69 68 Wijk p. No. No. NAMEN EN BEROEPEN. No. NAMEN EN BEROEPEN. C. J. van Hofwegen arbeider. 110 113 113 161 P. 102 126 Veerstraat. 127 166 169 172 1041 141 No. 105 tot 112. 93 99 100 101 124 123 173 174 175 NAMEN EN BEROEPEN. Moordrechtsche Verlaat n. z. 188 189 190 193 194 195 218 219 220 221 Wök P. NAMEN EN BEROEPEN. 170 171 18e 182 183 187 210 211 212 213 215 216 217 135 156 157 160 105 106 109 145 146 147 149 150 151 132 153 154 177 178 179 180 128 129 130 131 133 136 162 164 196 199 203 204 205 206 207 208 209 83 84 83 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 J. van Maaien schoenmaker. K. Pauw scheepmaker. S. van den Berg timmerman. R. over de Linden schipper. S Brandse schipper. G. F. Tjjbout B. Slingerland arbeider. J Slappendel scheepmaker. K. Hazebroek kaashandelaar. N C de Rooij bankwerker. Molijn Co. rietplankenfabriek. J. G. de Heer bouwkundige. J. W. M. Bitterop zeilmaker. P. Klaverveld kistenmaker. Wed. Z. B. A Cornelissen— van de Voorst G. van de Laan stoker. J. L. Leijerweert machinist Goudsche Melkinrichting. J. I) Wagenaar kantoorbed. 101a W. Snoeijenbos portier. Goudsche Machin. Garenspinn. W. Mathot machinist. A. Verzijl pottenbakker. J. Kortenoever fabrikant. Wed. van Rijk—Zwanenburg. 160a M. Sijtsma houlkooper. A. Swanenburg timmerman. 161a A. J. Nagtegaal fabrikant. G. Nagtegaal J. Hoonhout sigarenmaker. Geertr. Kwakernaat. N. P Zuidveld sluiswachter. A. J. de Reus mandenmaker. P. den Haag pypmaker. IL Prevoo fabriekswerker. G. van Ballingen sigarenmaker. J. van der Kemp magazijnkn. J. Buurman varensgezel. W. J Janknegt sigarenmaker. A. J. Blanken schippersknecht, No. 165 tot 168. Bolwerk. J. v. d. Hoott brugwachter. 142 143 144 No. No. 145 tot 154. A. van der Haven arbeider. B. J Lips A. den Ouden sleeper. Wed. L. van Oudshoorn-Schar- leman .1. J Schneider fabriekswerker. J Blokland schippersknecht. J. Ahbema fabriekswerker Wed A. van Lierop—van Duin tapster. G. J. Kraaijeveld koopman. Wed S SijtsmaFaber. 1 Visser zeilmaker. J. IJsselstein dekknecht. P. van der Waals photograaf. A. de Jong kleermaker. J A. Kuster koopman W. Schor houtsnijder W. Verblaauw fabriekswerker. W. Hommels J. van Bueren werkman. C. van den Berg los werkman. I. IJsselstein schepenjager. W. van Hoorn timmerman. A. Verhart bakkersknecht. J. Kwinkelenberg kapitein sleepboot. Wed. L. Groenendijk-v. d. Kug. H. J. Vergeer sigarenmaker. Wed. J. v. LeeuwenBakker. W. Visser schipper. G. Zegers koperslager. H G. van Meurs kapl. der inf. Wed. W. M. v. Zee Exalto— Borkus. J. P. Schneider meubelmaker. B. Rietveld slager. A. C. Koster fabrikant. P. van Wingerden. No. 169 tot 239. Wachtelstraat. Wed. W. van RedenLiepelt winkelierster. P. M. van Waas tapper. A. Hoonhout scheepstimmerm. J. de Jong sigarenmaker. Wed. Th J Steenland-Lindaart. 172n A. F. Wielders reiziger. A J. Sas smid. P. Verkalk barbier. Wed. de Beunde Koning. B. M. Spek varensgezel. No. 104a tot 1041 104a A. Voordouw spekslager 104ft H. van der Laan arbeider. 104c J C. de Koster letterzetter. 104d D. Hamerslag koopman. 104e I). Reijken loopknecht. 104/ J. J Broer fabriekswerker. 104ft J Bik timmerman. 1042 J. M. Palsgraat electrician 104fc A. C. van de Putte beeldhouwer. G. Schuitemakcr machinist. No. 112a tot 112k. Erasmusstraat 112a D. Broer winkelier. 112c C. Postma bleeker. 112e W. Mica plateelschilder. 112f H. van Elk kantoorbediende. I12p H. PielTers bakkersknecht. 112ft Wed. M Esser—van der Pijl. 112i A. Samiljan kleermaker. No. 113 tot 144 Turfsingel tot het Moordrechtsche Verlaat. H. de Heide pakhuisknecht. 113a J. T. van der Geld boekhouder. W. A P. F L de Haan slagers knecht. 113a A W. v d Graaff bakkerskn. J J. C. v d. Graaff onderwijzer. Dr. J Heinsius leeraar It B. S. D. Muylwijk machinefa- brikant. F. de Rutter boekhouder. P. Pannevis direct v d. Stoom- sleepbooldienst. P. van Leeuwen onderwijzer. 127a M Hartz. A. Dogterom aannemer. D. van Wijk pottenbakker. P. J. Spieringshoek fabrieksw. C. P. Luijnenburg besteller. T. van Gent pollenbakker. Wed. A. v. Breukelen—Romijn melkverkoopster. 136a H. van Utrecht schipper. H. Spruit magazijnmeester. J. Sprugt E van Gent kantoorbediende. Corns. Jonker Zoon wit aardewerk enz. No. 155 tot 164. Turfsingel tot de Wachtelstraat. Turfsingel tot de Erasmusstraat G van der Ham arbeider. P. de Gruijl molenaarsknecht. J. P. Isarin broodslijler.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 36