Luxe- en Mskonfleliiks ArtilBlen. 1 ll TH. SCHMIDT, voorheen Wed. BOELSUMS. s s S. D. BOON Co., leveren op uiterst billijke prijzen en conditiën Prima HiDimia en Simrock Steenkolei, als: §feenlwlen-©epof Sfaafsspoor TEbEPH<WNUWER 33. u itk rsTix (;e im Echte Christoffle Artikelen, Galanterieën. MESSEN en SCHAREN. KAYZER TIN. Tafelserviezen en Déjeunerserviezen. J -rg O i8o C. P. W. Dessing. ft J Kolfclub I Contributie f 10, - J. M. Noothoven van Goor, voorzitter. P. J. Bellaart, onder-voorz. J. J. Prins van Doesburgh, secretaris. C. van Veen Az., 2e secretaris. H. Berlijn, president. J. A. Verhoeff, secretaris. Joh. Vermeij, penningm. H. Ouderkerk, voorzitter. P. Weijer, vice-voorzitter. M. van f Turfsingel 71. Kolfclub „Réunie”. (In de kolfbaan der Sociëteit »de Réunie"). Dr. A. C. Geitel, penningmeester. JPlateel., ZE-’orcelein en R. K. Leesvereeniging, Westhaven B 182. J. G. Kropman, voorzitter. I A. J. J. Vos. H. H. Weck, secretaris. C. P. W. Dessing. M. J. Oosterling, penningm. Kristal. Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging. ylfdeelini] Gouda. Vereeniging tot bevordering en verspreiding van Natuurhistorische kennis. Bestuur. C. J. de Ruwe, vice-secret. :r, vice-voorzitteri P. van Dam, penningmeester Spengen, secretaris, ft i Kaohelkolen, Machinekolen, Haarikolen, Nootjeskolen, Engelsche Antraohietnootjes, Belgische Antrachietnootjes, Geklopte en ongeklopte Gascokes, Bruinkoolhriquetten. PROMPTE EN VLUGGE BEZORGING- Bestellingen worden aangenomen aan ’t Station, Karnemelk- sloot 572, en aan de verschillende Bestelhuizen in de Stad. „Gouda”. (In de kolfbaan der Sociëteit »Ons Genoegen"). Bestuur B. Beszelzen, commissaris. J. Schinkel, Sociëteit „Ons Genoegen” in de Boelekade. Commissarissen. A. Steensma, penningm. J. L. v. Eijk, 2e H. Eyssen. Mr. F. H. Kranenburg.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 92