STOOMAPPENDAGES. G. J. D. ARENDS on Co. VIJZELDOK GOUDA. J Herstelplaats Koper- en Metaalgieterij. tot het lichten van Schroefboolen. Machinekamer-Benoodigdheden. MACHINEFABRIEK i3° eix van MA(3.A-ZT-TISr V^KTxT J. H. van den Bosch, leeraar in de Ned. taal en letterkunde. G. W. Brons Middel, leeraar in het handteekenen. Dr. J. Heinsius, leer, in de Gesch., Ned. taal en letterkunde. M. van Westrienen, leeraar in de Hoogd. taal en letterkunde. J. Geest, tijdel, leeraar in de natuurkunde. D. van Duuren, leeraar in de gymnastiek. S. van Heyningen, tijdel. leeraar in de Staatswetenschappen. K. Spoelstra, tijdelijk leeraar in de wiskunde. J. A. W. Baart, leeraar in de wis- en werktuigkunde en de cosmographie. J. W. F. van Meegeren, tijd, leeraar in het boekhouden. Mej. Th. van Aken, tijd, leer ar es in de Engelsche taal. J. F. M. Wolf, leer, in de Ned. laal, Gesch. en schoonschr. A. Haringx, leer, in de Fransche taal en letterkunde. J. K. de Raaf, tijd. leer, in de Noogduitsche taal en letterkunde. WA. Piets, leeraar in de wiskunde en rechtl. teekenen. II. A. Toen, amanuensis. J. Toen 2e amanuensis J. Simonis, concierge. Avondschool voor Ambachtslieden. Leeraren. B. E. Spijker Az., directeur. J, F. Goddijn, leeraar handteekenen, perspectief, stijl- en ornamentleer, boetseeren. H. van Steel, leeraar handteekenen, lijnteekenen. W. Fetter, leeraar hand- en lijnteekenen. C. Citroen, leeraar rechtlijnig teekenen. B. E. Spijker Az., leeraar bouwkundig en vakteekenen, kennis van bouwstoffen, maken van begroetingen. C. J. P. Spruit, leeraar bouwkundig en vakteekenen. J. A. W. Baart, leeraar werktuigkunde en wiskunde. J. Slop, leeraar Ned. taal en wiskunde. E. van Dantzig, leeraar idem. G. N. Kruisheer, leeraar wiskunde. E. A. Zwaaaeveid, leeraar boekhouden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 67