BAHLMAO Co., MARKT 9, GOUDA Telephoonnnmmer 210. Mantels, Japoiistoffen, Tapijten BAHLMAO Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210. Mantels, Japonströen, Tapijten. 200 2OZ 4 .FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij Stoffeerderij. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. Heuvel (1. van den) fabriekswerker, Bosch weg 30 Heuvel (T. van den) timmerman, Achter de Vischmarkt 16 Heuvel (T. van den) arbeider, Onder de Boompjes SO Heuvel (W. van den) koopman, Keizerstraat S6 Heuvel (W. van den) koopman, Aaltje Baksteeg 8 Heuveln (H. H. van) hotelhouder, Markt 34 72 Heuveln (T van) hotelhouder, Crabethstraat 66 35 Hibma (J. A.) centriflgist, Vorstmanstraat 34 Hilgers (H.) schipper. Raam 16 Hilgers (J.) zandschipper, Cappenersteeg 16 Hilgers (N. T.) arbeider, Heerenstraat 160 Hillen (A.) sigarenhandel, Kleiweg 4 <^bO 141 Hinrichs (mej. E. J.) Turfsingel 62 Hobbel (P. J journalist, Kleiweg 92 Hoebeek (J.) groenteboer, Waaijerstraat 5 Hoebeek (J. W.) groenteboer, Waaierstraat 5 Hoed (C. W. den) aannemer, Lange Tiendeweg 11 t^a(9 243 Hoed (J C. den) assuradeur, Fluweelensingel 103 Hoed (W den) hoofd der 2de Burgerschool voor jongens, Regentesseplantsoen 10m Hoedemans (P.) fabriekswerker, Prins Hendrikstraat 63 Hoeden (J. I. van der) koopman, Wilhelminastraat 28 Hoegee (W.) opperman, Baanstraat 34 Hoek (L.) rjjwlelmaker, Muilepoort 14 Hoek (P. van den) reiziger, Crabethstraat 35 Hoek (S. P. van den) makelaar in roerende goederen, Keizerstraat 49 Hoeksel (J.) arbeider, van Strijenstraat 11 Hoeksel (J.) groenteboer, Kattensingel 44 Hoekstra (E. J.) stadsapotheker, Oosthaven 10 Hoeven (A. P. W. van der) ambt S.S. Crabethstraat 56 Hoeven (L. van der) pakhuisknecht, Vest 121 Hoeven (W. van der) grutter, Boelekade 10 Hoevens (P.) opzichter Goudsche Telefoon Mij., Achter de Vischmarkt 13 Hoff (C. A. van) stoker, Ridder van Catsweg 4 Hoff (C. van ’t) brig, bij de rjjksveldwacht, Groenendaal 37 Hoff (C. M van ’t) onderwijzeres, Korte Tiendeweg 11 Hoff (J. J. van) tapper, Rozendaal 21 Hoffman (dr. A. C. A.) C. A. P. en S. J. L. arts, Bleekerssingel 59 Hoffman Co. kassiers enz., Minderbroedersteeg 6 39 Hoffman (J.) bouwman, Winterdijk 5 Hofman (A.) sigarenmaker, Heerenstraat 4 Hofman (C. W. F.) rietplankenmaker, Karnemelksloot 135 Hofstede (D.) schipper, Boelekade 129 Hofstede (D.) arbeider, Lange Dwarsstraat 26 Hofstede (D. J.) visscher, Vierde Kade 45 Hofstede (H.) bleekersknecht, Wieuwehaven 184 Hofstede (H.) visscher, Boelekade 61 Hofstede (J.) sigarenmaker, Wilhelminastraat 20 Hotstede (P. L.visscher, Vierde Kade 52 Hofstee (M. L. J.) 2e luitnt. jnfie., Turfmarkt 2 Hofwegen (A. van) tuinman, Karnemelksloot 151 Hofwegen (C. van) schepenjager, Jaagpad 44 Hofwegen (H. van) schepenjager, Bockenbergstraat 58 Hofwegen (J. G. van) verlakker, Bleekerssingel 3 Hofwegen (M. van) kantoorbediende, Fluweelensingel 65 Hogendoorn (A. C.) arbeider, Spoorstraat 55 Hogendoorn (D.) timmerman, Raam 296 Hogendoorn J.) onderwijzer, Raam 296 Hogendoorn (firma G.) garenfabrikant, Varkenmarkt 29 Hogendoorn (J. J.) hoofd eener school, Punt 15 Hogendoorn (L. J. M.) bouwk. teekenaar, Lange Tiendeweg 84 Hogenelst (D.) arbeider, Karnemelksloot 193 Hogenelst (L. W.) tapper en slijter, Keizerstraat 4 Hol (T.) spoorwegarbeider, Graaf Florisweg 5 Holland (H. W. G.) Ie lult, infant. Blauwstraat 1 HOLLANDER (A.) huisschilder, Boelekade 36 Hollander (A.) koetsier, Willens 5 Hollander (A. den) timmerman, Karnemelksloot 104 Hollander (A.) timmerman, Karnemelksloot 104 Hollander (P. den) bakkersknecht, Graaf Florisweg 38 Hollman (T. C.) wagenmaker, Ridder van Catsweg 136 Holthuysen (C.) pijpmaker, Boomgaardstraal 6 Holthuysen (C. M.) pakhuisknecht, Jan Kottensteeg 10 Holthuysen (J.) fabriekswerker, Derde Kade 9 Holthuysen (J. J.) sjouwerman, Speldemakersteeg 20 Holthuysen (M. A). orgeldraaier, Baanstraat 4 Holthuysen (P. M.) sjouwerman, Waaierstraat 14 HOMBRINK (J.) conflseur, cuisinier, Markt 66 222 Hommels (W.) fabriekswerker, Kleiweg 74 Hondel (A. van den) timmerman, Buurtje 13 Hondel (C. van den) olieslager, Prins Hendrikstraat 113 Hondel (J. van den) fabrieksopzlchter, Lazaruskade 5 Honings (P. Jmetselaar, St. Anthoniestraat 21 Hooff (G. C. H. van) sigarenmaker, Westhaven 47 Hooff (G. N. van) zadelmaker, Kleiweg 88 Hooff (G. W. P. van) horlogemaker, Wjjdstraat 10 Hooff (J. C. van) naaister, Raam 324 Hooft (F. A. van der) brievenbesteller, Achter de Vischmarkt 5 Hooft (J. H. van der) sluisknecht, Prins Hendrikstraat 122 Hooft (J. J. van der) los werkman, Tuinstraat 51 Hooft (J. van der) loodgieter, Hoefsteeg 11

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 102