7o 7i No. NAMEN EN BEROEPEN. NAMEN EN BEROEPEN. No. NAMEN EN BEROEPEN. No. 222 230 No. 240 tot 258. Lazaruskade. No. 283 tot 288. 210 No. 370 tot 381 Prins Hendrikstraat. No. 289 tot 342 Prins Hendrikstraat. 289 I Scheltemastraat No. 349 tot 369 No. 382 tot 396 Singelstraat. 267 268 269 271 H. Visset)er schipper. H. van Hofwegen schepenjager. H. A. Decker aardewerker. H. .1. van Voorst los werkman. J. M. Sluiter kantoorbediende. L. Breederland koetsier. Moordrechtscbe Verlaat z. z. 382 383 239 260 263 266 300 301 302 303 304 303 306 233 234 237 238 Wed. F. Sluijter—Visser. P. Batenburg hofmeester. J. van der Vlist schipper. C. de Knegt fabriekswerker. M. Valk schipper. W. Nieuwveld machinist. J. W. Klanderman behanger. J. G. L. Blotkamp sergt. inf. T. van Dam timmerman. P. den Hertog touwspinner. G. Kalkman koopman. C. J. Bik W. Trommel koopman. J. J. Notenboom bouwkundige. G. H. Breedijk onderwijzer. L. de Jong kantoorbediende. J. G. J. v. d. Kind fabrieksw. W. A. Jongkoen. H. van der Kemp smid. A. G Kroon mandenmaker. H. A. Meilof schipper. J. L Janknegt sigarenmaker. B. Vennink kapt, sleepboot. G. Kasbergen bouwman. J. A. Harmsen smid. T. Blok fabriekswerker. A. M. v d. Berg scheepmaker. M. J. de Jong timmerman. A. van Eijk koopman S. Kalksma sigarenmaker. P. Blok stoker. J. Kijzer kruidenier. N. van Eijk koopman. J. Gravesteijn timmerman 283 284 283 286 287 288 343 346 347 371 372 373 374 373 376 377 378 379 380 381 262 263 264 273 276 277 278 279 280 281 223 224 223 228 229 348 349 330 331 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 341 243 244 245 247 248 249 232 234 233 238 239 290 291 292 293 294 293 296 297 298 299 307 308 309 311 312 313 314 315 317 318 319 320 321 322 323 325 326 327 328 330 334 335 336 337 340 341 Wijk P. No. No. 259 tot 281. Onder de Boompjes. Mej. M. A. Hoogendijk. Wed.Overgauw-Leeuwenburgh winkelierster. A. van Ewijk molenaarskn. P G. Verkleij machinist. J. Scbeijgrond onderwijzer. R. Moerkerk hoofdcommies tei secretarie. A. van Kersen onderwijzer. V. ten Brummeler. A. C. Pinkse. Wed. Biezenaarvan Catz. Wed. L Proos Hoogendijk Mijniief. A. Kwinkelenbergscheepmaker. 230a C. Stoop rijks ambtenaar. II. C. Korteroever fabrikant. G. J G. Hoogendijk aannemer. N. Cos gemeente-ontvang er. H. J Kok aannemer. J. van Erk arbeider. H. J. Schoonderwoerd schoenm. J. Eikema machinist. J Baas schipper. K A. Snelleman fabrieksw. T. van den End stoker. A. de Wit timmerman. G. Brauns bleekerskneclit. C. Broere schippersknecht. S. J. Prinsènberg pottenbakker. A. Blok winkelbediende. W. de Hoop melkboer. Wijk P. NAMEN EN BEROEPEN. J Oosterwijk fabriekswerker. C. Oosterwijk ,1. van den Hondet fabrieksopz nellenfabriek. Wed. W. de Jong—Usselsteijn. C. Graveland arbeider. L. van Eijk J. van Eijk bouwknecht. A. de Knegt touwspinner. H. Blok touwslager. Wed. G. HoudijkNederliof bouwvrouw. Wed G. Koops—van Kuijk. Wed.v.Vlaardingende Werk. A. Bosloper schipper. II. van iter Maas visscher. A. van Reden fabriekswerker. S van Leeuwen kuiper. L. Kabout fabriekswerker. C. Verkleij scheepmaker. J. de Morree schipper. 2G6a A. de Korte houtzager. J. van Tiggelen werkman. W. de Bruin timmurman. T. Huisman sjouwerman. H. Braat fabrikant. Mej J. C. Hoogendijk onderwyz. 272a P. Scharloo olieslager. C. Groenewoud arbeider. J. Kriek houtzager. C. Bout H. Koops schippersknecht. E. Betzold houtzager. E. van Hemert arbeider. T. van den Heuvel C. S. G. Vooijs sigarenmaker. H. J. Maijs aardewerker.. K. Heij smid. D. Sijl zeilmaker. D. de Jong koekbakker. Wed. A. Zorg—van Baaien. F. A. van As opzichter. J. den Hertog kistenmaker. J. G. Sipsma gep. militair. Wed. BuitelaarKool. J. Broekhuijzen stoker. J. J van Plersbil J. Groenendijk touwslager. J. Swart fabriekswerker. F. Langerak J Anders Jr. Ja Smal—Schenk. H. Borst varensgezel. G. Groenendijk touwspinner. Willem’ Suz» Bakker. J. Verkleij stoker. C. Vuurens opperman. J. Poot bouwman. 289b G. N. Kruisheer hoofd d. school. I). de Weger stoker. J. H van der Hooft sluisknecht. C. van der Kaa touwspinner. H. van Reede touwslager. Wed. Hulscher—van der Wolff. I. Oorschot arbeider. II. J. Blanke V. de Jong fabriekswerker. C. Verhoef schilder. B. .1. Blom kleermaker.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 37