Miintscliapiiii van Rranilverzekeriiiü. Gebouwen en Inboedels, Specialiteit in J. SCHINKEL. Firma M. Jonkheid, VLEESCHHOUWER, ROLPENS IN 'T ZUUR, verkrijgbaar van October tot en met Maart. RUND- en K ALFSVLEESCH, D. HOOGENDIJK WESTHAVEN B 166, naast het Postkantoor. (Telefoonnummer ’7'6). Agent voor Gouda en Omstreken Oost haven B 1OB. DE NEDERLANDSCHE i6o 5» beveelt zich aan. voor de levering van PRIMA KWALITEIT De Martha-stichting voor onverzorgde kinderen te Alfen a/d Rijn. P. S. van der Staal, correspondent Thans 430 kinderen, onderhouden door Giften, Vaste bijdragen enz. Maandblad „Onze Kinderen.” gevestigd te Tiel, sedert 1833, verzekert tegen billijke VASTE premie tegen schade ontstaan door brand of door inslaan van den bliksem Het Gesticht „Doorgangshuis” te Hoenderloo (Gemeente Apeldoorn). P. S. van der Staal, correspondent. Het doel is opname en lerechtbrenging van verwaarloosde knapen die niet jonger zijn dan acht- en niet ouder dan vijftien jaren. De plaatsing in het gesticht geschiedt tegen betaling van 140 ’sjaars voor lederen knaap, waar voor huisvesting, voeding, bewassching en sclioolonderwiis worden verstrekt. Vereeniging „Arbeid Adelt”. Afdeeliiuj Gouda. Mevr. Van ItersonGraafland, presidente. Knuttelvan Gelder, vice-presidente. Van de VeldeSmits, secretaresse. Van Mieropde Ruuk, penningmeesteresse. IJssel de Schepperhe Ridder (Rotterdamsche dijk). Koemande Winkel (Haastrecht). RoesDr i essen De Vrije Universiteit. A. Vingerling, correspondent. 30 leden en begunstigers. Alg. Ned. Vrouwen-Vereeniging „Tesselsehade”. .dfdeeling Gouda. Mevr. L. PrinceSchim van der Loetï, presidente en directrice van het bemiddelingsbureau voor belrekking- zo eken den. Mevr. M. Beckingvan Veen, penningmeesteresse. Mej. J. van Haansbergen, secretaresse en directrice van het voorlichtingsbureau.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 82