95 WIJK RR. 94 No. No. NAMEN EN BEROEPEN No. NAMEN EN BEROEPEN. 653 690 Plantsoen. 632 633 634 633 636 NAMEN EN BEROEPEN. No. A W Wijk R. NAMEN EN BEROEPEN. 682 683 684 675 676 678 679 680 681 663 664 663 666 667 668 669 670 672 673 656 657 J J 723 724 683 686 687 688 649 630 651 632 633 634 638 659 660 661 691 692 693 694 693 696 697 698 699 700 701 701a 702 703 703 706 707 709 710 13 14 13 16 17 18 19 20 21 22 23 26 27 637 638 639 640 641 642 645 725 726 711 712 713 714 713 718 720 1 2 3 4 3 6 7 8 9 10 11 12 728 729 730 731 732 733 Wiik H en RH. No. J. J. van Uije koopman. A. B. G van Slee onderwijzeres. A. van Wijnbergen kaashandel. Dr. F W. Raabe leeraar H.B.S. M. den Oudsten onderwijzer. R. Leopold hoofd eener school. M. van de Rotte kantoorbed. T. den Hertog kaashandelaar. J H. Krom G Plasscher leerend ouderling. B Leer in’t Veld sjouwerman. A Klopper timmerman. A J de Boom C. J Bezemer reiziger A. C. van der Want fabrieksw. Wed J. D. Maasland—Kloot. A. Plomp koopman. A. van Erk houtdraaier. Wed. A. Riozeboom—v. Gogh. Woerlee timmerman. van der Knaap cand. not. NAMEN EN BEROEPEN. Boomgaardstraat. J. de Groot scheepmaker. L Bron bleekersknecht. J. M Smits koopman. J Stoppelenburg verver. G. Bekker houtzager. H. .1. de Vroom stukadoor A. de Groot koopman. N. J. Dijkman P. van Galen bleekersknecht. P. Verkerk fabriekswerken. A F. Bosman schilder. A. de Wit koekbakker. 628 G. J. Grendel kantoorbediende. 628a P. M. van Heiningen No. 630 tot 647 A. I. J. Schmalliausen commies post, en tel. Dr. L. A. Kesper conrect. gymn L. Burgersdijk architect. M. B Burgersdijk onderwijzeres. A Burgersdijk R. L. Marlens burgemeester. J. H. v. d. Voort leeraar HBS. H Ripping veearts. J.D.van der Want kant.bediende 661a Wed. A. Kaptyn—Koot. 662 Wed. C C. Knaap—de Klerk. 662a A.H. Beuzekamp muziekonderw. Wed. A. Vrijlandt—Peletier. G. Jaspers bleeker C. J. Verschoor boekh gasfabr. J. Reinbergen opz. kaarsenfabr. J. Vuijk gep. serg. majoor. Mej. A. Kromhout. H. van Steel leeraar teekenen. S. den Hertog bloemistknecht. P. van Straaten bleeker. M. Natzijl bakkersknecht. C. W. J. Natzijl onderwijzer. T. de Jong tabakskerver. C. Hoogerdijk. H. J. de Voogt arts. A. de Goederen leeraar boekh. L M. de Goederen. J. Houdijk bleeker. J. W J. Kleinschmidt koopman. C. Messemaker. H van Gelder kaashandel. D. J. Ulenberg 684a P. G. Teekens. Gez. Etman bleekerij J. C. Leerin’tveld bleeker. J. Upelaar Pz. fabrikant. H W. F. Bonte leeraar II B S. No. No 1 tot 110 H. Bloot suikerwerker J de Koning timmerman G. Noorlander werkman. P. P. Barneveld sigarenmaker. C. Radix mil. ziekenoppasser. II N. Labev huidenzouter F Bastinck spoorarbeider. G. Upelaar loodgieter A. van Vliet arbeider. H. Verwaal houtzagersknecht. A C. Steenwinkel smid E. Radix metselaar van den Berg schoenmaker. NAMEN EN BEROEPEN. M Geljjns le comm, ter secret. Wed G v. d. Zwalm-Sliedrecbt. A. Horneman koopman. W. J. v. d. Bergh kaashand. J. J Peeters bleeker. F. H. Peeters. A. A M. Groos bleeker. 722a A. Zegers onderwijzer. C van Essen H. N. Valckenier de Greeve directeur zuivelfabriek. W. N. v. Garderen comm.v.pol. J. de Brujine opz. v Bynland. No. 727 tot 734 Hanenpraai. J. van den Bos stoker. E. Oostenrijk machinist. A Kwinkelenberg arbeider. J. de Bruin C de Bruin sjouwerman. A. van Vliet 630 T. van der Bijl. 630a J. de Jong reiziger. 631 W. Boer ambt, rijksbel. 631a D. L. Wagenaar kant.bediende. W. K. F. de Jong timmerman. J. A Herstel kantoorbediende. 632a P. Wildschut kaashandelaar. C. H. Bosman kleermaker. 633a D. Kaptijn smid. J. B H. Bomer surnum. SS. H. Spekkels Wed. R Reinders. C. G. de Wilde kantoorbediende. 634a J W. van Rooij sigarenmaker. J Ouderkerk II. Ouderkerk gymn. onderw. 633a C. H. Gabrij orgelmaker. Wed. C. v. d. Klein - Compier. Wed. W. GrootepasDanger man. S Stalenburg koopman. B. Alphenaar sjouwerman M Kapteijn—Aantjes. J. van der Klis metselaar. N. F de Haan sigarenmaker. B. Vergunst timmerman. Wed. J. F. Daalmans-Jaspers. No 648 tot 726. Fluweelensingel. P. van der Pol bleeker. Wed. J. Mast—Los. A Wartena predikant E. A. Zwaaneveld accountant. P. A. Burghout. Mej. H M. H Koemans.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 49