WIJK R 82 83 No. NAMEN EN BEROEPEN. N NAMEN EN BEROEPEN. No. Spoorstraat. 214 NAMEN en BEROEPEN. No. NAMEN EN BEROEPEN. No. P 230 231 No 28. Spoorstraat. 233 28 de Grauw koetsier. 181 183 185 186 188 189 190 196 197 198 220 221 225 226 222 223 wijk Q en R. NAMEN EN BEROEPEN. 236 >37 238 210 241 265 266 210 211 227 228 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 215 216 217 218 219 212 213 242 244 245 246 247 248 249 254 255 256 257 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 251 252 253 4 5 6 8 9 12 14 15 2 3 257a 258 259a 260 261 262 263 264 J. Kruijsheer logementhouder. L. G. VV. Liesker L. de Ruijler bloemist. 28a J. Muis koetsier. 28b C G. Teekens koopman. J. van Rhijn los werkman. W Meilof spoorarbeider. M. de Wit agent v pol. G. B. E ter Horst pakhuisknecht. G van der Lecq spoorarbeider. W. C. Sivanink agent v. pol. N. Verbij spoorwachter. Wed C. Streng—van der Kroel. S. Vergeer koetsier. P. de Mink. A P. W. v. d. Hoeven ambt. S. S. P. J. van Kekem aannemer. Wed. Glavimans—Montauban van Swijndrecht. Wed. Blonk—van Elk. A. Vingerling houthandelaar. 11 B. Wildering goederenkl S.S, J la Grand. II H van Heuvein koffiehuish. J. J. A. Montijn notaris. A. F. Greiner leeraar II. B. S. Dr. R A M. Stavenisse de Brauw leeraar gymn. J. N Both stalhouder. H. Schinkel koopman. G. VV. Schinkel onderwijzeres. VV. A. Verbruggen aannemer. A. Hazebroek. Dr. S. S Hoogstra direct. Il.B.S, J. F Mirandolle rijksontvanger. Wed. E. G. J. v. d. Horst— Schüller. F. Herman Fzn. J. W. Kroon. J. L. van Eijk kaashandelaar. C. J v. Haansbergen koopman J. F. van Meurs likeurstoker. A. L. Boonacker maj. derinf. J. A Vermaas ambt. S. S. 250a A. Dekker deurwaarder. J. 11. Boeije kapt, infant. C G. J. van Mierop cand. not. F. Egeter kaashandelaar. No. 181 tot 209. S. Boot. H. Dekkinga tapper. A. IJsselstijn fabrikant. A. J Swillens steenhouwer. J. C. Streng winkelier. Wed. van Rossum—Hoekstra. M. W. van Rossum barbier. 190a Wed. J. Jenné—Zekveld. 191 G. G. van der Peijl schoenmaker. 191a Wed.G.Schuijlenburg-Nederhof. 192 S. Nieuw veld metselaar. 192a Wed. Lucas-Cramer. 193 G. van de Peppel spoorbeambte. 193a L. Groenendaa! naaister. 194 P. W. Mul schipper. 194a Wed G. Donker-den Houdijker. 195 G. Kruijsheer schippersknecht. 195a Wed.K. Oosterling-Kleijbergen B. St reefland winkelier. Wed. W H Blizewski-v. Dijk. J. M Steen winkel sigarenmaker. Wed. F. van HoolLDongelmans winkelierster. G. H. Hordijk timmerman. Wed. Bruijstens—Langerak. G. Lafeber stalknecht. P. J. Jansen smid J. Groenendal spoorbeambte A J. de Mink letterzetter. A. Mulder kantoorbediende. A. G. Hogendoorn arbeider. P. Ooms koopman. C. Jansen spekslager. 208a Wed. Warendorf—Cats. 209 J. J. Scheer tapper. No. 210 tot 266. Crabethstraat. G. J. Schotsman de Songhouth. L ten Bosch predikant. No. I tot 26. Ridder van Catsweg. 1 J. Graafland melkboer. la P. M. Both onder wijzer. Wed J M Moons—v. Veldhuizen. J. de Priester opzichter S.S 3a J. Kempenaar kaashandelaar. 3b J. M. Bakker inspect, van het bouw- en woningtoezicht C. J. Matze klompenmaker. A. de Jong pakhuisknecht. M. Vermeulen arbeider. G. Ooms arbeider. G. van den Berg spoorarbeider. A. Ooms arbeider. J. H. van der Eng arbeider. W. Oomsen brugwachter. G. Hoosbeek spoorwegarbeider. C. A. van Holl stoker. R. Formijne inspect der dir.bel. L. W. G. G. van der Garden directeur stoomb. „de User. G. H. Engels ontvanger rijksb. buitengemeenten JH. Teeling gep. off. v. gez J van Delft kapt. d. inf. Wed. Molenaar—v. d. Poort. Wed. Jv. d.Breggen-Molenaar. Mr. P. L. Begram van Eeten griffier kantongerecht. K J Klijweg. J. W. Berkelbach v. d Sprenkel predikant. W.Comfurius f/ep. kapt.O.-I.-L Wed. Bittër-Nieuwland winkel. 223a A. 1 Gazan veekoopman. 224 Wed. Muller—Vogelensank. 224a L. G. J de Groot onderwijzer Wed J G Zeldenrijk-Krombeek. Mej. F. S. de Visser. 226a Wed. Vis—Verhaven. G. de Rooij onderwijzer H D. Boot kantoorbediende. 228a JVisser godsdienstonderwijzer, 229 P H. Balen bakkersknecht. 229a M. S. Both onderwijzer. P. H. Kersbergen kantoorbed. 230a Wed. B Heijlvan Velzen. D Veldhuis fabrikant. 231a C J. P. Spruit boekh. fabricage. 232 R Kuitert ambt. S. S. 232a N. Alblas. D. H. van der Horst boekh. 233a Mej. S. Heemsbergen. 234a P. van den Hoek reiziger. 235 J. van Holst meubelfabrikant, 235a Wed. G. B. Peppelman van Kampen—Hendriks. Wük Q. No NAMEN EN BEROEPEN.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 43