174 175 Hassel, kap. o. p. Leeuwarden. G. van Dam, rapporteur. L. J. Boegheim, voorzitter. C. Houdijk, secretaris. L. ten Bosch. A. Wartena. j commiss. Sprenkel. Kruisverbond. R. K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme. Opgericht 2 September 1900. Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 11 Maart 1901, No. 10. Bestuur. eere- P. C. Th. Malingré, voorzitter J. G. Potharst, ie voorzitter F. H. Wildenburg, ge Algemeene Nederlandsche Zouavenbond. (Onder Patronaat van den H. Petrus.) Opgericht 13 November 1892. A/deeling Gouda. Bestuur. J. F. Bredie, penningmeester E. J. Spronk, ge J. van den Berg, commissaris. J. A. de Peer, iepenningm. J. G. v. Hofwegen, ge J. Hulscher. A. de Heide. Adviseurs. J. W. Berkelbach van der J. Stolwijk, ie secretaris. L. J. Boegheim, ge B J. v. d. Nieuwendijk, penn. H. J. Maas, geestel. adviseur. B. J. van Raay. i H. Leeflang, J. Steenland. H.J. Maas, geestel. adviseur. D. van Dam, bode. Ned. Roomseh Katholieke Volksbond. Bondsgebouw Westhaven 159. Opgericht 22 Maart 1893. Kon. goedgekeurd 6 Mei 1898 iNo. 55. De met een geteekende vereenigingen zijn onderafdeelingen. Afdeeling Gouda. P. C. Th. Malingré, deken en pastoor, beschermheer. Eereleden. D. F. G. Pichot. pastoor Hellevoetsluis. J. P. G. Tack, pastoor. N. van H. Ermann, Wijnhaven, Rotterdam. A. J. J. te Winkel, r. k. p. Brussel. H. M. Reuzer, kap. Amsterdam. J. G. Kropman, hoofd der R. K. Bijz. School. Bestuur. C. H. Koemans, ^voorzitter. J. T. Imholtz, ge W. L.J.v.Kersbergen, i&secr. J. J. van Velzen, 2e A. de Mol, penningmeester. M. de Jong, ge W. G. van den Bosch, concierge van het gebouw. Zangvereeniging „St. Cecilia’'. i W. Borst, penningm. W. Konincks, directeur. Christelijke Nationale Werkmansbond. Afdeeling Gouda. Bestuur. W. M. Elshout, ie voorz. J. van Elk, ge voorzitter. i C. J. de Groot, ie secretaris. A. A. Signer, ge B. Lakerveld, voorzitter. H. L. Klingen, secretaris. Tooneel- Afdeeling „Door Inspanning Uitspanning”. P. van Reede, voorzitter. D. Mul, penningmeester A. Bakker, secretaris, I W. Hensbroek, regisseur. Comité „Hulp in Nood” St. Josef. G. H. Forsthöfel, voorzitter. M. M. van Loon, penningm. J. A. Fennet, secretaris. G. van Dam, rapporteur. DoelOndersteuning bij werkeloosheid en ziekte. C. Bredie, voorzitter. J. A. J. Mastink, vice-voorz. L. J. Boegheim, secretaris. C. Verkleij Jr., ge Tooneel- en Declamatieelub P.A.A.P.S. Onderafdeellng van bovenstaanden bond. Bestuur. N. de Korte, penningmeester. C. Bredie, commissaris.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 89