>3 WIJK B- 12 No. No. NAMEN EN BEROEPEN. No. 167 168 J No. 34 tot 54. 169 170 166 NAMEN EN BEROEPEN. No. No. No. 14 tot 22a. No. 1 tot 13. Dubbetebuurt. 11 it 15 42 43 M de Moree sigaren- II 44 6 83 7 11 22 13 25 J 89 164 165 8 9 4 5 16 17 18 19 74 75 76 77 81 82 Wjjk B. NAMEN EN BEROEPEN. 72 73 20 21 34 3a 39 39 40 65 66 67 68 69 47 48 49 al 26 27 31 56 57 58 60 37 38 38 32 53 54 1 2 3 84 83 86 87 88 78 79 80 61 62 Wjjk A en B. NAMEN EN BEROEPEN. 163 163a B. W P. J. v. Vreumingen likeurstok. van Eldik Thieme tech noloog. J. P. Flux schoenmaker. T. Crebas kruidenierswaren F. H. A. 51. Latour kapt. inf. 165a Mej. E. C. Krom dameshandw. Mej. E. Teekens. G. P. de Jong goud- en zilver smid. P. Verdoold kastelein. D. van Hensbergen behanger Wed. H R. Kousbroek-Graal- man boekhandel D. Hoogenboom commissionnair in kaas. Mej J. P. M. D. Graat tele- phoniste. J. G. Hooijer. L. Bisschep sigarenhandelaar. De erven van de Pavoordt in goud- en zilverwerken. J. Rietveld groentenhandelaar. 6a W. B. Blommendaal, koekbak- kerskn. Wed. J W. Francke-v. Kluijve. Dames Schmied in modes. M. Timmermans kapper. H. C. Gabry orgelmaker. 9a Wed.C.Beekenkamp-Karreman. Wed M J. Bouwman Hulstkamp muziekh. A. F. W. van Swieten onderw. M. M. van Loon in gasornam. No. 23 tot 33. Molenwerf. W. Fetter Jr. ambt, bouwpol. Erven A. van Meurs slijterij. Wed. G J. Steens Zijnen van der Does Dames Verzijl. Dames van der Linden. ,loha. de Zeeuw. Dr. J. H Bakker Niemeijer arts Wed Linthorst—van Hooijdonk. Vrijthofje. A Jongeneel boekhandel. Wed. H. C. Berends—de Ridder. Wed A. Schoneveld van der Gloet—Schouten Dr. P. J A. Levedag arts. Hoffmansgesticht. Mej. M E. Hardenberg di rectrice Dr H. Ussel de Schepper dir. kaarsenfabriek. Dr D W. Ussel de Schepper scheikundige. Dr. A C. Geitel scheikundige. Dr. A. van Usendijk rectorgymn. Mej C. C. J. van der Does. G. Prince fabrikant. J. II. van den Bosch leeraar II. 11. S. en Gymn. W Schouten kaashandelaar. H. Kooiman koopman. Wed. H. Hortensius—Slegt. 62a M. Loumau pottenbakker. Middelweerd pakhuisknecht. L Leeflang pijpmaker. G. Bloot bakkersknecht. M M- Heerkens barbier. Wed. J. Bruikman—Putters. A. von Lom bierbrouwer. P. M. de Loo strijkster. C. Fennet besteller en tapper. Oosthaven tot de Noodgodsteeg. H J. Bik meubelhandel, W G van Geelen. H. J. M. Kabel kok en banketbakk. Wed. Kahel—Bosman H. F. Backer neurenburgerw. W. Konincks muziekonderw. Sociëteit „de Reunie”. A. Wil.lemse zetkastelein. A. II Spruijt kaashandelaar. W. J van Zanen photograaf. Mej. E B Stroeve Wed. Jhr M, C. F. .1 deRotte— van Leent. J. S. van der Sloot kleermaker. W. C F. v. d. Sloot T. van Eijk bediende. S. van Eijk onderwijzeres. G. A. Bleien. M. G sorteerder A. P J. Leusen timmerman. J. Mulder boekdrukker. P. C. W. Begeer, barbier. Isr. Oude Mannen en Vr. huis I. Stodel directeur. J. Rost A. T. Wildenburg broodbakker. M. A Vermei) koekbakker No. 55 tot 71. Lange Noodgodsteeg. T. Schenk werkster. J. C. Spruijt modiste. M. E. Gerlach. P. Rietkerk sigarenmaker. 60a Wed. J. D. van Dongen-Blom. Oosthaven tot de Molenwerf P. H. J. van Wankum wink. Wed. N A Aussems-Vervoorn. 14a H. J. Harting reiziger J. H. Crebas broodbakker. 15a E. J Nieuwenhuis opzichter kaarsenfabriek A. Uittenbogaard horlogemaker. L. van Beekum banketbakker E. J van der Heijden verfwaren. A. Bosman rijwielhandelaar. 19a Gez. Wagenaar. N. A. de Joncheere. J. M Noordeman reiziger. K. A. Miihlenfeld kantoorbed. Librye en Archief. St Catharina Gasthuis. F. W. J. van der Burcht van Lichtenberg huismeester. C. van der Burcht van Lichten berg—Mylius huismeesleres 22a B. G. J. Evers arts. F. J. M. Keunen bierbrouwer. No 72 tot 90. Oosthaven tot de Minnebroedersteeg No. NAMEN EN BEROEPEN. 166a Wed. Welter—van der Wolff. M. Peeters slijter Th. W. J. Peeters wijnhandel. S. van Creveld brood- en banketb. 168a H C. German onderwijzer. M. van Aalst koopman. Wed. van Aalst—de Vries. Markt. Stadhuis. G. Landwehr concierge. NAMEN EN BEROEPEN.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 8