I I III. BEWAARSCHOLEN. J. F. de Jong, IV. RIJKS-NORMAALSCHOOL. 138 i39 H. Ouderkerk. onderwijzeres n E. P. SchulingSchotel, hoofd der school. U. J. W. van Nooten. J. J. A. Montijn, secretaris. A. de Goederen Lz. E. A. Zwaaneveld. G. N. Kruisheer. Ch. de Rooij, teekenen. P. A. van Roon, zang. H. Ouderkerk, gymnastiek. Dr .P .‘>c'.'n<.^Qma..gezondheidsl. M. P. P. Wijnrox, handw. Cursus voor opleiding tot examen hooftacte. C. de Rooij. I). H. Cocheret. J. G. Arentz. W. Konincks {gediplomeerd}. J. H. B. Spaanderman. W. F. Kerper. A. H. Beusekamp. Gymnastiekonderwijzers. D. van Duuren. Teekenonderwij zer s. G. W. Brons Middel. Ch. de Rooij. H. van Steel. W. Fetter Jr. M. den Oudsten. J. F. Goddijn. Onderwijzers in het Ital. Boekhouden. W. de Mol. A. Rabouw Jr. Zwemschool. Commissie van Toezicht. Dr. P. J. A. Levedag, voorz. Dr. R. K. Boekmeijer. A. C. Cosijn. J. G. Kropman, hfd. d. schl. J. de Jong, onderwijzer. WP. J. Bertels, C. M. de Keijzer, Joh. v. d. Laan Nz., directeur. B. P. van Cittert. G. D. Heij. Stedelijke opleidings-cursus voor Bewaarschool- houderessen. J. Gonda, directeur. j E.P.Schuling-Schotel,<wzW. b. R. K. Jongensschool. J. H. Carlier, onderwijzer. P. van Dam, Th. Bosman, A. van der Vring, a. Openbare. Voor on- en minvermogenden. Eerste. hoofd der school. H. W. M. Hornis, onderwij- H. J. Kolster, onderwijzeres, j zeres Tweede. M.S. van Eij k, onderwijzeres. Bijzondere. Wed. Weurman, geb. Belonje, Gouwe C 28. De lessen worden gegeven In de le Openbare Burgerschool voor Jongens. H. J. W. Huber, directeur. J. Gonda. R. Leopold. B. P. van Cittert. J. G. Kropman. M. den Oudsten. D. C. W. van der Laar. A. D. van Vreumingen, secretaris. Muziekschool. Commissie van Toezicht. M. Spruijt, voorzitter. D. Hoogenboom Czn. A. D. van Vreumingen. Onderwijzers. J. H. B. Spaanderman, leeraar in de afd. A (zang en theorie) en in afd. D (orgel). J. G. Arentz, leeraar in afdeeling B (instrumentale muziek, uitgezonderd piano en orgel). W. F. Kerper, leeraar in afdeeling C (piano). Muziekonderwij zers. W. K. van Zutphen. I. I G. F. Kerper. I N. Essebaggers. Mej. R. W. H. Spruijt.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 71