Steenkolen, Antliraciet en Cokes. I g h Steenkolenhandel Gouda. Verfhandel. Glashandel. Ruwe CliemicaliëD, speciaal voor de Bouwvakken en voor Fabrieks- en Huishoudelijk gebruik. Spiegelsdasverzekering. I C. VAN DILLEN ZONEN, Gouda. I LAKKEN 611 VERNISSEN. g Vetten. Oliën. Silicaten. Diamanten, Kwasten, enz. enz. enz.® TELEFOON N°. 119 P. DE VROEDT. 72 No. No. NAMEN EN BEROEPEN. SO. S UUU{ „.“VU.VU. U.U1UUU.UU, UHUUWU. VUU, U11U. 5* D. Hoogervorst schipper T. G. van Leeuwen bakkerskn. G. Hoogervorst werkman A. G. Veerman houtzager. H. van Bokkem matrassenm. C. Groenendaal fabriekswerken. M. J. Huurman pakhuisknecht. J. van den Heuvel zeilmaker. A. den Haag fabriekswerken P. van Luüpen koffiehuisbed. 454 455 456 437 439 461 462 384 383 386 387 388 390 391 392 393 394 395 396 Groote Sortering Spiegel- enVensterglas. HANDEL IN 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 553 Levert alle soorten van ENT G-ROS. ZEIST ZDZET.A.IZL. Rechtstreeks van de beste mijnen, zoowel per spoor als per schip. Voor groote kwantrims vrage men prijs aan, met op gave welke soorten men verlangt. Aanbevelend en Hoogachtend, Uw Uw. Ur. Opgericht in 1865. TurfsinLp'l 1’ Wijk P. NAMEN EN BEROEPEN. J. van Oosterom ploegbaas. A Oosterom landbouwer. P. Lens pakhuisknecht. W. M. Oudijk vrachtrijder, M. Zaal kapt, sleepboot. A Boot fabriekswerker. A. Lens pypmaker. P. A. Burghoorn timmerman. H. van der Linden waschvrouw J. Snaterse fabriekswerker. E de Jong H. L. Steenwinkel bakkerskn. No. 397 tot 406 Prins Hendrikstraat. Th. de Vos pottenbakker. K. J. Revet fabrieksopz. M. Beekman. C. N. Hoogteijling broodslijler. J. L. Hortensius kapt, sleepboot. H. Winkel brievenbesteller. W. Veerman kantoorbediende. J. J. van Wijk pakhuisknecht. H. A. de Heus agent v. pol. Algemeene begraafplaats Me mento Mori”. 406a H. Verbeek grafmaker. 4060 J. Blok I No. 407 tot 462 Vorstmanstraat. 407 468 409 410 411 412 413 416 417 418 419 E. van Boven bloemist. A de Gruijl fabriekswerker. G. W. van Ouwerkerk bakker. P. van der Veur melkslyter. A. van Eijk stukadoor. J. A. Hibsma centrifugist. J. Bakker scheepstimmerman. W. Scharloo brievenbesteller. A. van der Velden arbeider. Wed E. de KeizerEdelman. H, Hamerslag fabriekswerker. G. Wagter varensgezel. N. J. van Eijk J J. van Gorselen melkslyter. C. van Es smid P.van den Toorn fabriekswerker. G. de Ruiter molenaarskn. C. van Eijk scheepstimmerman. J. van den Berg winkelier. J. J. van der Speld opperman. J. Verzeide machinist. J. G. Bik winkelknecht. T. Boere heihaas. J. van der Assem sigarenmaker. C. Verkalk varensgezel. H. Kooij arbeider. L. M. Verweü koopman L J. Donker fabriekswerker. J. P. A. Revet bakkersknecht. J. Wildschut touwslager. G. van den Akker broodbak- kerskn. W. van Waas fabriekswerker. G. Rietveld broodbakker. J. Rietveld bakkersknecht. C. Verhoef kantonnier Prov. S. Luitjes fabriekswerker. R. den Haag pypmaker. C Buytelaar meesterknecht. FABRIEK VAN Stoomkrijtmalerij „St. JOSEPH”. Krijtwit, Schulpzand en Marmermalerij. Koolteerproducten, Anilines.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 38