BAHLMAO Co., MARKT 9, GOUDA. Telepboonnummer 219. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. BAHLMAO Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210. Mantels, Japonstoffen, Tapijten. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij JONG (D. de) firma B de JONG, Gouwe 91 47 JONG (H. de) firma JAN DE JONG ZOON, Kattensingel 12 <£■9 105 210 211 Jong (J. de) wissel wachter, Graaf van Bloisstraat 32 Jong (J. de) opperman. Vierde Kade 47 Jong (J. de) kapper, Turfmarkt 16 Jong (J. de) winkelier, Zwarteweg 5 Jong (J. de) behanger, IJssellaan 143 JONG (J. DE) firma JAN DE JONG ZOON, Kattensingel 27 JONG ZOON (JAN DE) pakkistenfabriek en stoomhout- zagerij, Kattensingel 11 en 12 |jjag 105 Jong (J. B. de) vischhandel, Westhaven li Jong (J. B. de) fabriekswerker, Vorstmanstraat 23 Jong (J. C. de) tuinman, Prins Hendrikstraat 85 Jong (J. C. de) mandenmaker, Turfmarkt 13 Jong (mej. J. F. de) hoofd le openbare bewaarschool, Kattensingel 6 Jong (J. G. de) koopman, Houtmansplantsoen 23 Jong (J. H. de) timmerman, Boelekade 191 Jong (J. J. de) fabriekswerker, Keizerstraat 31 Jong (J. J. de) kellner, Achter de Vischmarkt 64 Jong (J. M. de) heier, Boelekade 97 Jong (J. T. de) fabriekswerker, Walesteeg 22 Jong (K. de) kaashandelaar, Kleiweg 18 Jong (K. de) koopman, Graat Florisweg 20 Jong (L. de) los werkman, Boelekade 85 Jong (L. de) mandenmaker, Houtmansplantsoen 14 Jong (firma L. de) in Neurenburger waren. Lange Tiendeweg 63 Jong (M. de) bleekersknecht, Boomgaardstraat 22 Jong (M. de) los werkman, Vest 61 Jong (M. de) fabriekswerker, Boelekade 16 Jong (M. de) koetsier, Boelekade 225 Jong (M. J. de) timmerman, Keizerstraat 25 Jong (M. J. de) sigarenmaker, Heerenstraat 34 Jong (M. L. de) sigarenmaker, Cornells Ketelstraat 8 Jong (M. T. L. de) stoffeerder, Groenendaal 95 Jong (N. de) schoenmaker, Karnemelksloot 92 Jong (N. de) touwspinner, Kleiwegsteeg 22 Jong (N. J. de) fabriekswerker, Achter de Vischmarkt 4 Jong (mej. O. C. W. de) modiste, Gouwe 139 Jong Jzn. (P. de) timmerman, Kuiperstraat 27 Jong (P. de) smid. Prins Hendrikstraat 89 Jong (P. de) Wachtelstraat 30 Jong (P. de) bleekersknecht, Baanstraat 44 Jong (P. de) pijpmaker, Vorstmanstraat 44 Jong (P. C. de) bleekersknecht, Nleuwehaven 170 Jong (P. F. de) fabriekswerker, Boelekade 217 Jong (P. G. de) werkman gast., Speldemakerssteeg Jong (P. J. G. de) kantoorbediende, Gouwe 129 Jong (D. de) touwspinner, Varkenmarkt 17 Jong (D. de) koekbakker, Bockenbergstraat 34 Jong (D. de) mandenmaker, Jaagpad 50 Jong (D. de) sjouwerman, Raam 268 Jong (D. J. de) sjouwerman, Verlorenkost 27 Jong (E. de) touwslager, Vorstmanstraat 41 Jong (E. de) fabriekswerker, Vorstmanstraat 16 Jong (F. A. de) fabriekswerker, Raam 56 Jong (F. L. de) spoorarbeider, Kanaaldijk 2 Jong (G. de) fabriekswerker, Slapperdol 16 Jong (G. de) arbeider Spoorstraat 10 Jong (G. de) arbeider, Geuzenstraat 15 Jong (G. de) koopman, Kleiwegstraat 38 Jong (G. de) koopman, Boelekade 65 Jong (G. de) scheepstimmerman, Bockenbergstraat 83 Jong (G. A. de) schipper, Lange Dwarsstraat 12 Jong (G. A. de) bouwk. opzichter, Krugerlaan 73 272 Jong (wed. G. J. de) in fruit, Gouwe 50 Jong (G. W. de) pijpmaker, Cornells Ketelstraat 53 Jong (G. P. de) goud- en zilversmid, iWijdstraat 13 318 Jong (H. de) schippersknecht, Bockenbergstraat 53 Jong (H. de) kleermaker, Achter de Vischmarkt 28 Jong (H. de) fabriekswerker, Tuinstraat 14 Jong (H. de), fabriekswerker, Snoystraal 81 Jong (H. L. de) verver, Robaarsteeg 19 Jong (J. de) metselaar, Heerenstraat 78 Jong (J de) fabriekswerker, Ridder van Catsweg 202 Jong (J. de) fabriekswerker, Achter de Vischmarkt 7 Jong (J. de) pijpmaker, Bockenbergstraat 29 Jong (J. de) stoker, IJssellaan 115 Jong (J. de) stoker, Boomgaardstraat 96 Jong (J. de) touwspinner, Boelekade 79 Jong (J. de) suikerbakker, Boelekade 18 Jong (J. de) fabriekswerker, Karnemelksloot 71 Jong (J. de) koopman, Groenendaal 116 Jong (J. de) onderwijzer, Gouwe 95 Jong (J. de) handel in oliën, Turfmarkt 130 Jong (J. de) vleeschhouwer, Wilhelminastraat 48 Jong (J. de) Kattensingel 6 Jong (J. de) reiziger, Gouwe 102 Jong (J. de) suikerwerker, Lemdulsteeg 32 Jong (J. de) magazijnmeester, Vest 29

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 107