Onschadelijk Zuiveringsvet. Prijs per doos van 20 gram: 10 et, 6 stuks 50 et. Per doos van 100 gram: 30 ct. Verkrijgbaar bij: J. DE JONG Azn., Kuiperstraat 209, Gouda. i68 G. Zegers, president. Commissie van Toezicht. A. Willers. A. de Hoog. H. de Groot. A. Smit, secretaris. L. L. van Dorst, iepenningm. G. M. Peeters, ie commissar E. H. van Mild, 2e F. Janssen. Joh. Mulder. Ed. van Dantzig. 1800 leden. Doel: Aan de leden brood en by voldoende deelname ook andere levensbehoeften van de beste qualiteit tegen de minst mogelijke prijzen te ver schaften. Nederlandsche Banketbakkersvereeniging. ylfaeeling Gouda en Omstreken. Bestuur. P. W. Kamphuizen, voorzitter. J. A. Verhoeff, secretaris. L. van Beekum, penningmeester 15 leden. Vereeniging tot behartiging der belangen van Winkeliers. Bestuur. A.D. v.Vreumingen, tevoorz. I). Samsom, 2e voorzitter. T. Crebas, ie secretaris. J. G. Potharst, 2e secretaris. Nederlandsche Bond „Vergunning.' ^fdeelinfi Gouda. Bestuur. A. J. IJsselstijn Az., ie voorz. J. M. F. Beudeker, 2e J. J. Scheer, ie secretaris. C. P. Backers, 2e C. C. Krom, ie penningm. J. van der Jagt, 2e penningm. Henri Duynstee, commissaris. 't Onfeilbaar, heilzaam Zuiveringsvet, Bereid onschadelijk, zonder smet, Direct gesmeerd op allerlei kwetsuur: Voorkomt zelfs bloedvergiftiging en koudvuur, ’t Neemt weg, wanneer ge u hebt gebrand, De pijn genezing neemt dan dadelijk stand, ’t Verzacht ook zwaren branduitslag En jeuk bij pas geheelde wonden Maar wat het bovenal vermag, Het vel blijft immer ongeschonden. De schurft bij huis- en trekdier geneest. Ook bij den mensch aan armen of beenen ’t Is heilzaam bij het melkbeest, Voor klauwzeer en branderige spenen. Winterhanden en -voeten, die springen, Genezen door dit vet, zelfs eksteroogen. Likdoorns, kloven, roven, negenoogen, Ook alle puisten en verzweringen. Alle onrein, barg en schilfers wijken, Door de kinderhoofden er mede te bestrijken. Leest voorts de attesten, bij dit vet gegeven, Die getuigen, hoe de mensch van dauwworm is ontheven, En hoofdzeer zonder de klierstof naar binnen te jagen, Is genezen binnen den tijd van weinige dagen. Zuiveraar van Vee, Boom-en Bloemgewassen, Huizen, Schepen, Slaapkamers, Ameublementen, enz. enz. Na ontvangst van postwissel h 40 cent, of 8 postzegels k 5 cent, wordt TT een monsterdoos Zuiveringsvet van 1OO gram toegezonden; 6 kleine doosjes 65 cent. ALLES MET GEBRUIKSAANWIJZING EN ATTESTEN. 11 Goudsche Coöp Broodbakkerij en Verbruiks- vereeniging „Ons Vooi’deel”. Bestuur. Z. i W. Roepers. D. L. Soer, penningmeester. M. G. Begeer. H. Bosman. A. Engelbregt. J. L. Lafeber. L. Reparon.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 86