Piano’s en Orgels, GABRIJ ZONEN, Stemming bij Abonnement. GOUDA. WESTHAVEN 45 Mandoline- en Guitaarsnaren. Viool-, Violoncel-, Inruilen. Verhuren. TTlagazijn van Werkplaats voor reparatiën van alle Instrumenten. BAH LM ANN Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. 198 Hertog (J. den) fabriekswerker, Jaagpad 46 Hertog (J. den) kistenmaker, Heerenstraat 35 Hertog (J. den) kistenmaker, Prins Hendrikstraat 126 Hertog (J. J. P. den) reiziger, Turfmarkt 117 Hertog (J. P. den) metselaar, Bockenbergstraat 26 Hertog (Pb. den) kunstlakker, Turfmatkt 49 Hertog Jr. (P. den) fabrikant, Turfmarkt 53 Hertog en Zonen (P. den) Goudscbe metaalwarenfabriek, Turfmarkt 51 (^gg) 281 Hertog (P. den) pjjpmaker, Vlamingstraat 24 Hertog (P. D. C. den) leeraar ambachtsschool, IJssellaan 94 HERTOG (S. DEN) bloemist, Fluweelensingel 51 dfetj 301 Hertog (W. den) stoffeerder, Karnemelksloot 62 Hertog (W. den) smid, Achter de Vlschmarkt 82 Hertum (A. van) letterzetter, Achter de Vischmarkt 60 Hertum (J. van) metselaar, Raam 167 Hertum (N. van) bleekersknecht, Tuinstraat 10 Hesse (M. van) smid, Hoefsteeg 5 Hesse (N. van) bleekersknecht, Derde Kade 15 Hesse (P. van) bleekersknecht, IJssellaan 111 Hesse (W. van) hekelaar. Boelekade 159 Hesse (W. van) touwspinner, Gouwe 111 Hessing (N.) meubelmaker, Peperstraat 24 Hessing (P. L.) goudsmid, Korte Tiendeweg 21 Beteren (G. van) houtzager, Goudkade 6 Hest (G. P. A. van) fabriekswerken, Bleekersslngel 13 Heusde (Mr. J. van) gem. secretaris, Kattensingel 96 Heuvel (A. van den) scheepmaker, Keizerstraat 24 Heuvel (A. van den) sigarenmaker, Vrouwensteeg 10 Heuvel (A. A. van den) sigarenmaker, Korte Tiendeweg 16a Heuvel (A. J. van den) scheepmaker, Kruidenierssteeg 17 Heuvel (C. van den) los werkman, Nieuwehaven 143 Heuvel (F. van den) logementhouder, Keizerstraat 64 Heuvel (H. van den) gep militair, Drapiersteeg 5 Heuvel (H. P. H. van den) expediteur van Gend Loos, Wijdstraat 28 61 Heuvel (J. van den) zeilmaker, P. C. Bothstraat 40 Heuvel (J. van den) schipper, Achter de Vischmarkt 68 Heuvel (J. van den) spoorarbeider, Kleiweg 72 Heuvel (J. van den) melkboer, Derde Kade 71 Heuvel (J. van den) koopman, Karnemelksloot 38 Heuvel (J. van den) pakhuisknecht, Nleuwehaven 194 Heuvel (J. van den) scheepmaker, Heerenstraat 93 Heuvel (wed. K. A. van den) Raam 350 Heuvel (L. van den) tuinman, Boelekade 103 Heuvel (L. van den) fabriekswerker, Heerenstraat 134 Heuvel (L. van den) arbeider, Derde Kade 64

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 101