wed. Boerevan Es C G F. Tuijnenburgpakhuiskn C. G. F. Tuijnenburg smid. J. Mikkers pottenbakker. C. van Goch fabriekswerken. R. van Kersbergen fabrieksw W. Verkaaik koopman. Raam tot de Messemakerssteeg. W Groeneweg koopman. L. van der Kleij werkman. A. de Zwijger pottenbakker. F. van der Kleijn slager. 411a M. J. H. van den Bosch smid. B. van der Kist slager. B. C. Lijster koopman. 413a Wed. B. Nleveldvan den Berg H de Jong schippersknecht. W. Uittenbogaard pakhuiskn. 414a K. van den Heuvel mandenm. A. van der Kleijn Jr smid. Coöperatieve Broodbakkerij. 417a Th. J. Droste boekhouder. 355 C. Jaspers slijter. 355a F. K. J. Kagie fabriekswerken. W. Reparon touwslager. E van Harten—van der Spelt. J. P. v. Reeden bleekersknecht. J. T. de Jong fabriekswerker. H. J. Goedhart fabriekswerker. P. de Jong pijpmaker C. .1. Hersche fabriekswerker. No. 328 tot 332. Raam. S. P. van den Hoek afslager. 329a L Hennekam bediende 330a P. K van der Burg koetsier. A Baars melkboer. C. van Herk arbeider. 332a H. J. Jacobs fabriekswerker. No. 333 tot 349 z.g. Petroleumbuurt. D. van Leeuwen pijpmaker. W. van Leest. C. J. van Wilgen los werkman. P. de Jong bleekersknecht J. Roedolf pijpmaker. P. Luijnenburg sjouwerman. G. Peek pottenbakker. J. van der Kleij opperman. M. van Leest fabriekswerker. J 1’. Dikhoofï los werkman. W. Broer sjouwerman. J. Tuiloo sjouwerman, P. van der Kleijn fabriekswerker. Wed. Perdijk—Danens. M. van Houten stukadoor. H. F. den Riet bleekersknecht. Wed. C. J. van Hofwegen van den Berg P. den Hertog pijpmaker. H. Rijnhout pottenbakker. J. van der Kleij sjouwerman. C. van den Heuvel hekelaar. Wed. NederhofTrijsburg. P. W van Loon fabrieksw. J. M. Schriek winkelbediende. K. Vis koopman. W. v. Kersbergen pottenbakker. I. van Leeuwen schipperskn. P. H. Schoonderwoerd winkelt). A. Rietveld bleekersknecht. H. Wiezer fabriekswerker. G. Ooms smid.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 33