BAHLMAW Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnnmmer 210 Mantels, Japonstoffen, Tapijten. PTRM A B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47 Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. BAHLMAO Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnnmmer 219. Mantels, Japonstoflen, Tapijten. IMMINK (W. L.) bloemist, Prins Hendrikstraat 99 109 206 207 Iseger (L. A.) glazuurden, Crabethstraat 17 Iterson (Dr. F. H. G. van) arts, Westbaven 62 Jaarsveld (W. F.) commissaris bargedienst Amsterdam, Groeneweg 32 Jager (wed. J. M.) geb. van Leeuwen, Lange Tiendeweg 38 Hulzen (W. M. van) Chef der firma Bahlmann Co., Markt 9210 Hunik (A.) los werkman, Ridder van Catsweg 62 Hupkes (G.rijksveearts, Kleiweg 3 123 HUPKES Cz. (J G.) machinefabrikant, Van Beverninghlaan 38, Kantoor en Fabriek Van Strijenstraat 1 84 Husselson (A.) verver, Gouwe 154 Husselson (W. G.) smid, Raam 153 Huurman (F. M.) magazijnknecbt, Komijnsteeg 65 Huurman (M.) bouwknecht, Graat Florisweg 77 Huurman (M. J.) los werkman, Jaagpad 16 Huurman (P.) touwslager, Heerenstraat 69 Idenburg (W.) stukadoor, Kleiwegstraat 26 Idsinga (H.) Boomgaardstraat 66 Idsinga (J.) schoorsteenveger, Boelèkade 94 Usendjjk (Dr. A. van) rector gymnasium, Oosthaven 55 IJsselsteln (A. T.) varensgezel, Raam 27 IJsselstein (I.) Jaagpad 41 IJsselsteln (I.) schepenjager, Wachtelstraat 36 IJsselsteln (J.) dekknecht, Veerstraat 3 IJsselsteyn (A.) bleekersknecht, Speldemakersteeg 28 Usselsteyn (A.) touwslager, Boomgaardstraat 9t Usselstijn (A.) klerk meteropnemer gasfabriek, P. C. Bothstraat 14 Usselstijn Az. (A. J.) distillateur, Vest 60 cjgssjj 135 IJSSELSTIJN Czn., (A. J.) firma A. Jonker Zonen, Van Bergen IJzendoornpark 1 Usselstijn (C. J fabriekswerker, Vorstmanstraat 10 Usselstijn (D.) fabrikant, Graaf Florisweg 41 Usselstijn (F. G.) stoker, Spieringstraat 47 Usselstijn (N.V. v/h G.) garen, band, odeur Usselstijn (C.) fabriekswerker, Vest 63 JAGT (J. VAN DER) sigarenfabrikant, Hoogstraat 15 178 Jamin (C.) banketbakkerswinkel, Markt 55 Janknegt (wed. J. A.) Boelekade 193 Janknegt (J. L.) sigarenmaker, Prins Hendrikstraat 60 Janknegt (P.) kuiper, Bockenbergstraat 6 Janknegt (P.) machinist, Bockenbergstraat 22 Janmaat (A.) spoorarbeider, Ridder van Catsweg 82 Janmaat (J.) bakkersknecht, Bleekerssingel 39 Jannes (J.) in water en vuur, Keizerstraat 91 Janse (J. F.) onderwijzer, Korte Tiendeweg 11 Jansen (A.) huisschilder, Doelestraat 28 Jansen (wed. B. P.) geb. Groenendaal, Kleiweg 16 Jansen (C.) spekslager, Spoorstraat 59 Jansen (C.) blikslager, Bockenbergstraat 62 Jansen (C. A.) rjjks-sluismeester, Bogen 49 Jansen (C. M.) gasfitter, Bleekerssingel 35 Jansen (H. meubelmaker, Bockenbergstraat 49 Jansen (H.) loopknecht, Tuinstraat 27 Jansen (N.) touwsplnner, Komijnsteeg 22 Jansen (P. H.) schoenmaker, Peperstraat 28 Jansen (P. J.) smid, Spoorstraat 47 Jansen (S.) metselaar, Komijnsteeg 55 Jansen (T.) fabriekswerker, Raam 27 Jansen (W.) kleermaker, Rozendaal 16a Jansen (W.) fabriekswerker, Derde Kade 6 Janssen (A.) koopman, Waaierstraat 2 Janssen (A. A.) boekhouder, Peperstraat 64 Janssen (A. P.) Corn. Ketelstraat 85 Janssen (C. J.) brugwachter, Bolwerk 2 Janssen (F.) timmerman, Groeneweg 58 Janssen (wed. F.) geb. Binnendijk, Graaf van Blolsstraat 3 Janssen (J.) brievenbesteller, Boelekade 148 Janssen (J.) stadswerker. Vrouwensteeg 15 Janzen (J. H.) opzichter S.S., Ridder van Catsweg 32 Jaske (C.) koopman, St. Anthoniestraat 15 Jaspers (A.) Kattenslngel 4 Jaspers (C.) slijter, Raam 146 Jaspers (C. A.) timmerman, Zeugstraat 44 Jaspers (wed. G.) bleekerjj „De Morgenster”, Fluweelenslngel 45 Jaspers (H. A.) kleederbleeker, Karnemelksloot 110 Jaspers (J. J.) schoenmaker, Achter de Vischmarkt 74 en zeepen, Blauwstraat 7 122 IJSSELSTIJN (J. A. C.) firma A. Jonker Zonen, Katten- singel 33 Usselstijn (M.) kuiper, Komijnsteeg 44 Usselstijn (M.) machinist, Vorstmanstraat 36 Usselstijn (Mej. T. G. Spoorstraat 9 Uzendoorn (T. H. van) steenhouwer, Spoorstraat 11 139 Imholz (F. A.) sigarensorteerder, Fluweelenslngel 12 Imholz (J. T.) gabelgaarder, Achter de Vischmarkt 76 Ineigen (J.) bleekersknecht, Komijnsteeg 35 Iperen (C. J. van) boekhouder, Fluweelenslngel 104 Iperen (D. A. van) manufacturier, Turfsingel 87 Isarin (J. P.) broodslijter, Nieuwe Haven 219 Isarin (P. J.) sigarenmaker, Tuinstraat 47 Iseger (H. F. J.) sigarenmaker, Kuiperstraat 36

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 105