9° 91 NAMEN EN BEROEPEN. No. No. No. NAMEN EN BEROEPEN. No. 443 No. 516 tot 538. Karnemelksloot n. z. T A A Wijk R. NAMEN EN BEROEPEN. Wijk R. NAMEN EN BEROEPEN. 452 453 454 446 447 448 449 450 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 531 532 533 534 536 537 338 539 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 435 436 459 460 461 462 463 464 465 467 468 469 470 471 47'2 473 474 475 476 477 478 479 480 481 483 484 402 403 404 407 408 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 A. Eindhoven timmerman. M. Lunenberg agent v. politie. J. N. van der Zwalm smid. M. Baars arbeider. A. Overbeek A. Turkenburg koopman A. IJsselsteyn touwslager. A. van Zijl magazijnknecht. J. van den Heuvel pakknecht. M. G. Begeer stoffeerder. W Jansen sjouwerman. W. van Gulik arbeider. D. van Kleeff smid. J Kooien bakkersknecht. Wed. S. van Loon—Jansen. F Snaterse huisschilder. Chr. Jansen arbeider. Wed F. StolkJaspers. A. Kerrebyn sigarenmaker. Wed v. Leeuwen-Hoogenboom. A. van Dam arbeider. Wed Biljee—van Werkhooven. Wed. de Haan—Krebs. G. W. F. Hofman rietplanken- maker. J. Ham arbeider. A. Koolwijk D L. Brouwer timmerman. W. de Zeeuw koopman. W. de Bruin 485 486 487 488 489 490 491 492 494 493 496 498 499 500 501 502 503 504 505 506 509 511 511a J No. 428 tot 450. Karnemelksloot n.z. Wed. W. Furrer-Struif tapster Wed. A. van Vegten—van Eijk. G. J Verbij timmerman. J, Stolwijk bakkersknecht. J. Westbroek arbeider. J. Castelijn F. Louwerens Wed. K. de Haan—Klijn. J. van der Veer koopman. G. Rademaker melkboer P J. Koch sigarenmaker. J. A Raapis visscher. J. van Roon sjouwerman. H. v. d. Vliet schippersknecht. Wed. J Zuidam—Ome. N van Eijk arbeider. A. van Hofwegen tuinman. J van Let bleekersknecht. B. Brouwer verver. Wed Krijn berg-de Wit. W. Gastelein schippersknecht. K. van Groningen visscher. J van den Berg schipper. A. de Bruin agent v. politie J. Furrer kuiper. L. van der Winden arbeider. Wed P. N Reebeen-v. d. Kist. J van den Heuvel schipper. P. Verbij timmerman. J B Snel bode. J. L Kuis suikerwerker. J Kloot arbeider. A Schriek kaaspakhuisknecht. A. Dekker arbeider. J. den Os sigarenmaker. D Hoogenelst arbeider. No 539a tot539w. Cornelis Ketelstraat. 539a N. de Jong schoenmaker. 539ö S. Braams commies rijksbel. 539c G. J. Schraa treinsmid 5391/ G K Tuinenburg koopman. G. Streng arbeider. W. van Roijen M de Lange A. Hofstede visscher. J D de Vos fabriekswerker. Th. Laurier J Reu rings tapper. J J. Leeflang arbeider. A. de Weeger D. J Hofstede visscher H. de Bruijn sjouwerman Wed. de JongPelt. J. Breed ijk arbeider G. van Unnen pakhuisknecht. J. de Jong opperman J H Blom pottenbakker. A Sterk spoorarbeider. W. van Dasselaar arbeider. Willemse van Dam Blommendaal koopman. Vermeulen arbeider. 511ö P. Verschuur koopman. 315d G. Terlouw 515e D. Stigter rijksveldwachter. 515/ P. Vink metselaar. J. Schapendonk klompenmaker. Wed. Verschuur—Nabben. Wed. L. A. Wittenburg—de Lange. G. van derKleijn fabriekswerker. J. F. van der Kind sjouwerman. J van Leeuwen opperman. D van Leeuwen bleekersknecht. L Stolk arbeider. T. Willemse bleekersknecht. H. Everling koopman. D. Hofstede schippersknecht. H. Hofstede visscher. H. Klein bakkersknecht. P. J. Planken sigarenmaker. F G. Nieuwland G. de Keizer koekbakker. H. J. Hornis fabriekswerker. I. van Leeuwen sigarenmaker. J. A. Raapis visscher. J. Ravesteijn T. Plokkaar bediende. M den Ouden arbeider. K. Vermeulen A H. Hornis koopman A Rabouw fabriekswerker. A Boom arbeider. H. van Kooij Wed. L van Eijk-van Dam. Wred. A. Leeflang—Jansen. van der Ploeg reiziger in naaimachines. 539/’ A. Hofstede klerk tel. S. S. 5390 I RollTs of Roelofs commission- naiï in kaas. 539/z H. Both arbeider en winkelier. 5391 J. M. Hoogeveen broodbakker. 5397c A. G. Raams arbeider. 539/ti F. J. van Buuren steenhouwer. 539// J. Sanders timmerman. 539o A. J Oosterling pakhuisknecht. 539/) P. Ratten sjouwerman 539// G. A. Dielemans mach stoomtr. 5397- B. Thoen stoker. 539.? J. J. Verast suikerwerker. 539£ C. Jongeneel arbeider. 539a J. J. P. den Hertog reiziger. 539c R. A. den Ouden kantoorbed. 539w J. A Grootenhuüs serg.-maj. der inf. No. 540 tot 541a. Karnemelksloot. 540 P. A. Merks timmerman. No. 451 tot 515. Vierde Kade.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 47