J*. i J- J. de Ven. i j 8 119 H. van De King Gouda. De Neder laiidsche Hervormde Gemeente te Gouda. Kerkvoogden. Orde van Aftreding. M. 1907. 1909. A. Dortland. P. W. Kamphuizen. sec. 1^05. Dr. A. v. IJsendijk, voorzitter W. K. v. Zutphen. A. v. Reedt Dort land. H. J. de Voogt. L. ten Bosch. A. Wartena. Commissie van oppertoezicht. Orde van Aftreding. M. van R. L. Marlens, voorzitter G. Krook, voorz. Joh. Vos, secretaris. G. Haags man. C. A. Spruijt, adj. Notabelen. Orde van Aftreding. 1907. J. G. C. Kamp huizen. D. Hoogendijk. G. N. Kruisheer. C. G. Langeraar. A. Kwinkelenberg. J. de Jong. P. Blazer. v. d. Burg. 1905. I 1907- 1909. Noothoven I J. A. P. Montijn. i H. J. Nederhorst. Goor, secrI 1909. N. van Krimpen. W. Kromhout. M. C. Hennequin. J. Gonda. C. van Veen Az. 1905. Mr. D. J. v. Heusde. B. Beszelzen. A. Goedewaagen. H.J.W.Huber, secr. G. Prince. 1907. H. Ripping. P. Hooftman voorz. v. Vlaardingen. Mr. D. N. Brouwer. J. G. van der Laar. Predikanten. J.W.Berkelbach v.d. Sprenkel J. G. Deur. Ouderlingen C. G. A. Kooij. T. Binnendijk. C. Hoogerdijk. R. U. Jongenburger. Diakenen F. C. Bik. C. v. Tongerloo, boekhouder. J C. Sibbes. J. Amesz. J. H. van der Togt. C. van Veen. H. Groenendaal. J. A. Brand van Straaten. Dr. F. H. G. Iterson. Ds. J. W, Berkelbach v. d. Sprenkel, praetor. Ds. L. Oostrom, Reeuwijk, scriba. Ds. J. W. Margadant, te Oudewater, quaestor. Ds. L. ten Bosch, bibliothecaris. Ds. J. W. Margadant te Oudewater, scriba en quaestor, secundus Ds. J. W. Berkelbach v. d. Sprenkel, Gouda. Ds. L. ten Bosch te Gouda, assessor, secundus Ds. J. Hoek, Oudewater. Ds. D. Cladder, Schoonrewoerd, secundus Ds. J. G. Deur, Gouda. Ds. P. van Willenswaard te Krimpen a/d IJsel, secundus Ds. F. G. Berghauser Pont te Meerkerk. Ds. J. W. Berkelbach v. d. Sprenkel, Gouda, secundus Ds. G. J. van Hemert te Vianen. Ds. J. van der Spek, Schoonhoven, secundus Ds. H. J. de Groot, Leerdam. G. de Vor, ouderl., Vianen, secundus T. Kloek, ouderling Leerbroek. H. A. Montijn, ouderl., Oudewater, secundus H. J. Post ouderl. Heukelum. N. J. H. van Gelderen, ouderl., Schoonhoven, secundus Zeebuit, ouderl., Schoonrewoerd.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 61