likeurstokerij „De Curacaoappel”, Firma C. LOURENS. MEDICINAL TOKAE van ERN. STEIN, Hongarije, ENZ. ENZ. Delfsbaven Gouda Rotterdam Gravenbage. DIENSTDOENDE SCHUTTERIJ. BRONZEN EN GOUDEN MEDAILLES op diverse tentoonstellingen. Likeuren, Siroop van Punch, Cognacs, Rums. Oranjebitter, Half om Half, Boerenjongens, Advocaat. 144 Eerste Luitenants. J. H. Schouten. 9 Juni 1902 9 Juni 1902 2e 6 Juli 1879 8 Mei 1895 6 Dec. 1899 Import. Export. Henkes’ Oude Genever. Rijnwits' Boonekamp-Bitter. Champagne Moreau Lefèvre. Pommeranzen Spiritus Ao. 1759. Dubbel Fijne Likeuren en Crèmes, Eenig verkooper van de Aelbrechtskolk 25. Lange Tiendeweg D 34. v. Oldenbarneveldstraat 132. De Riemer straat 94. Staf. A. van Reedt Dortland. J. J. A. Montijn. H. Knuttel. Datum van aanstelling. Juli 1879 Tweede Luitenants. H. N. Valckenier de Greeve. Officier der Muziek. Kapitein A. van Reedt Dortland. Op de leerlingsklasse wordt gratis onderricht gegeven (blaasinstrumenten worden van wege het Muziekcorps verschaft). Dinsdag- en Vrijdagavond van 8 -10 ure, onder leiding van den kapelmeester. Schuttersraad. Kapitein A. van Reedt Dortland, voorzitter. ie A. v. Reedt Dortland, kapt.,waarn. comm. Jhr. H. A. A. Meijer, kapitein kwartierm. (pers rang). waarn. ie luit adj. H. J. de Voogt, offic. v.gezondh. 2e klasse. W. K. Schuling, adjudant-onderofficier J. G. Arentz, 2e luit, kapelm. (pers. rang). J. de Jong, sergeant-tamboer Kapiteins. Luitenant Jhr. H. A. A. Meijer (met pers, rang van Kapitein}, secretaris. H. N. Valckenier de Greeve. 20 Febr. 1902 30 Juni 1892 1 Nov. 1895 4 1887

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 74