66 67 WIJK P. No. No. NAMEN EN BEROEPEN. NAMEN EN BEROEPEN. No. No. 337 C. Groenendaal sigarenmaker. 617 373 No. No. 1 No. 528 tot 529. Raam. Bleekerskade. No. 8 tot 32. A. Eisen meesterkn. glucosefabr. 529 No. 547 tot 553. Rotterd. Veer. 606 612 614 501 503 554 556 615 616 6 7 Wyk O en P. NAMEN EN BEROEPEN. 28 29 31 Wijk O. NAMEN EN BEROEPEN. 603 604 607 608 609 610 611 8 9 10 11 549 550 551 552 68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 81 82 504 505 506 507 509 510 512 513 517 519 520 522 523 547 548 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 3 5 539 510 542 545 575 577 578 579 580 581 583 584 585 586 587 588 589 590 591 594 599 601 602 33 36 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 49 60 61 64 No. 530 tot 546 Lazarussteeg. C. J. v. Leeuwen sjouwerman. J. G. Jongeneel schipperskn. Glucosefabriek. B. Keiler timmerman. A. de Mooij pottenbakker. J. Leeflang stukadoor. 503a J. Limacher stoker P. Kelder fabriekswerken V. Reparon werkman. H. Stolwijk koopman. A. Plomp pakhuisknecht. I). J Starreveld kuiper. D. J. de Jong mandenmaker. J. F. Prang fabriekswerken Ma. Grootendorsl. G. van Oostenrijk meubelmaker. Wed. G. Wassing—Brauns. J. Slaman timmerman. A. C. Doornik smidsknecht. S. de Jong fabriekswerken A. van der Klein timmerman. P. Verkaaik stoker. II. van Spengen koopman. Th. Romijn melkverkooper. T. van Buren houlzagersknechl. J. Weijman pottendraaier. A van Buuren zaagmolenaar. P. f) Muylwijk machinefabriek. Gebr. Steensma bloemisten. H. Futselaar tuinman P. de Vroedt koopm. in steenk. J. W. Le Grom leeraar Gymn. Kantoor Goudsche Glucosefabr. Bestedelingshuis. G. J. Garotsen binnenvader. Stoa Soepketel. Kantoor Gasfabriek. Wed. E. Luxen-de Weger. Kantoor Bargedienst. G. G. Wulffraat besteller. P. Baks werkman. J. van Vliet arbeider F. W. Schnitger fabriekswerken. Wed. G. Hoosbeek—Spierings- hoek D. M. Overhand arbeider. N. J. Meijer fabriekswerken H. N. van Vliet werkman. A. Toen schipper. J. II. van Kleef smid. P. Leenderslool timmerman. Mv. Welzenis scheepmakerskn. G. C. van Welzenisscheepmaker. I. Stoppelenburg bleeker. 23a Gez. Klerk. 23ö J. L Lafeber opz K. S. Kaarsenf. Kon. Stearine Kaarsenfabriek. Scheikundig Laboratorium Kantoor Kon Stear Kaarsenfabr. 31a J. C. Menge magazijnmeester. J. B. Tijgerman sjouwerman. Wed. II. Verburgde Mol fabriekswerkster. NAMEN EN BEROEPEN. No. I tot 7. Hooge Schiel. Zeedijk. P. M van der Griend koetsier. J. van den Hoek werkman. K. Jonkheid bouwman. H. van Vlaardingen scheepmak. I. IJssel de Schepper directeur v d. K S Kaarsenfabriek. J. v. d. Pool fabrieksbaas. Wed Schiiek—Jager. C. W. Schriek onderwijzeres. H. van der Pool timmerman. G. Kooij koopman. No. 68 tot 104 Turfsingel tot de Veers traat. NAMEN EN BEROEPEN. No. 33 tot 67. Buurtje. J. J. de Mink kantoorbediende. Zeepzieder^ „de Hamer”. J. Bulk bouwman. C. A Scholten sigarenfabrikant. S. Broekhuizen sluisknecht. A. Dekker arbeider. A. van Laan schoenmaker. W. J. Oosterling pottenbakker. P. Scholten stadswerker. P. Jongeneel schipper. J. G. van Leeuwen timmerman. T. Anders borstelmaker. A. Anders touiospinner. M. de Jong fabriekswerken A van den Hondel timmerman. P. Vlok arbeider. Stedelijke Gasfabriek. 565a L. Plomp koetsier. 571a G. Galema molenaar. A. Jonker Zonen steenkolen handel. J. Slolk hennepbeuker. J. van Dam scheepstimmerman. J. E v. Dongen Bolding timmerm. M. Bunnik schipper. A. de Jong A. Dekker vrachtrijder. H. Frie steenkolenhandelaar. Wed. W. v. d. Horst-de Jong. J. H. Gouka bakkersknecht. G IJsselstijn fabriekswerker. F. G IJsselstijn A. van der Kleijn aschman. H. P. van der Pool verver. J. T.Steenkamerpakhuisknecht. M. van Maaren sjouwerman. B. G Stolwijk koopman. P. J. Fijn molenaar. C. de Gunst—Tuinman. Wed. J Nieuwenhuizen—Over kamp. Wed. A. G. Snel—den Hertog. G. v. d. Groef comm. stoomb. 605a Wed. van Hallemv. d. Wel. Wed. T. P. Hoogenboom Hartjesveld. G. Twigt stoker. G. Gortemulder bakkersknecht. A. Stolk J. Bonneur pijpmaker R. Horlensius schipper. 611a J. H. Bik meubelmaker. Wed. Wiezervan Vleuten tapster. M. Flux arbeider. No 554 tot 621. Vest.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 35