LAGER ONDERWIJS. H. J. W. Huber. I .OPENBARE SCHOLEN. 132 *33 District Goudi. de arrondissementen Gouda, Schoonhoven, Woerden en Alkemade. Districts-Schoolopziener W. Middelveld Viersen. >5 JJ J? Tweede Inspectie. de provinciën Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland en Utrecht. Inspecteur der 2e inspectie. J. C. Fabius te Delft. J. W. Berkelbach van der Sprenkel, voorzitter. R. Triezenberg, secretaris. J. J. Cramer. No. I. C. W. Schinkel onderws. en in vrouwel. handwerken. C. M. van ’t Hof, idem. A. M. Grebe, onderwijzeres. C. A. Brinkman, onderws. en in vrouwel. handwerken. A. H. I. Niermans, idem. E. Nieuwveld—Van Rijk, onderwijzeres in de vrou wel. handwerken. Gemeentelijke Handelseursus. Dr. S. S. Hoogstra, directeur. leeraar in het Nederlandsch. C. van Essen, leeraar in het rekenen en handelsaardrijksk. E. A. Zwaaneveld, leeraar in het boekhouden en het handels- rekenen en -recht. L. J. den Hartog, leeraar in het Fransch en de handels- correspondentie in die taal. Dr. S. S. Hoogstra, leeraar in het Hoogduitsch en de handelscorrespondentie in die taal. W. den Hoed, leeraar in het Engelsch en de handels- correspondentie in die taal. E. A. Zwaaneveld, leeraar in de stenografie en het machine- schrijven. van iedere maand in het Gebouw Arti-Legi, des avonds ten acht uur. Commissie tot wering van Schoolverzuim.' J. van de Putte. L. A. H. J. M. Quant. Mej. P. J. Schelling. J. G. Kropman. Mej. J. C. Hoogendijk. School v. g I. o. J. Gonda, hoofd der school. J. van Kempen, onderwijzer. L. C. J. de Groot, E. van Dantzig, C. W. J. Natzijl, H. C. German, P. de Vos, G. van Spengen, (tijd.) M. C. Hennequin, voorz. R. Moerkerk, seer. Mevr, de Wed. A. L. Grebe van der Borgh. Mej. P. J. Schelling. A. F. Cremer. C. H. Engels. A. H. Teepe. J. J. A. Montijn. De gewone Vergaderingen worden gehouden op den tweeden Woensdag Ka! rAl.A.,,,. 4 I .u.' ton nnht 11IIV A. van Kersen, leeraar Ned. taal, rekenen en randschrift J. Lugthart, assistent handteekenen en lijnteekenen, schilderen. Th. Jansen, assistent hand en vakteekenen. T. J. Lugthart, assist, voor het handteekenen en lijnteekenen. Beambten aan deze School. H. A. Toen, amanuensis voor I H. Wortman, '.concierge van natuur- en werktuigkunde. j het gebouw. Arrondissement Gouda. Gouda, Gouderak, Haastrecht, Hekendorp, Langeruigeweide, Moercapelle. Moordrecht, Oudewater, Papekop, Reeuwijk, Stolwijk, Vlist, Waddingsveen, Zegwaard, Zevenhuizen, Zoetermeer. Arrondissements-Schoolopziener Mr. M. M. Schim van der Loeff. Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs. B. G. J. Evers. I H. G. van Meurs. Dr. J. W. Ie Grom. Mevr. G. C. v. d. Heijden van Dillen. C. A. van Berkel. J. F. M. Wolf. Dr. A. Montagne Iz.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 68