£0^ r A. DE GOEDEREN Lzn. 1 Boekhouden, Handelsrekenen en Handelsrecht. r -ay ACCOUNTANT. LEERAAR M. O. IN FLUWEELEN SINGEL 60. FIB.MA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. BAHLMAO Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnnnnner 210 Mantels, Japonstoffen, Tapijten. 204 2S Steenen pijpen in allegewenschte modellen. Geëmailleerde doorrookers met en zonder lichtbeelden. Goudsch Aardewerk en ruwe bloempotten. Huges (Dr. J.) Ieeraar H. B. S., Krugerlaan 33 Huibers (P. J.) hoofd-opz. prov. waterstaat in Zuid-Holl., Kleiweg 80 Huis (G. van) spoorwegwerker. Vierde Kade 60 Huisman (A. J.) smid, Lethmaetstraat 3 Hulsman (A. H.) sjouwerman, Boelekade 22 Hulsman (D.) werkman, IJssellaan 43 Huisman (J.) kistenmaker, Prins Hendrikstraat 49 Huisman (J.) koetsier, Raam 125 Huisman (L.) werkman, Lange Tiendeweg 36 Huisman (P.) agent van politie, IJssellaan 86 Huisman (P.) loopknecht, Heerenstraat 152 Huisman (T.) sjouwerman, Moordrechtsche Verlaat 9 Hulleman (P.) zadelmaker, Lange Tiendeweg 14 Hulscher (D.) houtzager, IJssellaan 81 Hulscher (J. H.) steenhouwersknecht, Wllhelminastraat 33 Hulst (A. van der) kunstdraaier, Prins Hendrikstraat 115 Hulst (wed. A. van der) Hoogstraat 20 Hulst (C.) sjouwerman, Lemdulsteeg 1 Hulst (F.) pottenbakker, Speldenmakersteeg 21 Hulst (W. C. van der) timmerman, Vorstmanstraat 21 Horst (R. ter) sigarensorteerder. P. C. Bothstraat 55 Hortensius (H.) timmerman, Heerenstraat 38 Hortensius (J.) brievenbesteller, Bockenbergstraat 11 Hortensius (J.) koopman, Veerstal 36 Houdijck (J.) bleeker, P. C. Bothstraat 6 Houd ijk (A.) bouwman, Broekweg 1 Houdijk (C.) bouwman Willens 31 Houdijk (H. L. A.) verver, Jan van der Heijdenstraat 1 Houdijk (J.) bouwman, Moordrechtsche Tiendeweg 5 Houdijk (L.) bouwknecht, Heerenstraat 106 Houd(jk (M.) kaashandelaar, Groeneweg 10 Houdijk (W.) landbouwer, Lazaruskade 14 Houdijker (T. den) arbeider, Van Strijenstraat 36 Hout (P. van der) pakhuisknecht, Ridder van Gatsweg 118 Houten (J. van) kleermaker, Raam 101 Houtman (A. H.) koopman, Turfmarkt 2 Houtman (G.) boomkweeker, Achter de Kerk 10 Houtman (G.) koopman, Karnemelksloot 14 Houtman (H. A A.) koopman, Oosthaven 25 Houtman (wed. H.) geb. Cuijpers, Gouwe 29 Houtman-Bosma (J.) kousenbreierjj. In wollen en tricotondergoederen, Oosthaven Houtman (wed. K.) geb. Koolmees, Lange Tiendeweg 98 Houweninge-Lafeber (M. C. van) Krugerlaan 19 Hoving (Dr. J. L.) Ieeraar H. B. S., Turfmarkt 22 Hoyng (W. A). directeur plateelbakkerij, Chrabethstraat 22 «5

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 104