COSTUMES JA PONSTOFFEN. Gez. MICHAEL, ROEDEN, KleiweiE43. G. BRÜIJNJÉ Jr. KleiweiË43. Kleiwei E43. G. BRÜIJNJÉ Jf. KleiwejE43. Reclame=Rijwiel f 50. RIJWIELEN. Het nieuwe Rijwielmagazijn 88 EN Kleiweg ZE 66. i Ruime sorteering Onderdeden en Benoodigdheden. UergelijK de prijzen. r* 5 Et *5 =x 5? 5 s NAMEN EX BEROEPEN. No. NAMEN EN BEROEPEN. No 329 tot 351. Karnemelksloot n z. No. 380 tot 427. Derde Kade. A. 351 No. 352 tot 360. Eerste Kade. B. II 6 j 329 330 331 332 D L 372 373 374 375 376 377 378 379 353 356 357 358 359 363 361 365 366 367 368 369 370 371 u <2 o. Cc' 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 350 380 381 383 384 385 386 387 388 389 390 392 395 396 397 398 399 400 401 S Wijk R. IN o. 361a J. van Erk scheepmaker. M. Wessing werkman. Wed. van derZanden-Huygens. D. Kroon serg. der ini’. W. van Hesse touwspinner J. de Jong touwslager. Th. Verhief schoenmaker. G Vonk arbeider. B. Perdijk arbeider F. de Weger tvinkelier. 371a Wed.C. v. Wingerden—Struijk. G. van der Winden arbeider. Wed. van der Wolf-Houtkoper. A. Bruijstens bleeker. F. J. Bruijstens J. Bruijstens K. van der Wolf arbeider. A. Treels kuiper. T. Maasland schoenmaker. is steeds voorzien van de beste merken. J Voorend. J. Teekens koopman. 330a P. van Mensch timmerman. C. A. Wagenaar kantoorbed. T. J. M. Binnendijk schilder. J. Boelhouwer schipper. 332a M. Wildschut koopman. 332!) Wed. W. Kelder—Blok. 333a J. Gravesteijn wagenmaker. L. C. van de Ven amb. S. S. J. S. Exalto sigarenfabrikant. L. van den Broek fabrieksw. J. C. Snaterse schoenmaker. W. van Oosten touwslager. Wed. H. Sluiter—Huisdier. C. Looyaard pjjpmaker. J. Aret verlakker. Wed. J Snel—Pastoors. A. Paridon sigarenmaker. Wed. K A. den Ouden—Blok J. C. de Koning timmerman. D. J. Hordijk schilder. P. A. Lafeber timmerman. J. Radder borstelhoutmaker Beschuit- en Koektabrlek Gebr. Dercksen 330a Suikerfabriek Gebr. Dercksen. J. Rietveld meesterkn. broodf. Aanbevelend, A. Groenevelt schopmaker C. Middelkoop timmerman. A. van Leeuwen Muijs koopman en tapper. Wed Reurings—Reinierse. D. Oskam koopman. van der Starre visscher. v. d. Heuvel arbeider A. van der Pijl koopman A Vergeer winkelier P. van den Broek koopman J de Hoop tuinman. Vergeer arbeider. C. de Graaf J Kastelein visscher. A. Koppendraaijer touwslager. Wed. H. Slangen—Jansen. G. T Vollebregt kuiper. van Vlaardingen tuinman. L. Verhoef koopman. van der Draal sjouwerman. C de Koster agent v pol. Wed. F. Palsgraaf—de Vries No. 361 tot 379 Karnemelksloot 361 M. Mogendorll koopman.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 46