'5 wiik n. 14 No. No. No. No. 160 80a Jac. II Schouten kaashandelaar. 101 111 11 18-2 116 118 Hennequin directeur. 119 No 169 tot 173 Korte Noodgodsteeg. J. 169a P 101 120 107 173 No. 174 tot 204. Westh. tot de Gouwe. 110 127 111 177 112 133 180 97 98 99 100 101 108 109 143 111 Bichove broodbakker. d. Veldev. A Lagerenberg spekslager. A K van der Garden de Sturler. H Groenendaat notaris J. G. van Vliet steenfabrikant. W. van Vliet W. Hoogendjjk van Capellen steenfabr C. J. van Heikoop winkelier. Kolijn kleermaker. A. H. Scheffer meubelmaker. M. Fold le luit, kwartiermeester. J. van ReeJt Dortlandtab ensig. 103 106 130 131 170 171 172 173 176 152 152a 154 153 137 143 146 147 148 148a 149 121 122 123 123 128 129 130 131 Dr R. 140 141 142 163 164 164 163 166 167 168 NAMEN EX BEROEBEN. No. 91 tot 102. Minderbroedersteeg. C. Schenk kleermaker. P. Fennet schoenmaker. Fennel werkman. Wiik B. NAMEN EX BEROEPEN. 138 158a 139 139a W. 178 178a P. J 179 174 174a Wed 134 136 137 138 138a 139 No 140 tot 168. Klepper hoofdbesteller posteryen Wed S Bosman-Kouwenhoven. B. Punselie jalousiemaker. W. Roepers goudsmid en cone. Kol ks-Leeszaal. P. van Vliet tuinman 173a J. F. T. Wulff blikslager. G. L. regislr. L. van Wed. G. F v Capellen. P. v. Reedt Dortland schipper. Mej. A. Voorburgh. Wed. J. A van Wjjk-Schouten. Gymnasium W. van Vliet stoffeerder I). J. van Leer le luit. adj. der inf. Firma Gebr Dercksen broodb. Goudsche Papierstucfabriek. R. K. Volksbond. G. v d. Bosch concierge en sigarensorteerder NAMEN LX BEROEPEN. No. 113 tot 119. De Punt. 113a J. A. van Leeuwen pottenb. Wed. S. Heemskerk—Kaptijn. 114a G. Veenendaal besteller. H. de Kwant onderwijzer. 113a .1 Slob hoofd school no. 3. 113!) W. den Hoed onderwijzer. D. Bak molenaar. 1160 H. Boon koetsier. Kantoor Stoombootreederjj „de Usel” 118a P. J. K. van Werkhooven com missaris stoomboot „de Usel” C Manschot comm. stoomb No. 120 tot 139. Veerstal. Jhr. H. A. A. Meijer collec teur staatsloterij 120a J. F. M. Wolf leeraar H. B S G J. v. d Linden havenmeester. .1. Haverzaad brugwachter. J P. Göbel sluiswachter. Wed. D Huurman—de Vroom. 123a J Hortensius koopman in aard appelen. 1231) Wed. van Duin—de Jong. 126 E H. van Mild winkelier en tapper. J. van Oei winkelier 127a C. J. P van Veen timmerman. J. M. Endenburg timmerman. Wed G C. v Muijen-van Pijlen. Wed. van Wijk winkelierster. Wed B. J. v. d Ree—Flux. A van Maaien koopman 132a Wed. P. J Endenburg—Flux. W. J. Endenburg onderwyzer. J. F. Revet schilder. 133a Wed A. N. van Leeuwen— Nederhof. J. W. Moljjn fabrikant Molgn Co. technisch bureau. Firma Gabry Zonen orgelh. G. A. H. Gabry orgelmaker Nauw bakker. J. J. Cramer tandarts. G. C Fortugn Droogleever not. J. B de Jong visch y fruit. Mej E C. L. v Echten onderw. L. P. Hoogendijk Sr. ,1 Schinkel vleeschhouwer Rijks Post- en Telegraafkantoor M C 94 93 96 A K. den Blgker schipper. J. van der Steen schipper. F. C. Bats agent sleepdienst Hollman Co. kassiers enz. M. J Flux brugwachter. 102a C. A. Schotborgh agent levens- verz. my. No. 103 tot 112 Oosthaven tot de Punt. 103a C F. H van Wichen kaash. D de Brugn kaaskooper. G F. Kerper muziekonderw. D. Hoogendijk kassier. C J Revet schilder. 106a Wed. P J. Revet-Prins. J. van Zonneveld grossier in schoenen en laarzen. E '1' den Hertog kaash. Wed. P de Raadt-Crommelin M. Crommelin directeur papier- stuefabriek Wed den Hertog—Smit C. G. II Spruijt pakhuisknecht. M. A J. Kortenoever directeur garenspinnerij Mej. G van Groos onderw Wed A G Niermans-Laeyen- decker J. H. Römer boekhouder. K Spoelstra tijd leeraar 11. B S. J H. Klimpel modelmaker. W. Ham melkverkooper. 112a F. Weil gein, bode en markt meester. NAMEN EX BEROEPEN e C. Bezemer koffiehaishoud r. W. I. L. van Rijmenam smid J. Leenders schipper. A C. van Leeuwen bakker. Wed. Bennis—de Hoog. J. Schouten melkboer. Westhaven tot het Postkantoor. G. J v. d. Togt boter Sf kaas. H. van den Berg winkelier. G. Jue kleermaker. W. A. Muller plateelschilder. M. Griffioen winkelbediende. J IJpelaar zeilmaker. Wed. .1 Hornis—Loeve P. Hornis spekslager lila C. S. M. Hortus—Collewijn C. G. A Kooij F II. G. v. Iterson arts U. Jongenburger fabrikant. J. G. v. d. Laar garen Sf band. C. J van de Putte onderwyzer Brouwer onlv. der

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1905 | | pagina 9