BIHLMAO Co., MARKT 9, GOUDA. Telepboonnunimer 210. Mantels, Japonstoffen, Tapgten. BAHLMANN Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnnmmer 210 Mantels, Japonstoffen, Tapijten. 212 213 FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. Jong (P. M. de) winkelierster, Westhaven 7 Jong (S. de) pjjpmaker, Speldemakerssteeg 7 Jong (S. de) fabriekswerken, Heerenstraat 83 Jong (S. de) sigarenmaker, Nieuwehaven 162 JongiS. P. de) pakhuisknecht, Vrouwesteeg 14 Jong (T. de) fabriekswerken, Heerenstraat 83 Jong (T. de) tabakskerver, Fluweelensingel 56 Jong (T. de) pijpmaker, Raam 228 Jong (T. de) fabriekswerken, Robaarsteeg 1 Jong (V. de) fabriekswerken, Keizerstraat 39 Jong (wed. W. F. de) geb. van den Broek Humfrel, Groenendaal 120 Jong (W. F. de) touwspinner, Nieuwe Markt 31 Jong (W. K. F. de) timmerman, Nieuwehaven 251a Jong (W. M. de) Gouwe 100 Jongbloed (wed. N.) geb. Steenwinkel, Raam 143 Jongeboer (H. A.) meubelmaker, Snojjstraat 109 Jongejan (A.) letterzetter, IJssellaan 98 Jongenburger (R. U.) steenfabrikant, Bleekerssingel 80ljj^l54 Jongeneel (A.) Stoofsteeg 14 Jongeneel (A.) telegraafwerker, Ridder van Catsweg 180 Jongeneel (C.) houthandel, Steijnkade 17 264 Jongeneel (J. G.) los werkman, Vest 29 Jongeneel (K.) arbeider. Ridder van Catsweg 126 Jongeneel (M. C.) fabriekswerker. Raam 191 Jongeneel (N.) Scheltemastraat 22 Jongeneel (P.) schipper, Buurtje 15 Jongerius (J.) smid, Vlamingstraat 2 Jongerheld (D. L.) koopman, Bogen 41 Jongh (S. E. de) uitgever-drukker, Van Beverninghlaan 15 Jongkind (J.) schipper, Achter de Vischmarkt 68 Jongkoen (J.) pakhuisknecht, Baanstraat 15 JONKER ZONEN (A.) steenkolen- en bouwmaterialen handel Vest 12 2 JONKER Czn. (A.) firma Corns. Jonker Zoon, Crabethstraat 73 Jonker (C.) Gouwe 134 JONKER ZOON (Corns.) wit aardewerk, glaswerk, enz. Turf- singel 79 en 80 73 Jonker (P. H.) verver, Gouwe 20 Jonkers (J. W. F.) Crabethstraat 71 Jonkheid (A.) kantoorbediende, Kattensingel 34 Jonkheid (J.) koopman, Ridder van Catsweg 5 Jonkheid (K.) bouwman, Hooge Schielandsche Zeedijk 5 Jonkman (H bezembinder, Heerenstraat 143 Joode (C. de) werkman, Wachtelstraat 15 Joossen (B.) serg. inf. Turfmarkt 92 Joosten (Ja.) schoenhandel, Lange Tiendeweg 34 Jordaan (C. P.) Tuinstraat 42 Jorink (F. T.) in corsetten en witgoederen, Korte Tiendeweg 20 Jue (C.) handelsrelziger, Bleekerssingel 53 Jue (J. C.) kantoorbediende, Westhaven 33 Jue (G.) kleermaker. Westhaven 66 Julius (C. D.) Markt 60 Kaa (C. van der) touwspinner, Prins Hendrikstraat 120 Kaa (J. van der) touwspinner, Heerenstraat 26 Kaaü (D.) tuinman. Winterdijk 8 Kaars (A. J.) spekslager, Lange Tiendeweg 67 Kaars (C.) spekslager, Westhaven 47 Kaars (W. A.) spekslager, Groenendaal 59 KAARSENFABRIEK GOUDA” (Kantoor „Kon Stearine) Bleekerskade 47 en 49 «e 53 en 169 Kabel (A. H.) Peperstraat 76 Kabel (H. J. M.) banketbakker, Oosthaven 15 247 Kabel (M. C. F.) koekbakker. Lange Tiendeweg 33 Kabout (L.) fabriekswerker, Boelekade 134 Kagie (F. K. J.) Vlamingstraat 1 Kahle (wed.) geb. Schwemmer kofflehuisboudster, Kattensingel 96 36 Kahn (S.) Groenendaal 54 Kalkman (A. C.) sigarenmaker, Keizerstraat 79 Kalmeijer (B.) arbeider, P. C. Bothstraat 28 Kalmeijer (C fabriekswerker, Nobelstraat 55 Kalmeijer (F.) pakhuisknecht, Lange Willemsteeg 9 Kalmeijer (L.) schoenmaker, P. C. Bothstraat 28 Kamermans (C. H. A.) schilder, Raam 50 Kamp (E. van der) klompmaker, Vorstmanstraat 22 Kamp (W. van den) machinale houtbewerker, R. v. Catsweg 184 Kamphuizen (J. G. C.) banketbakker, Gouwe 19 Kamphuizen (Gebrs.) banket en koekbakkers,Gouwel9(^^ 248 Kamphuizen (wed. M. J.) geb. van der Gaag,RegentesseplantsoenlOc KAMPHUIZEN (H. W.) koopman Gouwe 14 KAMPHUIZEN (firma M. J.) theehandel Gouwe 14 Kamphuizen (P. W.) Gouwe 33 Kampo (Mej. G. W.) Kleiweg 100 Kamsteeg (H. J. L.) boekhandelaar, Markt 70 Kanten (Gera van) Nobelstraat 4 Kaptejjn (A.) IJssellaan 108 Kaptein (A.) koopman in kaas, Derde Kade 48 Kaptein (L. M.) schipper, Keizerstraat 88 Kaptjjn (wed. D.) Bleekerssingel 6 Karreman (A.) fabriekswerker, Derde Kade 49 Karssen (P. H.) pakhuisknecht, Peperstraat 114

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 108