J. de Ven. FABRIKANTEN enz. I9I 190 van Dr. com- J. H. Spierings. M. C. F. Kabel. Dr. J. C. Schoneveld van der Cloet, te Gouda, commiss. W. Ruijs, te Rotterdam, commissaris. T. P. Viruly, te 's Gra venhage, commissaris. A. . Brinkman Zoon. B. A. Verzijl. S. W. van Buuren Nzn. Bentum Zoon. Snelpersdrukkerijen J. H. Bos. G. Prince, commissaris. P. J. Bellaart, Dr. J. C. Schoneveld Cloet, directeur. H. IJssel de Schepper commissaris. Naaml. Venn. „De Goudsche Mach. Garenspinnerij”. E. Kortenoever, directeur. M. A.J. Kortenoever, H. C. Kortenoever, commiss. Stoomzeepfabriek „De Hainer”. T. P. Viruly en Comp. De Goudsche Siroopfabriek Voorheen Schoneveld Westerbaan. der i N. Bessem, te Deventer, commissaris. Dr. A. C. Geitel, D. C. W. v. d. Laar Dzn., dir. I C. A. van Eijck, Rotterdam, I president commissaris. A. Dortland, Gouda, com- I missaris. bank te Arnhem, de Residentie Hypotheekbank voor Nederland te Gravenhage en de Bataafsche Hypotheek bank te Amsterdam. Hoffman Co. (van de Rotterdamsche) te Rotterdam. Dortland Co. (van de Z -Hollandsche) te Rotterdam. van de Hypotheekbank voor Nederland teArnhem, West- landsche Hypotheekbank te 's Gravenhage, Maatschappij voor Hypotecair Crediet in Nederland te s Gravenhage. M. J. Ogier Co. (van de Utrechtsche) te Utrecht, van de Algemeene Hypotheekbank te Amsterdam, (van de Maas- trichtsche Hypotheekbank „Nederland”) te Maastricht en de onderlinge Hypotheekbank „Nederland” te Arnhem. Expediteurs. De Maatschappij tot Exploi tatie van Staatsspoorwegen. Van Gend Loos. (H. Collignon Co.). Boekdrukkerijen. J. Mulder. I M. Mallon. De Goudsche Glucose-fabriek. Fabriek van de fijnste kwaliteit Glneose, Kristal en Bonbon- siropen, Massé of Drnivensuiker, Zwarte Siropen Aardappelmeel, Sasjo ete, Directeur, J. Breebaart Lzn. Naaml. Vennootschap „De Goudsche Melkinrichting”. Melkinrichting en Roomboterfabriek te Gouda. H. N. Valckenier de Greeve, directeur. C. van Berkel te Gouda. Commissarissen. J. van Bergen te Waddtngsveen. I Stoom-Snelpersdrukkerijen. Koch Knuttel. I Edauw Johannissen. J. van Bentum Zoon. j A. J. J. Vos. Koninkl. Fabr. „de Stearine Kaarsenfabriek Gouda”. Dr. H. IJssel de Schepper directeur. I. IJssel de Schepper, direct. I). H. A. Kolff, te Rotter dam, commissaris. W. A. Viruly Verbrugge, te Rotterdam, commissaris, Goudsche Waterleiding-Maatschappij I J. Schotel, Rotterdam, missaris R. L. Martens, commissaris I voor de gemeente Gouda. I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 97